د جمهوری ریاست لپاره کاندید ډاکتر حبیب منګل پاڼې ته ښه راغلاست!
Dr. Habib Mangal candidate for the presidential election, Afghanistan 2009 nominated by All-Embracing Movement for Democracy and Progress of Afghanistan (AMDPA)

کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
آقای فاروق فعال سیاسی است که سنت مبارزه دادخواهانه را از پدر بزرگوارش،زنده ياد فاروق تیلگرافچی که سالهای دراز زنده گی اش را در زندان های مخوف سلطنتی بخاطر دفاع از تجددخواهی و دفاع از عدالت اجتماعی در کشور ما بسر برد،به ارث گرفته است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
خانواده محترم زنده یاد کپتان بابا رییس پیشین شرکت هوایی آریانا و یکی از پیلوتان مجرب و نامدار کشورما،به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ بيست و پنج هزار افغانی معادل پنجصددالر امريکايي کمک نموده اند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
خانواده محترم زنده یاد شاه محمد دوست وزیر خارجه پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان و یکی از دیپلومات های ورزیده و بنام کشورما، که در دشوارترین برهه تاریخ کشورما از موقف اصولی افغانستان در مجامع جهانی دفاع و نماینده گی می کرد،به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ بيست و پنج هزار افغانی معادل پنجصددالر امريکايي کمک نموده اند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمایت از کاندید نهضت فراگیر و کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
ساجده کاوش
ما بخود میبالیم  که علی رغم مشکلات عدیده وفراوان، سه تن از پیشکسوتان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان داکتر حبیب منگل،داوود راوش ونفس جهید پرچم مبارزات داد خواهانهء مردم رنجدیده وبلا کشیده ما را سر بلند نگهداشته از طریق مشارکت در انتخابات ریاست جهموری با راهکارعلمی وعملی، با تحلیل دقیق واکادمیک از وضع موجود کشور و منطبق به شرایط نوین ملی  و بین المللی خواسته های برحق ونیاز مندی های مبرم مردم ما را در یک برنامه واقعبینانه اقتصادی،سیاسی واجتماعی مطرح وپیشکش هموطنان عزیز نموده وبرای تحقق آن با همه دوستان و یاران با شور و هیجان بی پایان بسوی کمپاین انتخاباتی شتافتند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل در شهر جلال اباد
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل
داکتر منگل ضمن سخنرانی اش از استقبال گرم و پرحرارت شهریان شریف جلال اباد با قدردانی یادنموده وعده نمود در صورت پیروزی درخدمت مردم شریف وبا دیانت افغانستان خواهد بود و از شهروندان جلال اباد خواست تا در انتخابات وسیعا شرکت نموده و از حق رای خود برای انتخاب یک رییس جمهور دلسوز استفاده نمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل با مردم شهر کابل
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکترحبیب منگل
قطعنامه این میتنگ (22 کاندید) توسط داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  برای کرسی ریاست جمهوری بخوانش گرفته شد ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
آرزو ميبريم  تا هموندان و هم انديشان او همچنان، به اين پروسه پيوسته و همانگونه که قلم های توانای شان در خدمت ميهن و مردم زحمتکش ان قرار دارد،در تقويه بنيه مالي کارزار انتخاباتي رياست جمهوری داکتر منگل بمثابه خدمتگار واقعي توده های مليوني زحمتکشان نیز سهم گيرند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ديدار با هيأت نظارت اتحاديه اروپا در انتخابات آتي
گزارشگر سايت
تاکنون بحث بالای فرد معين صورت نگرفته و تنها بالای روند کاری نظارت صورت مي گیرد.با آنهم نهضت فراگير از کدام کانديد مشخص حمايت نکرده و حرف بالای برنامه،پروگرام،اشتراکات سياسي،مرامي واتحاد نيروهای ترقي خواه،وطنپرست و دموکراتيک در جبهه وسيع ميهني مدنظر مي باشد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
سفر برای اشتراک در کمپاين انتخاباتي
ستاد انتخاباتی اروپایی داکتر حبیب منگل
در نظر است  که گروپ متذکره در  بخش های مختلف کمپاین انتخاباتی فعالیت نموده و زمینه های استفاده از ظرفیت های مجموعی را در مرکز و ولایات کشور به منظور کمک با ستاد مرکزی انتخابات فراهم نمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمایت شهریان بامیان از داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل

درین محفل تعدادی از محصلین طرح ها وپیشنهادات شان را برای  تحقق خواست های مردم بامیان و بخصوص نسل جوان به داکتر راوش ارایه نمودند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
طنین گام ها
وزیر- اوستا

هنوزرفیق نیمه راهت

درصداقت قدم های تونا باوراست

نگاه زیرچشم وتماشا ازدور....ازغرب

اورا چون بت ساکت وبی اثرداشته است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
تیم کمپاین داکتر حبیب منگل وارد بامیان گر دید
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل

نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان تصمیم گرفت تا در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و با استفاده از فضای قانونی در متحول ساختن جامعه و ایجاد یک حکومت پاسخگو وخدمت گزار مردم سهم خودرا ادا نماید

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل دربین مردم شهر
دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی داکتر حبیب منگل

در انتخاب ريیس جمهور اینده بسیار دقت نمایید فریب تبلیغات و رشوت پلو انان را نخورید ، میدانید این همه پولیکه تعدادی از کاندیدان مصرف مینمایند از کجا میشود ؟ انانیکه شیر پور را چور کردند و زنده گی شما را چپاول کردند اکنون با مصارف گزاف کمپاین انتخاباتی را پیش می برند ولی انان باید دربرابر مردم ازین دارایی ها جواب بدهند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل درکمپاین اتحادیه ترانسپورتی جنوب
دفتر مطبوعاتی کمپاین داکتر منگل
حاجی ګل محمد به نماینده ګی از دریوران ولایت پکتیا و قاسم خان رییس اتحادیه چوب فروشان ضمن صحبت هایشان از داکتر حبیب منګل پشتیبانی شانرا اعلام کرده وی را شایسته رهبری این کشور خواندند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی از کاندیداتوری داکترحبیب منگل
شورای ایالتی اوبر اوستررایش نهضت فراگیر
کاندید  نهضت فراگیر  برهمین  پیوند  نزدیک با مردم  و باور به  به سر فرازی و بهروزی  انسان وطن  به حق  نشان : «  ما نامزدان افغانستان ترقی ، دموکراسی  و عدالت هستیم ! » را برایشان برگزید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گزارش خبری: از چگونه گی نشست نوبتی ستاد انتخاباتی داکتر حبيب منگل در اروپا
گزارشگر سايت
اکنون داکترمنگل کانديد نهضت فراگير با ساير کانديدان تحول طلب  بخاطر بميان آوردن شفافيت در انتخابات ومحدود ساختن سئو استفاده ها در روند انتخابات داخل مذاکره وتفاهم هستند وفراتر از آن آنها ميخواهند بسوی همسويی بخاطر کانديد واحد تقرب نمايند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
بانو رزمنده در شرایط کنونی با وصف مصروفیت های فراوان کاری،به ستاد انتخاباتي داکتر منگل دراروپا پیوسته، و بدون شک سهم شایانی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به نفع داکتر منگل بمثابه کاندید همه نیروهای میهن پرست ،تجددگرا و روشنفکران متعهد خواهد گرفت. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمایت از کاندیدای داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی ستاد مرکزی کمپاین انتخاباتی

صحبت کننده گان درپیوند موضوعات شامل پلاتفورم ، مبارزات سیاسی وشخصیت محترم  داکتر حبیب منگل  روشنی انداخته  ویگانه بدیل رفع بدبختی ها و نا هنجاری هادرکشوروشایسته کرسی ریاست جمهوری محترم داکترحبیب منگل را  وانمود کردند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
 اين چه زيباست درميان مردمان
وزير-اوستا

 سر فرازاز خدمت خلق وطن

 شادمان ازشادي هر انجمن

 درتلاش وكارهمت بسته اند

 ازخودواز خويشتن وارسته اند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

آقای سیدصلاح الدین امین عضو هیات اجراییۀ شورای ایالتی هامبورگ آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ ده هزار و پنجصد معادل 150 یورو را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

آقای نورالدین شیوا عضو هیات اجراییۀ شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ ده هزار و پنجصد معادل 150 یورو را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دفتر مطبوعاتی کمپاین داکتر حبیب منگل
ملاقات با نماینده گان مردم
اکنون که برنامۀ شما را مطالعه کردم ،آئینه تمام نمای خواستهای مردم در برنامۀ شما است . من امکانات خوب دارم که برنامه شما را  که به سه لسان ثبت سی - دی شود از طریق کیبل که در اختیار دارم در ولایات  سمت شمال پخش نمایم. خودم انانس خواهم داد که انسان ناجی ملت افغانستان داکتر حبیب منگل است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در ملاقات با داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل
نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان برای سازمانهای اجتماعی اهمیت زیاد قایل بود در برنامه ان حمایت از تاسیس وفعالیت این سازمانها بطور روشن واشکار درج میباشد ودر پلاتفرم من نیز به رشد نهاد های دموکراتیک در جامعه توجه بعمل امده است .بر رهبری اتحادیه ملی است تا ثمره ان کار وپیکار وتلاشهای گذشته را بحیث امانت حفظ نموده ودر دفاع از منافع وحقوق کارگران وکارکنان تلاش نمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اجتماع حمایت از داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی داکتر حبیب منگل

