داکتر حبیب منگل در محفل تجلیل از روز مادرشرکت نمود
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر

کابل 25جوزا داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در مراسم تجلیل روز مادر که ضمن محفل باشکوهی از جانب نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در کابل برگزار گردید شرکت نمود  .تالار هوتل شاهین که یکی از هوتلهای زیبا وبزرگ شهربوده  وظرفیت پذیرش 1500 مهمان را در یک زمان دارد،با قند یلهای بزرگ و رنگارنگ ،دیکور عالی سقف و دیوارها با نصب شعار (نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان روز مادر را به همه مادران عزیز کشور تبریک وتهنیت میگوید  )  نوای موسیقی که توسط هنرمندان جوان نواخته میشد ،هوا وجلال وشکوه خاص یافته بود .

امد امد زنان در سن وسال مختلف ،مادران گران ارج ،زنان پیشتاز جنبش داد خواهانه  کشور زنان با چهره های اشنا وپرغرور ،کارگر زنان ،فعالان نهاد های اجتماعی زنان ،مدافعین حقوق زن ،وکلای پارلمان ودختران جوان تالار را هوا و شور وشوق تازه بخشیده بود انان همه از سوی خانم نفس جهید وفعالین امور زنان شورای شهر کابل نهضت استقبال ودر جاهایشان مشایعت میگردیدند .