پیروزی داکتر حبیب منگل را در کارازار انتخاتی یگانه راه رسیدن به هدف خوانده از اهالی قریه کازینو توقع کرد تا برای او رای بدهند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Wahlplattform von Dr. Habib Mangal, Präsidentschaftskandidat Afghanistans 2009
Dr. Habib Mangal

Millionen afghanischer Jugendlicher sind arbeitslos und jedes Jahr steigt deren Zahl. Unzählige gebildete Menschen vergrößern das Arbeitslosenheer.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ستاد انتخاباتی حبیب منگل در روسیه تشکيل جلسه داد
گزارشگرسایت

تمام اشتراک کننده گان، این نشست را نقطه اغاز مهم بخاطر تفاهم و نزدیکی میان احزاب و گروه های سیاسی در فداراتیف روسیه و اتحاد آنان در یک جبهه وسیع تلقی نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

محترم حفيظ مصدق عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ 260 يورو کمک نموده است 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و همبسته گی
هیأت ريیسه شورای کشوری نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در اتریش

پلاتفورم انتخاباتی داکترحبیب منگل اینک به اساسی ترین سند ر اهکار و رهبرد سیاسی با دورنمای مشخص در این دور ا نتخابات ریاست جمهوری کشور تبدیل گردیده است.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگیر

 آقای نيازمحمد آريامل معاون شورای ولايتي هالند شمالي شورای سراسری هالند نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ 150 يورو را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ملاقاتها و گردهم ائی ها
دفتر مطبوعاتی داکتر حبیب منگل

تعدادی از جوانان با سخنرانی های موجز از داکتر حبیب منگل حمایت شانرا به نماینده گی از هم صنفان و یاران شان ابراز نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی
انجنير جمشيدی
از برنامه انتخاباتی و فراخوان محترم داکترحبیب منگل کاندید نهضت فراگير درکرسی ریاست جمهوری افغانستان که یک برنامه همه جانبه برای تمام نیروهای ملی ودموکراتیک افغانستان می باشد پشتیبانی همه جانبه خویش رااعلام وبرای محترم داکترحبیب منگل موفقیت هاِی مزید آرزومی نمایم. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای کشوری نهضت فراگیر در بلغاریا

شورای کشوری نهضت فراگیر بلغاریا از کمک صميمانه اين بانوی فرهيخته سپاس و امتنان مي دارد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی
شورای هانورآلمان نهضت فراگیر د ت ا

طوریکه آگاهی حاصل نمودیم  محترم داکتر حبیب منگل  کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اخیراطی یک محفل باشکوهی پلاتفورم (برنامه) انتخاباتی شان را ارایه وپیشکش نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی !
شورای ایالت بریمن آلمان نهضت ف د ت ا

شورای ایالت بریمن نهضت فراگیر د ت ا این دستاورد بزرگ داکتر حبیب منگل رادرکارزار انتخاباتی شادباش گفته نه تنها پشتیبانی آنرا وظیفه خود دانسته بلکه دراجرای آن بسهم خویش مجدانه کوشش وتلاش خسته گی ناپذیر مینماید وبرای محترم داکتر حبیب منگل موفقیت های بزرگی آرزو میکند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی
سکرتريت مسوول شورای کشوری نهضت فراگیر بلغاریا
پلاتفورم (برنامه کاری) محترم حبیب منگل کاندید مقام ریاست جمهوری در افغانستان عزیزکه به تاریخ 31 جوزادر یک همایش وسیع در کابل اعلان گردید مورداستقبال و پشتیبانی گرم مردم نجیب ما قرار گرفت. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیا م حمایت وپشتییبا نی
شورای ایالت بادن ورتیم بیرګ ( اشتوتګارت)آلمان نهضت فراگير

برنامه طرف تایید وحمایت اشتراک کننده ګان قرارګرفت وانرا دست اورد بزرګ اتحاد وهمبسته ګی نیروهای ملی،مترقی ودموکرات دانسته وانرا یک پروګرام وسیع درعرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وراه یابی به سوی روشنائی صلح، ترقی وبخصوص پرابلم های موجود درکشورخوانده علاوتا ْمظهر رفا ْ، سعاد ت وخوشبختی مرد م کشور دانستند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی !
شورای ایالت هسن آلمان ن ف د ت ا
  شورای ایالتی ایالت هسن المان نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان از برنامه انتخاباتی و فراخوان محترم داکترحبیب منگل کاندید نهضت درریاست جمهوری افغانستان که یک برنامه همه جانبه برای تمام نیروهای ملی ودموکراتیک افغانستان می باشد پشتیبانی همه جانبه خویش رااعلام  وبرای محترم داکترحبیب منگل موفقیت هاِی مزید ارزومی نمایند .             ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گزارش خبری از چگونه گی نشست نوبتی ستاد انتخاباتی داکتر حبيب منگل در اروپا
گزارشگر سايت داکترمنگل

جلسه شماری از راهکار ها را جهت تحقق همه  جانبه پلان مطروحه ستاد اروپايی در برابر همه قرار داد ورهنمود های مشخص کاری را عنوانی هريک از مسوؤلان کميسيون ها ابلاغ داشت

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی !
شورای برلین نهضت ف د ت ا
شورای ایالتی برلین نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این دستاورد بزرگ اتخاباتی را قویا تایید وپشتیبانی کرده وبرای آن موفقیتهای بزرگی آرزو  میکند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت شورای مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

 بانو نسرین منصور عضو هیات اجراییۀ شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ 500 دالر امریکایی را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
آگاهی
سکرتریت ستاد انتخاباتی داکتر منگل کاندید ن،ف،د،ت،ا
دوستان وهواخواهان داکتر منگل ! اگر ميخواهيد کانديد مان در روند نظر سنجی ها ومناظره ها برازنده باشد، پس همه باید در ارسال پيامکهای حمايتی وسهم گيری در نظر سنجی ها اکتيف تر عمل نمائیم! شمارۀ تلفون آريانا افغانستان است؛ 0093700150112 وکود مربوط به داکتر صاحب منگل است؛ 1-2266 اميد دوستان با انسياتيف خودشان داخل اقدامات شده وسايرين را تشويق ورهنمايی نمایند.

لطفا از طریق  موبایل بشماره 2266  صرف 1بنویسید رای شما  به رفیق منگل حساب میشود 

با حرمت

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی
شورای ایالت کسل آلمان ن ف د ت ا
در راه تحقق پیروزمندانه آن تلاش خسته گی ناپذیر خواهند نمود ودر کار زار انتخاباتی موفقیت های مزیدی برای تان آرزو میکند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
داکترحبيب منگل
مبارزه برای توسعۀ دموکراسی  و ارتقای مشارکت مردم در حیات سیاسی یکی از اهداف اساسی  ماست. مسلما دموکراسی زمانی نهادینه میشود که مردم خود را از برکت آن در امنیت و محافظت بیابند و در سایۀ دموکراسی، خود را آزاد احساس کنند و به رفاه اجتماعی دست یابند. ما کاندیدای تحولات اجتماعی هستیم و آنچه ما را از دیگران متمایز میسازد، صداقت و پیگیری ما در  مبارزه برای عدالت اجتماعی است. بیش از هر وقت دیگر در وطن ما، مبارزه بخاطر عدالت و رفاه اجتماعی، مبارزه برای دموکراسی است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی!
شورای شلزویک الشتین آلمان نهضت فراگیر

شورای ایالت شلزویک الشتین  آلمان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این جمع امد بزرگ ومردمی را که بیانگر حمایت وپشتیبانی از فراخوان داکتر حبیب منگل کاندید نهضت بوده منحیث یک دستاورد بزرگ به سوی اتحاد وهمبسته گی دانسته از آن استقبال و پشتیبانی مینماید

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گردهم ائی ها به پشتيباني از کانديداتوری نهضت فراگير
دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی داکتر حبیب منگل

گردهمایی بزرگی حمایت کننده گان داکتر حبیب  منگل در ننگر هارهوتل واقع شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهارتجمع نموده حمایت و پیشتبا نی شانرا ضمن سخنرانی ها از داکتر حبیب منگل اعلام نمودند 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پلاتفرم (برنامه)
داکتر حبیب منگل کاندید ریاست جمهوری

میلیون ها جوان افغان بیکار اند وهر سال به تعداد این بیکاران  افزوده میشود. تحصیل کرده گان بیشماری هر روزبه جمع بیکاران می پیوندند . خانواده های اسیب دیده از جنگ، نان آوری جز کودکان خورد سال و نو جوان ندارند. برنامه های فعلی تحصیلی مطابق معیار های بازار کار عیار نگردیده اند. گروه بزرگی  ازجوانان ما بدلیل جنگ یا مهاجرت ها نتوانسته اند  درس بخوانند یا آموزش ببینند. آنها اکثرا از میلۀ تفنگ، خود وخانوادۀ خودرا اعاشه کرده اند و امروز ناگزیر، در شبکه های اقتصاد جنایی و مواد مخدر جذب میشوند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی !
شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
شورای کشوری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این جمع امد بزرگ ومردمی راکه بیانگر حمایت وپشتیبانی از فراخوان داکتر حبیب منگل کاندید نماینده نهضت بوده منحیث یک دستاورد بزرگ بسوی اتحاد وهمبستگی دانسته از آن استقبال مینماید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام در حمايت و پشتيباني از پلاتفورم محترم حبيب منگل
سکرتريت مسوول شوراي سراسري هالند نهضت فراگير

يقينا" اين پلاتفورم علما" تنظيم شده ترقي خو اهانه ، مورد

حمايت ، تاييد وپشتيباني اقشار و لايحه هاي مختلف اجتماعي

 سياسي و همه مردم افغانستان قرار گرفته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اعلام پلاتفرم داکتر حبیب منگل در کابل
دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی

  پس از سالها شهادت، ویرانی و هجرت، مردم افغانستان میخواهند کار کنند، از خانواده های خود محافظت کنند و طعم خوشبختی را بچشند. جامعۀ بین المللی به این نتیجه نزدیک میشود که  امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان، بدون پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، بدون برداشتن موانع از سر راه نیرو های آگاه و ترقیخواه، بدون تعلیم و تربیه و صحت همگانی، بدون دموکراسیِ متکی بر جامعۀ مدنیِ مقتدر و ریشه دوانده در بین مردم و بدون مشارکت داوطلبانۀ همه اقوام و مذاهب افغانستان، قابل دسترسی نیست.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اجلاس 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با کارزار انتخاباتی
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر
حکومت، با سلب حقوق مدنی و شهروندی و در مخالفت با نورمهای قبول شدۀ بین المللی، به مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب هدایت و مکتوب میفرستد که از سهمگیری محصلان و متعلمان در کمپاین انتخاباتی جلو گیری کنند. آنها برای افراد مشخصی پول توزیع میکنند و مطبوعات را در انحصار خویش در میاورند. شرکت کننده گان جلسه، بر موارد متعدد دیگری که شفافیت کمپاین انتخاباتی را زیر سوال میبرد، انگشت گذاشتند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
محترم دیپلوم انجنیر همایون اشرفی يکي از ترقي خواهان و تاجران ملي از شهرمونشن آلمان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ دوهزار دالر  کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل در محفل تجلیل از روز مادرشرکت نمود
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر

مردم ما ازوجود یک حکومت پاسخگو ودموکرات محروم هستند .وما برای رفع این بدبختی ها قد علم نموده وخودرا کاندید نمودیم .وبرای تحق خواست ها ومطالبات برحق شما به شما مادران ودیگر نیر وهای وطندوست ومردم شریف خود  انانیکه تغییر وتحول میخواهند اتکا داریم

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [21]
کمک مالی به کارزار انتخاباتی به داکتر حبیب منگل
شورای کشوری نهضت فراگیر در اتریش

شورای کشوری ما در آینده نیز سعی به عمل خواهد آورد تا سلسله این کمکهای مالی  ادامه پیدا کند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
بشير دژم
در حکومت آينده راديو وتلويزيون ملی بايد با چنين پاليسی ها وداع کند وبراين نوع برخورد شخصی، گروهی ومنطقوی خط بطلان کشيده شود وچنين موازنه ها در آن رعايت وحفظ گردد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر منگل با شماره ششم در لست رسمي کانديدانرياست جمهوری تأييد شد
گزارشگر سايت

داکتر حبيب منگل کانديد نهضت فراگير برای کرسی رياست جمهوری به شماره ششم وهکذا نام آقای کرزی رييس جهمور فعلی درشماره سی وهفتم آمده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [6]
کمک به کمپاين انتخاباتي
سکرتريت ستاد انتخاباتي داکترحبيب منگل در اروپا
ستاد انتخاباتي داکترحبيب منگل در اروپا در حالي که از اين کمک بي نهايت صميمانه و ستودني آقای ايشان سپاس و امتنان ژرف خويش را ابراز مي دارد،آرزومند آنست که ساير دوستان همانند او در اين مرحله حساس انتخاباتي،از هيچ نوع مساعدت دريغ نورزند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکترحبیب منگل در نشست با اهمیت با استادان دانشگاه های کابل
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر
استادان هرکدام  پیرامون مسایل اقتصادی ،سیاست های اقتصاد بازار ،وحدت ملی ،تقویت نیروهای دفاعی کشور ،روابط با همسایه گان وایجاد فضای مطمین همزیستی وحسن همجواری ، حفط عنعنات وارزشهای فرهنگی واسلامی ، تامین امنیت ،تقویت زراعت وانکشاف صنعت ،استفادۀ معقول از اب وخاک در جهت خود کفایی کشور از لحاظ مواد غذایی و انرژی ،مبارزه با فساد ،استفاده از کادرهای ملی، نظریات شانرا بیان داشته واین ابتکار داکتر منگل راکه بمثابۀ یگانه کاندید  به نخبه گان کشور ارج گذاشته وپای مشورۀ انان نشسته است، یک گام مثبت ومهم ارزیابی نمودند و وعده سپردند که در تمام مراکز علمی کشور زمینه ملاقات های داکتر منگل را فراهم سازند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
گزارش خبری از چگونه گی نشست نوبتی ستاد انتخاباتی داکتر منگل در اروپا
گزارشگر سايت داکتر منگل

همرزمان عزيز از کابل زيبا ، قلب وطن محبوب ما سلام تقديم است، پيشکسوتان راه آزادی، اعتلا وترقی افغانستان با غرور وسربلند، نخست بمناسبت چارمين سالگرد تأسيس نهضت فراگير که به 4 جون 2009 مصادف است، بهترين شادباشهای خود را به تک تک تان تقديم ميدارم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
پیروزی شما آرزوی ماست
عزیزه رفعت
ما مطمین هستیم که شما همین اکنون درفش ترقی خواهان و زحمتکشان افغانستان را با ارایه ی برنامه های عالی و رجوع به خرد جمعی هموطنان عزیز ما از طریق فراخوان و پیشکش نمودن پلاتفورم نامزدی خویش به کرسی ریاست جمهوری در اهتزاز در آورده اید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
Aufruf Von Dr. Habib Mangal
Dr. Habib Mangal

Ich wünsche mir, dass meine Stimme die von allen fortschrittlichen, gerechtigkeitsliebenden und patriotischen Parteien, Organisationen und Kreise unseres gemeinsamen Afghanistans ist. Ich glaube an den gemeinsamen Verstand aller Patrioten, Demokraten und gerechtigkeitsliebenden Kräfte.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
همایش فعالین شهر وولایت کابل نهضت فراگیر وفراخوان داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر

کاندید ما با هیچ کس چالش نیست بلکه ما در یک رقابت سالم وقانونی قرار داریم اما رقابت نابرابر، زیرا در برابر ما کاندیدان با امکانات وسیع مالی وقدرت حکومتی قرار دارند وما جز نیروی حزب ،هواخوان ومردم رنجدیده ، ان امکانات را نداریم .ولی ما سازمان ابدیده واز کوره بدر امده داریم که در وطندوستی ومردم دوستی ،صداقت وپاکی سرامد روزگار خود است واین نیرو قوت قلب ماست وحامی کاندید ما

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
پيام پشتيباني و همبسته گي
عزيزالله رويش

فرزند صدیق وپرافتخار وطن سلام تقدیم میدارم

 قبل از همه ورد تانرا بعد از یک عمر خاموشی به مثابه پرافتخارترین، نیک نامترین،شایسته ترین کاندید ریاست جمهوری افغانستان مبارک میگویم وعجالتا به تمام فرزندان خلف وسرسپرده این خطه باستان هم تبریک میگویم. امروز به ویب سایت انتخاباتی شما سری زدم وقتی بیوگرافی تانرا مطالعه نمودم اشک شوق درچشمانم حلقه زد .بخود افتخارمیدانم که درروز انتخابات رای خودرا وکسانیکه با من دریک راه روان هستند به شما تقدیم کنیم. تا باشد شما مرهمی را برای زخم های سی ساله ما بگذارید.با تقدیم احترام

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
ملاقات با نماینده گان اقوام مختلف ولایات بغلان؛ پروان ، سمنگان، کندزوفاریاب
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری داکتر حبیب
تنی چند درمورد امکانات وشرایط موجود بهتردر محلات شان غرض راه اندازی کمپاین انتخاباتی وآماده گی های لازم د ر زمان انتخابات به محترم داکترمنگل اطمینان خاطر دادند وگفتند ازحوزه های انتخاباتی  ولایت مربوط درموقع  رای دهی نظارت مینمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمايت از کانديداتوری داکترمنگل درولايت بلخ
دفتر مطبوعاتی داکترحبیب منگل کاندید ریاست جمهو ری
بيشتر از140.000تن از هموطنان ما که واجد شرايط رای دهی ميباشند، متيقن شده اند  تا از کانديداتوری داکترمنگل کانديد نهضت فراگير برای کرسی رياست جمهوری آماده گی شانرا تبارز دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ملاقات با نماينده گان ولايات سمت شمال
دفتر مطبوعاتی داکترحبیب منگل کاندید ریاست جمهو ری