سرساعت دو بعد از ظهر دوشیزه فاطمه کارمند یکی از جوانترین نهضتی ها  حضار را خوش امدید گفته واز  دوشیزه شگوفه  دعوت بعمل اورد تا با تلاوت ایات از کلام الله مجید بزرگداشت از روز مادر را اغاز نماید .پس از تلاوت ایات کلام الهی ، پوهنوال داکتر محمد داوود راوش معاون مجلس موسسان نهضت و معاون اول داکتر حبیب منگل کاندید ریاست جمهوری ،  پشت میز خطابه قرار گرفته وضمن خوش امدید روز مادر را به همه مادران عزیز در تالار وهمه مادران گرامی کشور تبریک گفتته  پس از توضیحات مختصر اهداف نهضت در جهت تحقق خواست های زنان گفت " نهضت فراگیر افتخار دارد که در طول زنده گی سیاسی اش علمبردار مبارزه داد خواهانه زنان بوده واست  ."سپس خانم نفس جهید معاون دوم داکتر حبیب منگل کاندید ریاست جمهوری و مسوول امور زنان در هیأت اجراییه مجلس موسسان ، سخنرانی نموده وضع موجود و پروبلمهای مادران وزنان کشور را به تحلیل گرفته افزود " در مورد تاریخ تجلیل روز مادر اساسآ به قرن سیزده بر میگردد رومیان ویونان باستان اولین کسانی بودند که روز مادر را در مراکز خاص بزرگداشت مینمودند وبرخی را عقیده برانست که این روز ابتدا در امریکا واروپا بعنوان رخصتی از کار اساس گزاری گردیده وبعدا در کشورهای مختلف این روز را در ابعاد واشکال مختلف تجلیل نموده وبه مقام والای مادر ارج گذاشته اند .درکشور مانیز سالیان درازی است که این روز را در 24 جوزا تجلیل منمایند و چه بسا که درمحافل حرفها ی بلند بالا دروصف مادر گفته میشود ولی در ماهیت امر در مورد وضع زنده گی و پروبلمها ودرد ها ورنجهای مادران ارزیابی صورت نمیگیرد و به رفع ان توجه نمیشود .در حال حاظر سه ملیون مادر وزن در سرک ها وجاده ها دست به گدائی زده ویا مصروف کارهای شاقه اند ،انان امکان تعلیم وتربیه وتحصیل اطفال ورسیده گی به امور صحی کودکان شانرا ندارند .90 در صد زنان کشور در بدترین شرایط زنده گی بسر میبرند 85درصد از نعمت سواد محروم اند وانواع خشونت وظلم وستم را تحمل مینمایند . ازهمین جهت است که نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان تصمیم گرفت تا در ادامه مبارزه دادخواهانه خود به خاطر ازادی زن از قید ظلم وستم پیشگام گردیده و با  شرکت  در مبارزه انتخاباتی صدای حق طلبانه مادران وزنان را بلند نماید ."سپس دوشیزه  رابعه  قطعه شعری را در وصف مادر به خوانش گرفت که مورد استقبال گرم حضار قرار گرفت .داکتر عالمه یکی از فعالین حقوق زن مطالبات جامعه مدنی را پیشکش نمود که تحت (عنوان خواستها ومطالبات 50% )در هفت ماده ارایه شده واز حاضرین خواسته شد تا درپای فورم که این مطالبات از کاندیدان ریاست جمهوری وحکومت اینده مطالبه شده امضا گذاشته وبه ائتلاف 50% یعنی نصف جامعه بپیوندند .درین بخش از داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر برای کرسی ریاست جمهوری دعوت بعمل امد تا درباره پلاتفورم خود و انعکاس خواسته های زنان ومادران نظریات شانرا بیان نمایند.داکتر حبیب منگل در حالیکه با کف زدنهای حضار بدرقه میشد روز مادر را به مادران داغ دیده ورنجدیده کشور وحاضرین محفل تبریک گفته سخنانش را چنین ادامه داد ."د ر باره روز مادر و مقام والای مادر و وضع زنده گی انان ، در د ها والام مادر خانم نفس جهید بسیار با وضاحت ومستدل صحبت نمود که نمیخواهم بیشتر ازان چیزی بگویم واما اضافه میکنم که نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان من وداکتر راوش وخانم نفس جهید را موظف ساخت تا باشرکت در کارزار انتخاباتی پرچم مبارزه به خاطر ازادی زن ومادر از قید ستم وظلم ،فقر وبیکاری و تامین واقعی حقوق زن وارج گذاری به مقام مادر ،بر دوش بکشیم .اینک پس از سالها درد ورنج ،جنگ و مهاجرت فرصت ان بوجود امد تا مردم ما در پای صندوق های رای رفته و به خاطر انتخاب رییس جمهور دلسوز و پاسخگو تصمیم شانر اعملی سازند  .برای ماهم فرصت دست داد تا با استفاده ازین فضای قانونی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و برای یک تغییر و تحول مسالمت امیز وقانونی شرکت نماییم  ومصدر خدمت برای مردم رنجدیده وعذاب کشیده مان شویم. من ومعاونینم فرزندان شما بوده ودرخدمت شما هستیم و مصمم هستیم تا پرچم مبارزه دادخواهانه شمارا بلند نگهداریم .صدای من صدای تمام نیروهای ملی ودموکرات این کشور است وما متعهد هستیم که برای تحقق خواست ها ومطالبات زنان بخصوص ان مطالباتی که لحظه قبل از جانب جامعه مدنی ارایه شد مبارزه نمایم این مطالبات شما برحق است ومن ازان حمایت نموده وبه خاطر تحقق ان تا پای جان مبارزه خواهم نمود .دومین انتخابات درکشور در شرایطی برگزار میشود که مردم ما از فقر وبیکاری ،ناامنی وبیعدالتی رنج می برند وباوجود فرصت های بدست امده وکمک جامعه جهانی در بهبود زنده گی مردم توجهی صورت نگرفته و جامعه ما خواهان یک تغییر وتحول مثبت در کلیه شئون زنده گی هستند . مردم ما ازوجود یک حکومت پاسخگو ودموکرات محروم هستند .وما برای رفع این بدبختی ها قد علم نموده وخودرا کاندید نمودیم .وبرای تحق خواست ها ومطالبات برحق شما به شما مادران ودیگر نیر وهای وطندوست ومردم شریف خود  انانیکه تغییر وتحول میخواهند اتکا داریم ،من به اکثریت محروم جامعه اتکا دارم وحتما به یاری خداوند بزرگ وحمایت مردم ما پیروز میشویم وما ازهمین اکنون احساس پیروزی مینماییم زیرا درفش ما دربرابر انانیکه مردم مارا به بدبختی ،فلاکت وبه اسارت کشیده اند برافراشته است .پیروزی ازان مردم زحمتکش وستمدیده ماست .ودراخیر یک بار دیگر این روز خجسته را برایتان به مادران عزیز وگرامی تبریک میگویم .

گفتنی است که دراخیر قطعنامه توسط گلالی جان استاد دانشگاه کابل قرائت ومورد تایید قرار گرفت ومحفل با توزیع تحایف که از جانب نهضت فراگیر تهیه شده بود پایان یافت .