 در جریان ملاقات داکتر حبیب منگل پیرامون وضع جاری وناکارآئی دولت باوجود فساد گسترده اداری ، بیعدالتی وبیکاری درکشورصحبت کردند . جوانان   را نیروی محرکه ویگانه   قد رت بشری روشنفکری درتغیير مسیر مثبت جامعه با استفاده ا زمجرای قانون اساسی کشور خاطرنشان نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت شورای مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
بانو نفیسه انگار عضو هیات اجراییۀ شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ 500 دالر امریکایی را کمک مادی نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ما زنان از حبیب منگل و معاونین وی حمایت میکنیم
به نماینده گی انجمن زنان افغانستان در اتریش
ما تصمیم گرفتیم تا در این انتخابات تماشاگر نبوده و با حمایت از طرح ها و تیم  آقای حبیب منگل  بخصوص خانم نفس جهید حمایت خود را ابراز داشته  و  از زنان و مردان ترقی خواه وطن دعوت می نمایم تا با جانبداری از شخصیت های مبارز و وطن دوست دوکتور حبیب منگل و نفس جهید از حق زن و رفع خشونت بی مانند در برابر آنها به دفاع خیزند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری فدراتيف روسيه نهضت فراگير
اعضای نهضت فراگيرشورای در فدراتيف روسيه متعهد گرديده اند که به کمک های مادی و جمع آوری اعانه بيشتر به کمپاين انتخاباتي محترم منگل توجه داشته و دراين راستا همه مساعي شانرا بخرج مي دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی و پشتیبانی در رابـطه بـه فـرا خـوان داکـتر حبـیـب منگل
مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند

ما در حالیکه وظیفه گرفتیم ، تا از فامیل های خویش در افغانستان خواهش نمایيم ، که به برادر محترم آقای حبیب منگل رای اعتماد بدهند، یک بار دیگر ابراز همبسته گی و برادری نموده و این کاندید مردمی را به دیده ای قدر نگریسته و با خوشبینی تمام برای منگل صاحب موفقیت از خداوند بزرگ آرزو مینما ییم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمیته دفاع و حمایت از داکتر حبیب منگل در ایالات متحدۀ امریکا
داکتر محمد سلیم مجاز

من به کمک شما درین عرصه ضرورت دارم. اگر شماخود تان در امریکا زندگی می کنید ویا دوستانی در امریکا دارید که از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل حمایت و طرفداری می کنند این نامه را به ایشان بفرستید و تلفونی نیز با آنها حرف بزنید و از آنها مطالبه کنید بامن تماس بگیرند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير

شورای سراسری آلمان نهضت فراگير از کمک صميمانه و ابراز آماده گي آقای احمدزی سپاس و امتنان مي دارد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
گزارش خبری
دفتر مطبوعاتی کاندید ریاست جمهوری افغانستان داکتر حبیب منگل
امروز گردهمائی در حدود سه هزار تن از باشنده گان مناطق مختلف ولایت بادغیس  در شهر قلعه نو مرکز انولا برگزار شد. در این گردهمایی رؤسای قوم ، محاسن سفیدان ، ملا امامان ، اهل خبره ، متنفذین و نمایندگان اهالی محلات مختلف ولایت بادغیس اشتراک نموده بودند ، نخست سخنرانان یکی پی دیگر صحبت نموده و خواهان تغیر مثبت  و آوردن اصلاحات ، حاکیمت ملی و مردمی در جامعه گردیدند و از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل حمایت شانرا اعلان نمودند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
محترم حميدکيانور عضو شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان و عضو ستاد انتخاباتي داکتر منگل دراروپا به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ دوصد يورو کمک نموده است. 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک به کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان از این اقدام رفیقانه آنها سپاس و امتنان عمیق خویش را ابراز می دارد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
دکتور اصغرخیل منگل
محترم دکتور اصغرخیل منگل یکی از شخصیت های سرشناس سیاسی  و اجتماعی بمنظور کمک  برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل مبلغ( ۱۰۰۰۰ ) ده هزار دالر امریکايی کمک نموده است. او ارزومند سهم گیری فعال همه نیروهای مترقی، دموکراتیک و وطن پرست به حمایه و پشتبانی از محترم داکتر حبیب در کارزار انتخاباتی میباشد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
بخاطر پیروزی حبیب منگل بکوشیم
نوشته :دکتر غلام محمد ( اسد ) محسن زاده
نهضت فراگیر بهترین برنامه وشایسته ترین نامزد را به مردم ارایه داشته است .

پیشکش کردن بهترین فرد و بهترین برنامه شامل مطالبه های محوری مردم  از سوی هواخواهان ترقی وپیشرفت وطن ،  نشان میدهد که نیروی ترقی و تجدد با دست خالی به این نبرد نرفته و برنامه مردمی ، نامزد سرشناس و نیک نامی  امید و باور به پیروزی را قوی ترساخته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
بانو نجيبه هوتکي يکي از فعالان سابقه دار سياسي به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ دو صد دالر  کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
غورځنګ شپېلۍ
عبدالولي منګل
(د سنګر ملګرواو ګران ورورحبیب منګل  ته دا څلوریزه ډالۍ شوه) ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ګران او محترم ملګری حبیب منګل سلامونه، نیکی هیلۍ او ښی چاری،
هسک شمشا د
دولس مشری په ټول ټاکونو کی ستاسو ګډون ستاسو د غورڅنګ یو پر څای او زړور ګام بولم او دا هیله لرم چی بریالیتوب ستاسو په برخه وی. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
حمایت و همبسته گی
جلیل رشید
در حالی که حمایت همه جانبه مادی و معنوی خویش را از کانداتوری آقای منگل ابراز می دارم،از همه تاجران محترم ملی ، سرمایه گزاران و متشبسین خصوصی صمیمانه تقاضا می نمایم تا برای شگوفایی کار و تجارت شان از محترم حبیب منگل پشتیبانی نموده و با این کار نقش وطنپرستانه شانرا برای رهایی از مشکلات زیادی که هم اکنون فرا روی آنها قرار دارد تلاش نمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
فراخوان
داکترحبیب منگل
اکنون فرصت آن مهیا شده است که افغانستان پیشتاز میدان دوستی و آزادی در میان کشور های همسایه باشد. وطن ما میتواند به حلقهء وصل و نیروی محرکهء همکاری منطقه یی و بین المللی  مبدل شود. آواز افغانستان در منطقه میتواند آواز تدبیر، صلح و همکاری باشد. من چنین آینده یی را برای وطن عزیز ما در منطقه و در جهان مد نظر دارم و برای آن تلاش و مبارزه می کنم.

از شما هموطنان، از شما نیرو های سیاسی مترقی و وطندوست تقاضا میکنم در کار مبدل ساختن این آرزو ها به  برنامه یی نجاتبخش سهم بگیرید.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [13]
یک اقدام دلیرانه ویک شگرد هوشیارانه رفیق داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی ، در پست ریاست جمهوری افغانستان
نسرین مفید
حال به سازمانهای چپ ودموکراتیک جدا شده از پیکر حزب وطن  لازم می افتد ، تا تمام سلیقه ها( بینش ها ) وعلاقمندی ها ( یعنی گرایش های ) خود را کنار بگذارند وبا یکصدا ویک آواز از کاندیداتوری نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان پشتبانی شانرا ابراز بدارند . همچنان زنان چپ اندیش وزنانیکه به رهایی زنان افغانستان از ستم قرون وسطایی باورمند هستند ، نیز راهی دیگر بجز پیشتبانی از کاندیداتوری نهضت ندارند . در غیر آن یکبار دیگر ، آب در آسیاب خشکمغز گرایان و واپسگرایان خواهد ریخت آنگاه مسولیت شرم تاریخ را تا چند سال دیگر بدوش خواهند کشید .     ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
پيام تبريکي
محمدعزيزحساس،محمدسليم سليمي و سيدحسن رشاد
پيام صميمانه ما به همه هموطنان عزيز و هم مسلکان محترم ما اينست که با تمام قوت همه نيروی شانرا در دفاع از کانديدای محترم منگل بمثابه يگانه نماينده روشنفکران ترقي خواه بخرج داده و نقش وطنپرستانه شانرا در زمينه ادأ نمايند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
داکتر حبیب منگل نامزد نهضت فراگیر برای کرسی ریاست جمهوری در کميسیون مستقل انتخابات بحیث کاندید رسمأ ثبت نام کرد
دفترمرکزی نهضت فراگير
امروز در تاریخ جنبش چپ دموکراتیک کشور وبخصوص در تاریخ جوان نهضت فراگیر یک حادثه مهم سیاسی ویک نقطه عطف بحساب میاید. زیرا پس از یک دورهء رکود، بار دیگر زمینهء حضور فعال عناصر وطندوست ، ترقیخواه ،تجدد گراء وعدالت پسند در صحنهء سیاسی کشور مهیا میگردد واین پیروزی ثمرهء کار خستگی ناپذیر همه اعضای نهضت در داخل وخارج کشور، هواداران نهضت و دوستان داکتر منگل میباشد. آغاز نو برای همه مبارک باد !. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [13]
تازه خبر
تازه خبر
خبر چې همدا اوس راغی ، ښاغلی داکترحبیب منګل د خپلو ۲ مرستیالانو سره هر یو آغلي  نفس جهيد او ښاغلی داوود راوش ، ځان رسمآ په انتخاباتي کمیسیون کې د را روانو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره ثبت کړ.  

په دې اړوند نور معالومات به وروسته پر لیکه شي....

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [4]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
محترم اسد کاوش يکي از فعالان سابقه دار سياسي به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ سه صد يورو  کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
داکتر حبیب منگل درفعالیتهای انتخاباتی
دفتر مرکزی نهضت
داکتر منگل مساله مالی را در پروسه کمپاین بسیار مهم خواند واز اعضای نهضت خواست تا با سازماندهی جمع اوری اعانه باین امر کمک نمایند.او تأکيد کرد که ما کدام منبع دیگر نداریم وفقط به اتکای حزب مان اقدام کردیم و با کدام کشور خارجی یا گروهها وسازمان های تمویل کننده انجويی هم ارتباط نداریم . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
 به مناسبت اول می روز جهانی کارگر
پیام تبریکیه
فرخنده باد جشن همبسته گی کارگران جهان ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام حمايت و همبسته گي
شورای ايالتي برلين- براندنبورگ آلمان نهضت فراگير
در صورتي که انتخابات عادلانه مطابق نورم های بين المللي مدنظر گرفته شود،پيروزی کانديد برحق مردم شريف افغانستان داکتر حبيب منگل را حتمي مي باشد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داګتر حبیب منګل په ویاړد ملاتړ غونډه جوړه شوه
رشتيا
په دغه غونډه کې چې پکې روښانفکرانو، د ټولیز غورځنګ غړو، د افغانستان د خلق دیموکراتیک(وطن ګوند) غړو، دیني عالمانو، د خوست د ولایت بیلابیلو قومونو قومي مشرانو ګډون کړی و، د ښاغلي داکتر حبیب منګل نه چې د ټولیز غورځنګ لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید شوی دی، په کلکه ملاتړ وکړ او هغه یې دغه ستر مقام ته یوازنی مناسب نوماندی وباله. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نشست نوبتی کميته انسجام ورهبری ستاد انتخاباتی داکتر منگل در اروپا
گزارشگر سايت

استقبال شايان و پر حرارات هيأت رهبری واعضای نهضت فراگير، بويژه شهروندان گرانقدر کابل شامل زنان، مردان وکودکان که از اقشار مختلف اجتماعی در ميدان هوايی کابل و هوتل گلزاذ بخاطر پذيرايی از داکتر منگل وهيأت معيتی شان گردهم آمده بودند، مايه مباهات وسپاس عظيم بوده ونيروبخش کار وفعاليت انتخاباتی ما بوده ويکبار ديگر نشان داد که تصميم نهضت فراگير در رابطه به کانديداتوری داکترمنگل اقدام مناسب وبجا ميباشد

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
کمک به کمپاين انتخاباتي کانديد نهضت فراگير برای کرسي رياست جمهوری
میاگل

محترم میاگل يکي از ترقي خواهان و  يکتن از تاجران ملي مبلغ سه هزار دالر امریکائی را به حساب بانکی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در کابل برای کمک به کارزار انتخاباتی محترم حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری ، واریز نموده است. آقای میاگل وعده  داده است که برنامه وسیع تری را برای کمک به کارزار انتخاباتی کاندید نهضت فراگیر، در داخل کشور،بعد از اعلام رسمی کاندیداتوری نماینده نهضت، عملی خواهد کرد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پـیام حمـایت و همبسته گی بـخاطـر نامزدی رفیق حبیب منگل به کرسی ریاســت جــمهوری افغانســــتـان
شورای نهضت فراگیر درآیـرلـــنـد
”نهضت فراگیر“ بحیث وارث و ادامه دهنده يی، پیکارها و مبارزات عدالت خواهانه يی چندین نسل، در گستره و ژرفای شرایط نوین دوران ما، تصمیم شجاعانه گرفته و با معرفی نامزد به کرسی ریاست جمهوری افغانستان ، کارنامه يی جدیدی را ثبت تاریخ و جنبش ترقی خواهانه يی میهن ما نمود. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
هیأت اجرايیه مجلس موسسان نهضت فراگیر روند کار کمیسیون مرکزی انتخاباتی را ارزیابی نمود
دفترمرکزی نهضت فراگير
کمیسیون انتخاباتی نهضت در سال 1386 ایجاد گردیده بعد ازاینکه دیدگاه نهضت دررابطه به پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را  تدوین نمود در تمام ولایات کمیسیون های ولایتی ایجاد گردیده ومطابق رهنمود تدوین شده بکار شان آغاز نمودند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
کميسیون انتخاباتی نهضت فراگیر تشکیل جلسه داد
دفترمرکزی نهضت فراگير
کميسیون فیصله نمود تا کمتیه ها جدی تر بکارشان ادامه داده بخصوص پروسه فهرست سازی لست حمایت کننده گان مطابق فورم کميسیون مستقل انتخابات بزودی ممکنه درج کمپیوتر گردد .کميسیون مرکزی به کمیته ها و ستاد های انتخاباتی   شوراهای ولایتی وشوراهای برون مرزی وظیفه سپرد تا در جمع اوری کمک مالی اعضای نهضت وهواخواهان به منظور کمپاین انتخاباتی نامزد نهضت در پست ریاست جمهوری کار بیشتر انجام داده وعواید را به حسابات مربوط انتقال دهند .

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اهدا به دوست عزيزم داکتر حبیب منگل
قادر یامان

در این جهان ظلمانی

 در این روزگار سرشار از فجایع

 در این دنیای پر از کینه

 نزد کسانی که نیازمند منند

 کسانی که نیازمند ایشانم 

کسانی که ستایش انگیزند ،

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گفت و شنود با دکتور حبيب منگل
داکتر حبيب منگل
 گفت و شنود با دکتور حبيب منگل ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و همبسته گی
شورای شهری کسل آلمان نهضت فراگیر
تقاضای صميمانه ما از همه روشنفکران ترقي خواه،همه آناني که قلب شان برای يک افغانستان آرام،مرفه و شگوفان مي تپد اينست که با يک کانديد واحد و ايجاد جبهه نيروهای ترقي خواه مشترکاً به انتخابات رفته و زمينه را برای پيروزی خدمتگذار واقعي مردم در انتخابات رياست جمهوری مساعد سازند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دومين نشست کميته انسجام ورهبری ستاد انتخاباتی داکتر منگل در اروپا
گزارشگر سايت

در اين نشست که با اجندای تبادل نظر پيرامون استقامتها وپلان کاری ستاد واستمـــــاع پيشنهادها ونظريه های هموندان تدوير يافته بود،نخست طاهرشاه پيکارگر پيرامون چگونه گی انکشاف اوضاع انتخاباتی داکترمنگل، ملاقات های ايشان با برخی رهبران ومسوؤلان احزاب وسازمانهای سياسی درکابل، مصاحبه ها وبرآمد ها ونفوذ روزافزون داکتر منگل درميان قلبهای اقشار وطبقات مختلف اجتماعی وملی معلومات داده وشاخصهــــــــای پلان کاری ستاد را مشخص نمود

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکترحبیب منگل سرگرم ملاقات ها درکابل
دفترمرکزی نهضت فراگير
گفتنی است که داکتر حبیب منگل با تعداد از نماینده گان اقشار مختلف اجتماعی وشخصیت های قومی از ولابات پروان ،بغلان ؛پکتیا ،پکتیکا ،خوست ،وکلای گذر از شهر کابل نیز ملاقات داشته که درین ملاقات ها از کاندیدی داکتر منگل حمایت وپشتیبانی بعمل امده است . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام حمايت و همبسته گي از کانديداتوری رياست جمهوری
شورای ایالتی شلسویگ هولشتاین آلمان نهضت فراگیر

ما با پيشکش نمودن کانديد خويش در اين کارزار بزرگ و دشوار وطني يکبار ديگر صدای رسا و حق طلبانه زحمتکشان کشورما را بيشتر از پيش به دور دست های کشور رسانيده،و در بسيج آنها به دور نهضت فراگير کمک شاياني خواهد رسانيد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نخستين نشست کميته انسجام ورهبری ستاد کمپاين انتخاباتی داکتر منگل در اروپا گشايش يافت
سکرتريت کميته انسجام

سپس با طرح اجندا که تبادل نظر پيرامون ترتيب پلان کاری ستاد واستماع نکات نظر پيشنهادی شاملان بود بحث ادامه يافت، در اين نشست که در فضای کاملاً دوستانه ودموکراتيک برگذار شد

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل وارد کابل گردید
دفتر مرکزی نهضت فراگير

وقتی داکتر منگل وهیأت همراه به صف مستقبلین نزدیک شد گروه از اطفال بالباس زیبای ملی دسته های گل را به داکتر منگل وهیأت همراه اهدا نمودند وبا صدای لطیف ودلنشین طفلانه داکتر منگل را خوش امدید گفتند  . داکتر منگل درحالی که باکف زدنهای پیهم استقبال کننده گان پذیرايی میشد با هریک از انان مصافحه واحوال پرسی نمود .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری عازم کشور شد
فوادپاميری
نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان وظیفه خود میداند که درین مقطع از تاریخ رسالت و مسوؤلیت خود را هر چه بیشتر درک نموده و سهم خویش را درین کارزار به وجه احسن ایفا نماید.

البته نایل شدن به این امر تنها و تنها مسوؤلیت ن،ف،د،ت،ا نبوده بلکه سهم شایسته سایر نیرو ها ،گروه ها ، حلقات و شخصیت های مستقل ، وطنپرست و تجددخواه را ضروری میپندارد .درین رابطه یکبار دیگر لازم به تذکر میدانم که ما از سیاست واضح و روشن یا به معنا دیگر از سیاست چراغ سبز در امر مشارکت سایر نیرو ها بدون خود محوری پشتیبانی نموده و از تمام نیرو های ترقی پسند ، وطنپرست و دموکرات خواهان همگام شدن درین پروسه استیم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام همبسته گي و حمايت قاطع
شورای شهری کيف نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان
بدون سهم گيری و شرکت فعال نيروهای ملي دموکراتيک در حل پروبلم های امروز و فردای کشور که سعادت و خوشبختي مردم بدون شک وابسته به آن است به صورت قطع ممکن و عملي نيست.