 

علاقه مندان می توانند فوتوهای محفل را با فشار بالای همین طادداشت مشاهده نمایند

RAHIM YUSUFI
BARNAMAE KARE DR HABIB MANGAL QABEL QABUL WA HEMAET AKSAREAT WASEE MARDOM AFGHANISTAN AST....MOFAQET SHAN RA AREZO MIKONEM.BA ARZE HORMAT. RAHIM YUSFI
Bashir dezham
salm,dostane mohtaram, platforme Dr.mangal wa Hamrahane schan nehayet deqeq wa yagana rahe beronraft az moschkelate hazer chowahad bod .bayada azan hemayat krd.,ma ba schoma hastem.
ص.و
رفيق ودوست گرانقدر جناب داکترصاحب منگل؛ نخست شادباشهای رفيقانه ام رانسب ايراد چنين سخنرانی مستدلل، همه جانبه ومتين پذيراشويد، همچنان برآمد شما در جمع شماری از کانديدان محترم رياست جمهوری در مناظره تلويزيونی در تلويزيون آريانای افغانستان مايه مباهات و بيانگر آنست که خط مشی مطروحه شما واقعاً برنامه متحول ساختن کشور بسوی دموکراسی وايجاد جامعه رفاه همگانی وسيستم عدالت گستر وترقی پسند ميباشد، مراتب شادباشهای خويش وشماری از دوستان را از اروپا که بصورت دسته جمعی ديشب بپای برنامه مناظرهء تلويزيونی شما نشسته بودند واز آن حض بردند وخشنود شدند تقديم ميدارم. در اينجا جا دارد که از زمينه سازی تلويزيون آريانا افغانستان ونقش برازندهء گرداننده آن زورناليست ورزيده آقای نصير فياض با قدردانی ياد آور شويم. رفقا، دوستان وعزيزان من! به حضور شما پيشنهاد مينمايم که سخنرانی جناب داکتر منگل در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتی را به دقت کامل وچندين مرتبه مطالعه کنيد، اين سخنرانی که تيزسهای پلاتفرم را وسعت بخشيده وآنرا به تحليل وحلاجی گرفته است، سخنرانی ماندگار وبنيادی است که در برگيرنده زوايای گوناگون خط مشی سياسی داکترمنگل و تيم کاری شان ميباشد، من بخود حق ميدهم که پيشنهاد خود را تکرار وتاکيد نمايم، رفقا، دوستان وحتا کسانی که منتقد اين پروسه هستيد همه وهمه مهربانی فرموده با حوصله مندی اين سخنرانی با عظمت را که از عمق قلب يک خدمتگذار تان ترواش يافته وناشی از خواستها ومطالبات خود تان بوده ودربرگيرنده آرمانهای ديرينه تان ميباشد، بخوانيد، بخوانيد وبه عمق وپهنای وظايف ومسوؤليتهای نظام مترقی و مردمی آينده کشور با وسعت نطر بنگريد. با عرض حرمت
نظر -برهان
دوست و همرزم دیرینه محترم حبیب منگل! پلاتفرم انتخاباتی شما گواهی از نیاز امروزجامعه افغانی است و با شما هم عقیده ام در جامعه ای وحدت مردم بیدون هیچ نوع رنگ باشد و بر پایه راستی و صداقت بنا گردد بیشک سعادت مردم در آن نهفته است .اینرا مردم ما باید درک کرده باشند .مخصوصاء جوانان ما هوشیار بر آینده خود دقت وتوجه داشته باشند . من به حیث یکی از آنان که در اساس گزاری جنبش جوانان سال های 1355-1369سهم فعال داشته ام و اکنون هم یکی از مدافعان جوانان هستم از تمام جوانان میطلبم تا پلاتفرم شما را مطالعه کنند و خوب درک کنند و دیگر فریب منحرفین را نخورنددر روند انتخابات موفقیت شما امیدی برای عدالت است. نطر -برهان
فقير فرهاد
برنامه مناظره را تماشا نموديم که داکتر صاحب منگل يک سر و گردن بهتر از ديگران که «البته همه برای ما محترم اند» برآمد داشت. قابل ياد آوری است که اين تفاوت را نه از روی علاقمندی به داکتر صاحب منگل می نويسيم، بلکه طرحها، تبصره ها و پرداخت های ايشان به سوالات مطروحه، خود اين تفاوت را بازتاب ميداد. پيشنهاد داريم که اگر در مناظره ها و برامد های بعدی کمی ساده تر و عام فهم تر صحبت شود بهتر خواهد بود. هکذا اگر طريقه رايدهی به داکتر صاحب را جهت انتخاب به مناظره بعدی، برای هواداران در داخل افغانستان نيز واضيح سازيد، ضرورت است.
N.Azimi
اگراین پیام هرچه زودتر درسایت های همسو نیز انتشار یابد بهتر خواهد بود به امید پیروزی درنبرد های آینده
شبنم نورزی
محترم داکتر صاحب ، حبیب منگل، این جانب شبنم نورزی، عضو نهضت فراگیر دموکراسی افغانستان ، از کشور هلند، سلام و احترامات قلبی خود و خانواده خویش را تقدیم میدارم. من منحیث یک جوان افغان به شهامت و دلیری شما ، فرزند صدیق و قهرمان افغانستان ، افتخار میدارم. شما کسی استید که زخم‌های مردم افغانستان را مرحم گذار استید، و شما برأی مردم ما ، پیام آور صلح و امنیت ، دموکراسی، در دفاع از حقوق والأی زن استید. چشم امید نسل آینده افغانستان به طرف شما است ، و خواهد بود. ما ، جوانهأی امروزه افغانستان ، مانند شما یک رییس جمهور ، با تحصیل ، با شخصیت و با احساس نسبت به مردم افغانستان ، نیاز داریم. مردم افغانستان ، و هر فرد جوان افغان ، چه‌ در داخل و چی‌ در خارج از کشور افغانستان ، حاضر هستیم تا اخرین لحظات با شما همراه ، و از شما حمایت کنیم. تا افغانستان از چنگال تجاوز بیگانه، و تروریسم و مداخلات بیگانه ها نجات یابد، و مردم ما یک زندگی آرام در فضا صلح و صفا، در خانه مشترک ما ، افغانستان عزیز ما زندگی کنند. هرادتان نیک است ، عزم تان متین است ، خداوند بزرگ‌و متعال ، با شما هست ، چرا که شما با خلق خدا کمک میکنید ، و خداوند شما را با پیروزی میرساند.
Eshan Safi
Salam,bad az arze adab wa ehteram peshnehad wojod ast agar AGAHIE fauq bamonzure motawaje shodane saree dostan wa alaqamandan da qesmate safhae awale saite MOHBUB Mashal ella seshanba moarekh 30.06.2009 ham gozashta shawad behtar khowhad bud Ba-Ehteram Eshan Safi az Kondoz
Dr MP Safi Australia
محترم ډاکتر صاحب منګل ،سلامونه ومنۍ٠ وپښتنوته ستاسو عالمانه ځوابونه واقعا په زړه پوری ول٠ يو څو پيشنهادونه: کله چه دامنيت مسله مطرح کيږي،ورسره ډيره مهمه مسله چه دهر افغان په ذهن کی خطور کوی ، هغه نظم او قانون رعايت دی٠ دکرزي داداری اساسي مشکل دبينظميو او غيرقا نوني اعمالو لړۍ ده چه خلک ئی سخت ناراضه کړی٠فلهذا دسولې او امنيت سره موازي دنظم ا و قانون دا دارې جوړول حتمي بريښي٠ دازاد بازار ،اودهغه په مقابل کی ، ددولت تر کنترول لاندی اقتصای سيستم مسله په ټوله نړۍ کی دتودو بحثونو منشه ده٠ مګر ديوه وګړنيز او ملي دولت اساسي دنده داده چه خلکو ته کار پيدا يا ايجاد کړي. په اقتصادي سکتورونو کي،يو دموکراتيک دولت ،دنورو مطالبو دپه نظر کی نيولو سره د کاريابۍ مسلي ته علويت ورکوي٠ څومره چه ډير وګړي په مثمر کار بوخت وي ،هومره دخلکو د ژوند سطحه بهبودي مومي او اقتصادی برياوي رامنځ ته کيږي٠ ځينی خلکو ته د فساد ناپذير واژه نوی بريښي کيدی شی چه د "عاري از فساد"ياد فساد نه لرونکې،له فساده خالي" کلمو ته هم توجه وشي٠ ستاسو او ټولو مترقي قوتونو د بري په هيله٠
r.ziarmal
der\\moghtaram\aow\kadardana\ owpowatan\maen\ghelmieshagset \malgary\habib\mangal komykhabaryche\staa\pokhpal prograamke\wakry\datool \hagha\ghwastonade\che\ toolafghanan\warta\ tagie\die\mog\demlatajou\m oag\far\wrandie\dela\bareyfoloor.
وزير-اوستا