بايد همه با هم يکجا در اين امر بزرگ ميهني فعالانه شرکت ورزيده و مسووليت خويش را در برابر ميهن و مردم شرافتمند آن ادأ نماييم،زيرا خواست زمان و منطق زنده گي چنين حکم مي کند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام همبسته گي و تأييد همه جانبه از محترم حبيب منگل از سوی شورای ایالتی هامبورگ
نذيرانگار

 

همه اعضأ و فعالين شورای ايالتي هامبورگ آلمان نهضت فراگير از اين تصميم جسورانه،بجا و لازمي مجلس موسسان و از کانديداتوری شخص محترم داکتر حبيب منگل، دفاع و حمايت همه جانبه مي نمايد.ما در حالي که از يک سو در کارزار مبارزات انتخاباتي آماده پيکار و سهم گيری فعال مي باشيم، از سوی ديگر آمادۀ هرنوع همکاری مادی و معنوی عملي در اين پروسۀ بزرگ سياسي مي باشيم.

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتيباني از فيصله مجلس موسسان در رابطه با کانديداتوری مقام رياست جمهوری
شورای کشوری نهضت فراگير در بلغارستان

 

کانديداتوری محترم داکتر حبيب منگل از سوی نهضت فراگير مبين اقدام نيک در راستای اجرای بخشي از وظايف سياسي است،و در راستای وظايف سپرده شده از سوی مجلس موسسان و هيأت اجراييه شورای اروپايي نهضت فراگيردموکراسي و ترقي افغانستان با گام های عملي اين اقدام را حمايت و پشتيباني مي کنيم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی
مالک لکڼوال

  

له شک پرته  تاسو چې د خلق دیموکراتیک ګوند یوه وتلي ستوري ریاست ،بریالیتوب به مو خامخا په برخه وي.تاسو چې په ګوند او ټولنه کې د یوه غښتلي سیاست مدار،وتلي او نامتو فرهنګي،د قوي قوت منل شوی دیپلومات پیژندل شوی یاست،موږ په ټول قووت ستاسو او د ټولیز غورځنګ ددغه زړه ور او پر ځای اقدام  نه ملاتړ کوو

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بازگشت به مادر وطن برای خدمت به مردم زحمتکش
گزارشگر سايت
پيروزی در شرايطي که زر و زور در جامعه ما حاکم است،يک امر دشوار تلقي مي گردد.اما نبايد فراموش کرد که قدرت وسيله است برای تحقق برنامه.ما به کارزار انتخابات مي رويم تا قلب های انسان های زحمتکش کشور خود را تسخير کنيم،نه چوکي و مقام را. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کانديداتوری دکتور منگل به کرسی رياست جمهوری وبازتاب آن در ميديای هالند
کانديداتوری دکتور منگل به کرسی رياست جمهوری وبازتاب آن در ميديای هالند

کانديداتوری دکتور منگل به کرسی رياست جمهوری وبازتاب آن در ميديای هالند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
با اتحاد نيروهای ترقي خواه برد از وطنپرستان است!
عبدالرشید از کشور هالند

 

 

من از جا نب خود از تما ماُ وطن پرستا ن،وروشن فکران چپ راست  بطوراخص از چپی ها ی متا سفا نۀ پراگندۀ تقاضا بعمل می آ ورم تا درین لحظات تاریخی متحدا نه عمل نما یند.

 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Biographie von Dr. Habib Mangal
Nagib Yosufi

 

. Als Kandidat dieser politischen Bewegung, die sich für nationale Interessen, Demokratie, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit einsetzt, schätzt Mangal Werte des Humanismus, Frieden, Freiheit, Gleichheit und Patriotismus besonders.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
خبرتیا
دوستان او مینــــه وال
سبا د جمعې ورځ د اپریل لسمه، را روانو جمهوری ریاست ټاکنــو ته د افغانستان د دیموکراسۍ او پرمختیا ټولیز غورځنګ کاندید محتـــــرم حبیب منګل په ویاړ د مخه ښی محفل جوړیږي. دوستان او مینــــه وال کولای شي چې په دغه مجلس کې برخه واخلي

وخت: له ۱۴ بجو نه تر مازدیګر ۱۷ بجو پورې

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام حمايت و همبسته گی شورای سراسری ازبکستان نهضت فراگير
شورای سراسری ازبکستان نهضت فراگير
ما عقیده داریم که  کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این فرزند فرزانه  و با شهامت حزب ما در کارزار انتخاباتی شان این سکوت سنگین را خواهند شکست ونه تنها آرزومندی های حزب ما ونیرو های چپ ومترقی وملی را به گوش توده های ملیونی کشور خواهند رسانید؛ بل فریاد اعتراض ملیون ها انسان زحمتکش کشور را به خاطرفقر روزافزون، بیکاری ، بی امنبتی ،  فساد وتباهیی که درژرفا وپهنای زنده گی شان ریشه دوانیده ودامنگیرشان شده است،  بلند وهرچه بلند تر خواهند ساخت و برسطح آگاهی سیاسی مردم ما دربارهء واقعیت های تلخ ودردناکی که در کشور ما می گذرد به طور چشمگیری خواهند افزود. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ابراز همبسته گی شورای کشوری اتریش‏ نهضت فراگير
شورای سراسری اتریش نهضت فراگير

داکتـــرحبیب منگل یکی از شخصیت شناخته شده مطرح مبارز سياسی، متفکر وميهن دوست شايسته نه تنها کانديد نهضت فراگير است، بلکه ايشان چراغ سبز برای نیروهای مترقی دموکرات تجدخواه کانديد مناسب روشنفکران متعهد افغانستان درداخل وخارج از کشور ميباشند شورای اتریش نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان از این تصمیم و اقدام به موقع حمایت و پشتیبانی مینماید.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
جلسه فوق العاده هیات اجراییه شورای اسلام آباد راولپندی نهضت فراگیر
شورای اسلام آباد راولپندی نهضت فراگیر

جای خوشی است که با کاندیداتوری رفیق دوکتور حبیب منگل  زمینه  حضور مستقیم سیاسی در سطح کشور و منطقه و جهان  بوجود آمد  که این حضور ومشارکت در یک مبارزه مسالمت آمیز  مدنی میتوان باعث توانمندی ما در کار زار مبارزه وباعث وحدت کامل  صفوف  رفقا گردد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
بانو نسرين مفيد عضو هيأت اجراييه و محترم دکترحميدمفيد عضو شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر  را برای ولايت کنرها کمک نموده اند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
فاروق منگل
محترم فاروق منگل يکي از ترقي خواهان و فعالان سياسي از شهرهامبورگ آلمان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ هزار دالر  را برای ولايت پکتيا کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سليم صابری
محترم سليم صابری يکي از فعالان سرشناس سياسي در آلمان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر  را برای ولايت لوگرکمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اطلاعیه
دفتر مرکزی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
به منظور انسجام بهتر امور مالی کمپاین انتخاباتی داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر به کرسی ریاست جمهوری حسابات بانکی در کابل بانک افتتاح گردید . شوراهای ولایتی وشوراهای برون مرزی  کمک نقدی اعضای نهضت و هواداران را به حساب های ذیل تحویل نمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

بانو نيلاب سلام عضو هيأت اجراييه شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر  را برای ولايت بلخ کمک نموده است.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
محمدابراهيم سهار
محترم محمدابراهيم سهار  عضو شورای ولايتي هالند شمالي شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان  بمنظور کمک برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری  محترم داکتر حبیب منگل  که از سوی نهضت  فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان نامزد گردیده است ،مبلغ ۵۰۰ دالر برای ولایت هلمند کمک نموده است  . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دجمهوری ریاست په ټاکنو کې دملي ـ دموکرات ځواکونو دګډون اړتیا
غورځنګ

دافغانستان په اوسنۍ سیاسی او ضاع او شرایطو کې نباید دپوره آزادو ، دموکراتیکو او منصفانه ټاکنو  انتظار ولرو . او دا هم سمه ده  چه په روانو ټاکنو کې دزور اوزرو د خاوندانو  په برابر کې د دموکرات او مترقی ځواکونو بریالیتوب مشکل او حتا ناشونۍ ښکارې  . خو له یاده باید ونه ایستل شی چه  سیاسی او اجتماعی پروسې دهیچاه په کنترول کې ندي ، او یوازې دی ته اړتیا ده چه وطنپال اومترقی ځواکونه یو موټۍ او متحدانه مخامخ مسالمت امیزی مبارزې او سترو سیاستونو میدان ته راووزی ، او افغان ځوریدلي ملت ویش او په حرکت راولی  تر څو خبله رایه او اراده سمه وکاروی او خپل برخه لیک په خپله وټاکي  .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
انجنیر صلاح الدین چهارد هی وال
محترم انجنیر صلاح الدین چهارد هی وال  عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان فرزند مرحوم کمال الدین  چهاردهی وال موسس و بنیان گزار اولین لیسه مسلکی تخنیکی (میخانیک) ولایت خوست در سال ۱۳۳۵  هجری شمسی  بمنظور کمک برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری  محترم داکتر حبیب منگل  که از سوی نهضت  فراگیر دیموکراسی و ترقی افغانستان نامزد گردیده است ،مبلغ ۵۰۰ دالر برای ولایت خوست کمک نموده است  . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