درشرايطي مبارزات انتخاباتي دركشور جريان دارد ك جا معه و مردمدر گيرجنگ افغانستان - بيكاري - فقر- گرسنگي وعلاوه بران دست خوش حوادث غم انگيز مهاجرت ها و بي سر پناهي ميباشنده .عرصه زندگي اجتماعي سخت اسيب پذير-متلاشي واز هم گسيخته است.فقرا وتهيدستان گوناگون را ميتوان درشهرها ديد. مثلا تهيد ستا نيكه دسته جمعي در گرد زيارت ها - در چارراهي ها- مردي كار بازار - دروازه مندوي ها-دروازه حمام ها -سراي ها-ايستگاه ها هده ها ي موترو بلاخره در همه جا و هر قدم ميتوان ديد. يا انانيكه با درامدنا چيز ومعاش نا چيززندگي مينمايند. گروه-گروه گدايا نيكه درگردواطراف نان فروشيها - مغازه ها وبازار هاي تبادل اسعاروغيره گرد امده اند.درچنين وضع دشوارتعين مسير حركت وخط مشي سياسي امريست مشكل. بنااهداف ووطايف را كه حبيب منگل اتخاذ نموده است من ازان پشتيباني نموده وعده هر نوع همكاري را چه دركا ناداو چه درافغانستان منمايم . تورنتو- كانادا tel:416-6863984
Engineer Jamshedy
از برنامه انتخاباتی و فراخوان محترم داکترحبیب منگل کاندید نهضت درریاست جمهوری افغانستان که یک برنامه همه جانبه برای تمام نیروهای ملی ودموکراتیک افغانستان می باشد پشتیبانی همه جانبه خویش رااعلام وبرای محترم داکترحبیب منگل موفقیت هاِی مزید ارزومی نمایم
فقير فرهاد
در رسانه هاانعکاس برنامه ها و محافل حمايتی از داکتر صاحب منگل ضعيف است، پيشنهاد ميدارم که در اين زمينه راه حل دريافته شود و از شناخت، معرفتهاو امکانات رفقا در رسانه های داخل کشور استفاده صورت گيرد.
نفیس
نام ونقش داکترصاحب منگل متأسفانه درکارزار انتخاباتی بسیارکمرنگ به نظرمی رسد. زیرا حتی از شهناز تنی درخبرهای انتخابات نام گرفته می شود ولی از کاندید ما نی؟ آیادلیل آن سازماندهی ضعیف رفقای ما است ویا نبود امکانات مالی؟ آیا جناب منگل در چند نقطهء مزدحم شهر کابل مانند دیگران رفته نمی توانند برای تبیلغ و توضیح برنامه انتخاباتی شان؟ این مسأله که به پول فراوان نیازی ندارد. مؤفق باشید
خپلواك منگل
زه نه يوازى محترم داكتر صاحب منگل ته رايه وركوم پلكى توله كورنى خپل خپلوان تشويقوم چى منگل صاحب ته رايه وركري او د منگل صاحب له تولو مينه والو غوشتنه كوم چى دغه راز عمل وكري.
وليد
به جناب محترم داكتر صاحب منگل يك پيشنهاد دارم اميد كه در مورد اش دقيقاً فكر نمايد. محترم داكتر صاحب! اگر شما با بعض از كانديدان صادق مثل سرور احمدزى و داكتر اشرف غني احمدزى ائتلاف نماييد فكر نميكنيد كه چانس برنده شدن تان زياد خواهد بود؟ با احترام
علی احمد
با عرض خسته نباشد و آرزوی موفقیت برای آقای داکتر منگل در انتخابات. خدمت طرفداران ایشان به عرض برسانم که ما وب سایت مستقلی را داریم که دارای بخش رای دهی مجازی میباشد. دوست داران ایشان اگر مایل باشند می توانند به سایت مراجعه کرده و به کاندید مورد نظرشان رای دهند. www.afelection.com/vote با تشکر فراوان تیم مدیریت وب سایت انتخاب www.afelection.com
نظر -برهان
محترم داکتر منگل از مبارزه صادقانه تان برای وطن و مردم آگاه ام به اعتماد به شما و حزب تان افتخار می نمایم .خطاب به جوانان میهن عزیز افغانستان چنین پیشنهاد میدارم: جوانان پردرد وطن ! من که یکی از اساس گزاران نهضت جوانان افغانستان در سالهای 1355-1366خورسیدی بوده ام به توانمندی و استعداد شما و دوستان تان اعتماد دارم به همه جوانان پیشنهاد میدارم تا از این فرصت ممکن خوب استفاده نمایند و به نماینده راستین مردم "داکتر حبیب منگل "که جز حمایت مردم وطن چیزی ندارد وبه غیر از خدمت به مردم آرزویی ندارد به شما رای دهند و از راه شما و نهضت فراگیر ،آینده روشن و پر امید را وسیله شوند. زنده باد آزادی ووحدت ملی. نظر - برهان
laila
i think this is the prediction of my dream. (we all afghans should be one hand and work together on our land grow wheat and feed ourselves and throw away whatever foreigners give us .
laila
good luck, Allah with you
mo jamal
به امید روزی که خلق های افغانستان و ایران در آزادی واستقلال و در کمال آشتی و عدالت اجتماعی، برادرانه همزیستی کنند

دیدگاه خود را بیان کنید

 • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
 • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
 • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
 • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
آقای فاروق فعال سیاسی است که سنت مبارزه دادخواهانه را از پدر بزرگوارش،زنده ياد فاروق تیلگرافچی که سالهای دراز زنده گی اش را در زندان های مخوف سلطنتی بخاطر دفاع از تجددخواهی و دفاع از عدالت اجتماعی در کشور ما بسر برد،به ارث گرفته است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
خانواده محترم زنده یاد کپتان بابا رییس پیشین شرکت هوایی آریانا و یکی از پیلوتان مجرب و نامدار کشورما،به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ بيست و پنج هزار افغانی معادل پنجصددالر امريکايي کمک نموده اند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
خانواده محترم زنده یاد شاه محمد دوست وزیر خارجه پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان و یکی از دیپلومات های ورزیده و بنام کشورما، که در دشوارترین برهه تاریخ کشورما از موقف اصولی افغانستان در مجامع جهانی دفاع و نماینده گی می کرد،به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ بيست و پنج هزار افغانی معادل پنجصددالر امريکايي کمک نموده اند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل در شهر جلال اباد
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل
داکتر منگل ضمن سخنرانی اش از استقبال گرم و پرحرارت شهریان شریف جلال اباد با قدردانی یادنموده وعده نمود در صورت پیروزی درخدمت مردم شریف وبا دیانت افغانستان خواهد بود و از شهروندان جلال اباد خواست تا در انتخابات وسیعا شرکت نموده و از حق رای خود برای انتخاب یک رییس جمهور دلسوز استفاده نمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل با مردم شهر کابل
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکترحبیب منگل
قطعنامه این میتنگ (22 کاندید) توسط داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  برای کرسی ریاست جمهوری بخوانش گرفته شد ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
آرزو ميبريم  تا هموندان و هم انديشان او همچنان، به اين پروسه پيوسته و همانگونه که قلم های توانای شان در خدمت ميهن و مردم زحمتکش ان قرار دارد،در تقويه بنيه مالي کارزار انتخاباتي رياست جمهوری داکتر منگل بمثابه خدمتگار واقعي توده های مليوني زحمتکشان نیز سهم گيرند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ديدار با هيأت نظارت اتحاديه اروپا در انتخابات آتي
گزارشگر سايت
تاکنون بحث بالای فرد معين صورت نگرفته و تنها بالای روند کاری نظارت صورت مي گیرد.با آنهم نهضت فراگير از کدام کانديد مشخص حمايت نکرده و حرف بالای برنامه،پروگرام،اشتراکات سياسي،مرامي واتحاد نيروهای ترقي خواه،وطنپرست و دموکراتيک در جبهه وسيع ميهني مدنظر مي باشد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمایت شهریان بامیان از داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل

درین محفل تعدادی از محصلین طرح ها وپیشنهادات شان را برای  تحقق خواست های مردم بامیان و بخصوص نسل جوان به داکتر راوش ارایه نمودند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
تیم کمپاین داکتر حبیب منگل وارد بامیان گر دید
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل

نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان تصمیم گرفت تا در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و با استفاده از فضای قانونی در متحول ساختن جامعه و ایجاد یک حکومت پاسخگو وخدمت گزار مردم سهم خودرا ادا نماید