 

محترم هاشم زحمت عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر امريکايي را برای ولايت فارياب کمک نموده است. 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

 

محترم جان محمد بيان عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر امريکايي را برای ولايت هرات کمک نموده است. 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است
عبدالو کیل کوچی

پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها ، قرا وقصبات ،کوچه ها وپس کوچه ها وروزنه ایست  که درکلبه های فقیرانه  وسربلند مردم ما در ردره های زیبای دورافتاده پامیر  ،کنرها ولغمان ،بامیان وجوزجان ،هرات وپکتیا ،غزنی ننگرهار ،قندهار وزابل لوگر هزاره جات وقله نشینان غیور هندوکش وشمشاد وبابا  وآسمایی وهری ارغنداب وفیروز کوه این قله های سربقلک کشیده ومیراث آریانای کبیر درسراسر کشورعزیز ما افغانستان است که اکثریت عظیم توده های میلیونی کشور رادر آغوش خود پرور ش داده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

محترم حميدرحماني مسوول شورای ولايت هالند جنوبي شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان بمنظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم دکتور حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر امريکايي را برای ولايت کندهار کمک نموده است.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ابراز همبسته گی شورای کشوری بلجیم
محمد ياسين صادقي

اجازه بدهید تا حمایت، پشتیبانی و همنوایی شورای کشور بلجیم از تصمیم مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را مبنی بر کاندیداتوری رفیق داکتر حبیب منگل برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان اعلام بدارم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Biographie von Dr. Habib Mangal
Biographie von Dr. Habib Mangal
Dr. Habib Mangal ist in Afghanistan als Politiker, Diplomat, Analytiker, Schriftsteller und angesehener Wissenschaftler bekannt. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
به استقبال از فیصله های مجلس موسسان نهضت فرا گیر تر قی و دمو کرا سی افغا نستان
اعضا و هواداران نهضت فراگیر در ایا لات متحده امر یکا
اعضا و هوا داران نهضت تر قی و دمو کراسی در ایا لات متحده امر یکا ؛ در کار زار انتخابات ریا ست جمهوری از اقدام موجع و به مو قع هیات اجرا ئیه استقبال و حمایت نموده و آماده گی خود را برای کمک به این پرو سه ابراز میدارند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
محترم حنيف ضرابي مسوول شورای ايالتي بادن ورتمبرگ آلمان نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان بمنظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم دکتور حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ هزار دالر امريکايي را برای ولايات زابل و سرپل کمک نموده است.

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Dr Habib Mangal
Dr Habib Mangal

During the years of 1980 – 1986 he was appointed Ambassador and special envoy of the Democratic Republic of Afghanistan in Moscow at the same time he was a non-resident Ambassador of Finland, Romania and Cyprus. 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [3]
ستاد کمپاين انتخاباتی دُکتور حبيب منگل کانديد رياست جمهوری افغانستان در اروپا تشکيل يافت
گزارشگر مشعل
شاملان نشست به نماينده گی کميته ها ونهاد های نهضت فراگير از سرتاسر اروپا وهمچنان به نماينده گی نهاد های اجتماعی، فرهنگی و شخصيتهای مستقل سياسی سخنرانی، پيشنهاد ها ونکات نظر شانرا در رابطه به اجندای مطروحه بيان داشتند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مالي برای کمپاين انتخاباتي رياست جمهوری
سکرتریت شورای المان نهضت فرا گیر دموکراسی و ترقی افغانستان
قا بل تذکر است که جمله مبلغ 6500 دالر بمنظور مصرف در کمپاین انتخاباتی در ولایات 

متذکره ومرکز تهیه شده است .  

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
پیام همبسته گی و حمایت
سلیم سلیمی
کاندیداتوری شما رفیق محترم منگل در کارزار انتخاباتی بمثابه نماینده نیروهای وطنپرست و متعهد می تواند روزنه امیدی باشد برای مردمان رنجدیده افغانستان ویران شده. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بارک اوبا ما وضرورت استراتیژی جدید وموثر برای افغانستان
داکترحبیب منگل

به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود ودرانتخابات ریاستی وپارلمانی از نیروی دموکراتیک ، مترقی وتحول طلب قاطعانه حمایت به عمل اید تا یک حکومت ملی ،دموکراتیک واداره، کارامد ، پاسخگو وخدمت گذار مردم پاه به عرصه وجود گذارد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
از وحدت عمل به سوی کنگره واحد
ديپلوم انجنير سليم صابری
عدم حضور فعال و نيرومند ما در وضعيت سياسی کشور باعث استحکام بيشتر مواضع ارتجاع می شود. حرف مشهور است در جائيکه ما حضور نداريم، ديگران کار شانرا ولو در مسير خلاف منافع مردم باشد انجام می دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده
نصيراحمدصديقي

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان  اشتراک در مبارزات انتخاباتی را یکی ازمسایل اصولی و پرنسیپی مطرح نموده است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ما پیروز هستیم
میرمحمده شاه "رفیعی"

ما همه همراه با حبیب منگل شجاعانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان طبق شرایط موجود در پرتو احکام قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان به پیش خواهیم رفت ما در این راه به حمایت مردم افغانستان و تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و تحول طلب ازین اقدام شجاعانه و پر اهمیت نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و شخص حبیب منگل به مثابه  فرزند صدیق و وفادار مردم و سپاهی دلیر نهضت اطمینان و اعتماد راسخ داریم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت
فخرزاد

جلسه عمومی موسسان نهضت ترقی , دموکراسی فراگیر افغانستان بتاریخ 24/12/1387 محترم دکتور حبیب منگل یک تن از پیشتازان این نهضت را غرض کاندید شدن ریاست جمهوری که در سال 1388 در نظر است تصویب و به تاریخ 27/12/1387 معرفی نمود بعد از نشر اعلامیه نهضت درین رابطه اکثریت شنونده گان و شهروندان تصامیم فوق را فال نیک غرض رسیدن به تامین صلح ثبات پنداشته و یک گام جسورانه حرکت به موقع بسوی ترقی , دموکراسی خوانده اند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
دافغانستان ددموکراسی اوپرمختیا د فراګیرغورځنګ ددریمی کلیزی په ویاړ
دوکتورحبیب منګل
دیوی هیوادنۍ پراخې دموکراتیکی جبهې ایجاد ، ځکه په یوه غوره او دورځې په دستور کی قرار لری چه دهیواد  خلک چه  د  ناامنی , فساد , غارت ، چور ، بی وزلۍ . بیکارۍ ، مرض ، خوارۍ ، بې قانونۍ ، ظلم ، ستم او بی عدالتی څخه ناری سوری وهی ، خپل نجات دملې  ، مترقی ، دموکرات او عدالت پلوه سیاسی خواکونو په یوالی او ددوی له لارې دیوه ځواکمن ، ملې ،دموکراتیک ، عدالت پلوه او خلکو ته خدمت ګار دولت   په جوړولو کې وینی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اوضاع سیاسی افغانستان وضرورت ایجاد یک جبهه ءوسیع دموکراتیک
دکتور حبیب منگل

کلید حل مسایل افغانستان دردستان نیرومند خود مردم این سرزمین وهمبستگی نیروهای ازادی خواه , ترقی خواه , دموکراتیک وعدالت پسنداین کشور قرار دارد . پیروزی ما دروحدت ماست .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
آزادي ، خپلواکي اوافغانستان
ډاکتر حبيب منګل
په دي ډول ليدل کيږي چه افغانستان اوافغان ولس په اوس کې هم دخپلې آزادۍ او خپلواکۍ دساتلو اودهغه داساسي موخو يعني  ديوه پياوړي ، پايښت لرونکي  او په ملي واکمنۍ متکي او ټوليزې پرمختيا ته متعهد  ، حقوقي ، مدني او پرمختللي دولت درامنځته کيدو ، جوړيدو او استقرار په  ډګر ګې دسترو چلجونو او ستونځو سره مخ دی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
د امن جرګه د امن لپاره څه بايد وګړي ؟
داکترحبيب منگل
دپاکستان دموکرات او مترقي کړۍ دنده لري چه  دتروريزم داور څخه د خپل هيواد دژغورلولپاره په جرګه کې داخبره را پورته کړي او د خپل حکومت  څخه وغواړي چه دهيواد امنيتي او نظامي اداره  دبنسټ پالو څخه چه دتروريستي کړيو تر شاه ولاړ دي  پاکه کړي . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
چشم دید از گرد هم ایی اعضای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
دوکتور حبیب منگل

دولت  دموکراتیک  وکارآمد ,نظم ،امنیت وآرامش رادرکشور به درستی تامین میکند  ؛ به کرامت انسان احترام می گذارد وحقوق اساسی وازادی های فردی واجتماعی مردم  را بدرستی تامین وحراست مینماید ؛به توسعه سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور می پردازد, نیازها ومطالبات مردم رابرآورده میسازد وسطح زندگی ورفا  شهروندان را پیوسته ارتقا می بخشد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
تاملي بر مسله وحدت ترقي خواهان افغانستان
داکترحبيب منگل

 گسترده گی از نظر پایه اجتماعی با  خصلت فرا قومی و دفاع از منافع وخواستهای اکثریت جامعه اعم  از زحمتکشان شهر وده , روشن فکران ,فرهنگیان , مدیران وماموران دولت , اهل کسبه , تجار وسرمایه داران ملی .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
درباره ضرورت تدوین استراتیژی امنیت ملی افغانستان
دوکتورحبیب منگل

ا فغانستان درناامني گسترده وكثيرالجوانب به سر می برد . تداوم وتشدید ترور, خطرافراط گرایی وخشونت سیاسی , مشکل گروه های مسلح غیر قانونی وسلاح غیر قانونی ‘ قاچاق مواد مخدر , نبود مصوونیتوامنيت فردی , اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی وتداوم دخالت خارجی حلقات معلوم الحال خارجی , که درصلح , ثبات , انکشاف دموکراتیک کشورما, منافع خودرا در خطر می بیند , عمده تری

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتیبانی از کاندیداتوری رفیق دکتور حبیب منگل
شورای اسلام آباد راولپندی نهضت فراگیر

آنها از گزارش اساسی وکار مجلس حمایت نموده  وعده سپردند که از تلاش در راه  کمپاین  ریاست جمهوری  رفیق دانشمند  دوکتور حبیب منگل  دریغ نمی نمایم .    