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل دربین مردم شهر
دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی داکتر حبیب منگل

در انتخاب ريیس جمهور اینده بسیار دقت نمایید فریب تبلیغات و رشوت پلو انان را نخورید ، میدانید این همه پولیکه تعدادی از کاندیدان مصرف مینمایند از کجا میشود ؟ انانیکه شیر پور را چور کردند و زنده گی شما را چپاول کردند اکنون با مصارف گزاف کمپاین انتخاباتی را پیش می برند ولی انان باید دربرابر مردم ازین دارایی ها جواب بدهند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل درکمپاین اتحادیه ترانسپورتی جنوب
دفتر مطبوعاتی کمپاین داکتر منگل
حاجی ګل محمد به نماینده ګی از دریوران ولایت پکتیا و قاسم خان رییس اتحادیه چوب فروشان ضمن صحبت هایشان از داکتر حبیب منګل پشتیبانی شانرا اعلام کرده وی را شایسته رهبری این کشور خواندند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گزارش خبری: از چگونه گی نشست نوبتی ستاد انتخاباتی داکتر حبيب منگل در اروپا
گزارشگر سايت
اکنون داکترمنگل کانديد نهضت فراگير با ساير کانديدان تحول طلب  بخاطر بميان آوردن شفافيت در انتخابات ومحدود ساختن سئو استفاده ها در روند انتخابات داخل مذاکره وتفاهم هستند وفراتر از آن آنها ميخواهند بسوی همسويی بخاطر کانديد واحد تقرب نمايند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
بانو رزمنده در شرایط کنونی با وصف مصروفیت های فراوان کاری،به ستاد انتخاباتي داکتر منگل دراروپا پیوسته، و بدون شک سهم شایانی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به نفع داکتر منگل بمثابه کاندید همه نیروهای میهن پرست ،تجددگرا و روشنفکران متعهد خواهد گرفت. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمایت از کاندیدای داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی ستاد مرکزی کمپاین انتخاباتی

صحبت کننده گان درپیوند موضوعات شامل پلاتفورم ، مبارزات سیاسی وشخصیت محترم  داکتر حبیب منگل  روشنی انداخته  ویگانه بدیل رفع بدبختی ها و نا هنجاری هادرکشوروشایسته کرسی ریاست جمهوری محترم داکترحبیب منگل را  وانمود کردند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

آقای سیدصلاح الدین امین عضو هیات اجراییۀ شورای ایالتی هامبورگ آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ ده هزار و پنجصد معادل 150 یورو را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

آقای نورالدین شیوا عضو هیات اجراییۀ شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ ده هزار و پنجصد معادل 150 یورو را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دفتر مطبوعاتی کمپاین داکتر حبیب منگل
ملاقات با نماینده گان مردم
اکنون که برنامۀ شما را مطالعه کردم ،آئینه تمام نمای خواستهای مردم در برنامۀ شما است . من امکانات خوب دارم که برنامه شما را  که به سه لسان ثبت سی - دی شود از طریق کیبل که در اختیار دارم در ولایات  سمت شمال پخش نمایم. خودم انانس خواهم داد که انسان ناجی ملت افغانستان داکتر حبیب منگل است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در ملاقات با داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر حبیب منگل
نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان برای سازمانهای اجتماعی اهمیت زیاد قایل بود در برنامه ان حمایت از تاسیس وفعالیت این سازمانها بطور روشن واشکار درج میباشد ودر پلاتفرم من نیز به رشد نهاد های دموکراتیک در جامعه توجه بعمل امده است .بر رهبری اتحادیه ملی است تا ثمره ان کار وپیکار وتلاشهای گذشته را بحیث امانت حفظ نموده ودر دفاع از منافع وحقوق کارگران وکارکنان تلاش نمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اجتماع حمایت از داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی داکتر حبیب منگل

پیروزی داکتر حبیب منگل را در کارازار انتخاتی یگانه راه رسیدن به هدف خوانده از اهالی قریه کازینو توقع کرد تا برای او رای بدهند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ستاد انتخاباتی حبیب منگل در روسیه تشکيل جلسه داد
گزارشگرسایت

تمام اشتراک کننده گان، این نشست را نقطه اغاز مهم بخاطر تفاهم و نزدیکی میان احزاب و گروه های سیاسی در فداراتیف روسیه و اتحاد آنان در یک جبهه وسیع تلقی نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