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتیبانی از تصامیم و فیصله های مجلس موسسان ن ف د ت ا!
شورای ناروی ن ف د ت ا

تصمیم مجلس موسسان مبنی بر شرکت فعا ل در اتخابات و پیشکش نمودن کاندید برای ریاست جمهوری و کاندیدان به شورا های ولایتی و شاروالی ها و تفاهم واتحاد با سایر نیرو های همسو درین راستا نشاندهنده تحقق برنامه عمل ن ف د ت ا در عمل میباشد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و همبسته گی
شورای هالند نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان
شورای هالند نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان از این تصمیم و اقدام به موقع و انتخاب بجای رفیق دکتور حبیب منگل یکی از شایسته ترین پیشگامان نهضت فراگیر اعلام حمایت و پشتیبانی نموده و در راه بسر رسانیدن موفقیت آمیز کمپاین انتخاباتی از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتبانی از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل در شهر وانکوور کانادا
شورای موقت نهضت فراگیری در شهر وانکوورکانادا
دوستداران نهصت فراگیر در شهر وانکوور کانادا با تایید وپشتبانی ازاین کاندیداتوری شایسته ومناسب شخصیت ملی ، مبارزو وطنپرست کشور هر گونه اماده گی خود را در راه در عمل پیاده نمودن اندیشه های ترقیخواهانه به یاری مردم شریف افغانستان ابراز میدارند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام
شورای آلمان نهضت ف د ت ا

هیات اجراییه شورای آلمان نهضت ف د ت ا ازمصوبات مجلس موسسان وهیات اجراییه شورای اروپایی نهضت درزمینه شرکت فعال اعضای نهضت دردومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وکاندیدای محترم داکترحبیب منگل درپست ریاست جمهوری کشور  تایید وپشتیبانی  خود را اعلام میدارد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
مطبوعاتی کنفرانس
رښتیا وبسایت
د راتلونکو جمهوري ریاست کورسۍ ته د افغانستان د دموکراسۍ او پرمختګ د ټولیز غورځنګ کاندید  ملګري ډاکتر حبیب منګل نن د هالیند د یو زیات شمیر خبري رسنیو سره مطبوعاتي کنفرانس درلود.په دغه کنفرانس کې سربېره د هالند د (NOVA) تلویزیون او (TROUW)معتبرې ورځپاڼې د جنوب د هالند اونیزو او محلي جریدو ژورنالیستانو او مدیرانو هم ونډه اخیسته وه.په سر کې ښاغلي حبیب منګل ژورنالیستانو ته د افغانستان د روانو حالاتو  او پېښو په اړوند هر اړخیز معلومات ورکړل او وروسته یې ژونالیستانو ته لازم ځوابونه وویل.د رښتیا وېبپاڼې په حواله په دغه خبري کنفرانس کې په هالند کې د افغانستان د دموکراسۍ او پرمختګ د ټولیز غورځنګ فعالینو، هر یو محترم  برید جنرال زړګی، روزبه ،صلاح الدین صلاح ،او همدا رنګه په دغه ښارکې د مهاجرینو د اتحادیې کارکوونکو هم ګډون درلود.

د رښتیا وبسایت به په نږدې راتلونکي کې ددغه مطبوعاتي کنفرانس بشپړ معلمات  پر  لیکه کړي.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام شاد باش وهمبسته گی بخاطر کاندید شدن محترم دوکتور حبیب منگل
هیات مدیره کانون فرهنگی پیوند

ازتمام مردم رنج کشیده افغانستان وخصوصاء روشنفکران،احزاب سیاسی وانسان های مترقی تقاضا داریم تا دربین تاریکی وروشنی خط فاصل کشند وحمایت کامل از ایشان نمایند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
      پشتیبانی از فیصله هییت اجرايیه مجلس موسسان در رابطه کاندیداتوری برای ریاست
عبدالرزاق طلوع

تصمیم مجلس موسسان را یک تصمیم معقول، مناسب،ضروری و بموقع دانسته و به نفع نهضت، کشور و مردم شریف وعزیز وطن میدانم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتيباني از فيصله مجلس موسسان نهضت فراگير
زبیر شیرزاد
از تمام رفقا ،حلقات ، گروه ها و عناصر ملی و دموکرات تقاضا مینمایم تا درین امر شریفانه و این حرکت جسورانه که جز خیر و فلاح و خدمت به مردم زحمتکش افغانستان ، چیزی دیگر متصور نیست ، پشتیبانی خویش را دریغ ننمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ابراز همبسته گی
یزدان "ظفری"
با مسرت از مصوبه ی مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراتیکی و ترقی افغانستان در زمینه ی شرکت فعالانه در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و معرفی شخصیت سرازنده و دیپلومات بر جسته کشور محترم دکتور منگل آگاهی یافتم. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیامهای حمایت از کاندید نهضت
دفتر مرکزی نهضت

شوراهای ولایتی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در ولایات فراه ،غور ،وهرات از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل در پست ریاست جمهوری سال اینده که از طرف نهضت فراگیر معرفی   گردیده استقبال نمود.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
استقبال از کانديداتوری دُکتور حبيب منگل شخصيت سياسی واجتماعی کشور به کرسی رياست جمهوری افغانستان
شماری از افغانهای مقيم کشور هالند
داکتر منگل منحيث شخصيت برازندهء سياسی، متفکر وميهن دوست شايسته نه تنها کانديد نهضت فراگير است، بلکه ايشان کانديد همـــــــه ترقيخواهـــــــان، دموکراتهــــــا وروشنفکران متعهد افغانستان درداخل وخارج از کشور ميباشند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
جلسه هیات اجرائیه شورای اروپائی نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان بتاریخ25 مارچ دایر گردید
شعبه رسانش و فرهنگ شورای اروپایی نهضت فراگير
رفیق احمد شاه سرخابی رئیس شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان ضمن صحبت مفصل پیرامون اهمیت موضوع حمایت وپشتیبانی خود،هیات اجرائیه وشورای اروپائی نهضت را از نامزادی رفیق حبیب منگل به کرسی ریاست جمهوری افغانستان اظهار نموده وبرای رفیق منگل ونهضتی  ها در همه عرصه های مبارزه پیروزی های بزرگ آرزو نمود. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان داکتر حبیب منگل را برای کرسی ریاست جمهوری درانتخابات سال اینده نامزد نمود
دفترمرکزی نهضت فراگير

کاندید ما تمام سجایا ومشخصات را دارد واز تجارب غنی خدمت به مردم برخوردار بوده وی از مردم اموخته است وبه مردم زحمتکش خویش وبه یاری خداوند منان اتکا داریم سیاست وطرح ما به هدف ایجاد دولت دموکراتیک وپاسخگو وخدمت گزار مردم و برای تمام مردم کشوراست ما به قوم وگروه و ملیت خاص تعلق نداریم حزب ما فراگیر است بنا چانس کاندید ما حتمی است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
فشرده گزارش اجلاس عمومی در باره وظایف تاخیر ناپذیر نهضت در اوضاع سیاسی کنونی کشور
مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان

مجلس موسسان دراخیر  مصوبه يی رادر زمینه شرکت فعالانه در دومین انتخابات  ریاست جمهوری  به تصویب رساند  که بر اساس ان داکتر حبیب منگل شخصیت سیاسی  و اجتماعی  ،دیپلومات  شناخته شده وازجمله فعالین نهضت فراگیر به کرسی ریاست جمهوری  بحیث کاندید نهضت معرفی گردید .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
زندګی نامه نامزد نهضت فراګیر دموکراسی وترقی افغانستان بر ای کرسی ریاست جمهوری
داکتر حبیب منګل
داکترحبیب منگل فرزند مرحوم ببرک خان منگل در سال ۱۳۲۷هجری- شمسی در قریه ء ستر کوټ ولسوالی کلندر منگل ولایت خوست دریک خانواده ء ترقی خواه و با نفوذ قومی به دنیا امده است . قبله گاه او از سران با اعتبار اقوام ولایات خوست ، پکتیا وپکتیکا بود ودر جلب مردم به ترقیات فرهنگی واجتماعی نقش بارز داشت وبه پاس خدمت دراین راه به نشان های دولتی مفتخر گردیده است . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [10]