محترم حفيظ مصدق عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ 260 يورو کمک نموده است 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگیر

 آقای نيازمحمد آريامل معاون شورای ولايتي هالند شمالي شورای سراسری هالند نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ 150 يورو را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ملاقاتها و گردهم ائی ها
دفتر مطبوعاتی داکتر حبیب منگل

تعدادی از جوانان با سخنرانی های موجز از داکتر حبیب منگل حمایت شانرا به نماینده گی از هم صنفان و یاران شان ابراز نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای کشوری نهضت فراگیر در بلغاریا

شورای کشوری نهضت فراگیر بلغاریا از کمک صميمانه اين بانوی فرهيخته سپاس و امتنان مي دارد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گزارش خبری از چگونه گی نشست نوبتی ستاد انتخاباتی داکتر حبيب منگل در اروپا
گزارشگر سايت داکترمنگل

جلسه شماری از راهکار ها را جهت تحقق همه  جانبه پلان مطروحه ستاد اروپايی در برابر همه قرار داد ورهنمود های مشخص کاری را عنوانی هريک از مسوؤلان کميسيون ها ابلاغ داشت

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت شورای مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

 بانو نسرین منصور عضو هیات اجراییۀ شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به منظور کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل، نامزد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ 500 دالر امریکایی را کمک مادی نموده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گردهم ائی ها به پشتيباني از کانديداتوری نهضت فراگير
دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی داکتر حبیب منگل

گردهمایی بزرگی حمایت کننده گان داکتر حبیب  منگل در ننگر هارهوتل واقع شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهارتجمع نموده حمایت و پیشتبا نی شانرا ضمن سخنرانی ها از داکتر حبیب منگل اعلام نمودند 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اعلام پلاتفرم داکتر حبیب منگل در کابل
دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی

  پس از سالها شهادت، ویرانی و هجرت، مردم افغانستان میخواهند کار کنند، از خانواده های خود محافظت کنند و طعم خوشبختی را بچشند. جامعۀ بین المللی به این نتیجه نزدیک میشود که  امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان، بدون پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، بدون برداشتن موانع از سر راه نیرو های آگاه و ترقیخواه، بدون تعلیم و تربیه و صحت همگانی، بدون دموکراسیِ متکی بر جامعۀ مدنیِ مقتدر و ریشه دوانده در بین مردم و بدون مشارکت داوطلبانۀ همه اقوام و مذاهب افغانستان، قابل دسترسی نیست.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اجلاس 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با کارزار انتخاباتی
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر
حکومت، با سلب حقوق مدنی و شهروندی و در مخالفت با نورمهای قبول شدۀ بین المللی، به مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب هدایت و مکتوب میفرستد که از سهمگیری محصلان و متعلمان در کمپاین انتخاباتی جلو گیری کنند. آنها برای افراد مشخصی پول توزیع میکنند و مطبوعات را در انحصار خویش در میاورند. شرکت کننده گان جلسه، بر موارد متعدد دیگری که شفافیت کمپاین انتخاباتی را زیر سوال میبرد، انگشت گذاشتند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
محترم دیپلوم انجنیر همایون اشرفی يکي از ترقي خواهان و تاجران ملي از شهرمونشن آلمان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ دوهزار دالر  کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل در محفل تجلیل از روز مادرشرکت نمود
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر

مردم ما ازوجود یک حکومت پاسخگو ودموکرات محروم هستند .وما برای رفع این بدبختی ها قد علم نموده وخودرا کاندید نمودیم .وبرای تحق خواست ها ومطالبات برحق شما به شما مادران ودیگر نیر وهای وطندوست ومردم شریف خود  انانیکه تغییر وتحول میخواهند اتکا داریم

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [21]
کمک مالی به کارزار انتخاباتی به داکتر حبیب منگل
شورای کشوری نهضت فراگیر در اتریش

شورای کشوری ما در آینده نیز سعی به عمل خواهد آورد تا سلسله این کمکهای مالی  ادامه پیدا کند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر منگل با شماره ششم در لست رسمي کانديدانرياست جمهوری تأييد شد
گزارشگر سايت

داکتر حبيب منگل کانديد نهضت فراگير برای کرسی رياست جمهوری به شماره ششم وهکذا نام آقای کرزی رييس جهمور فعلی درشماره سی وهفتم آمده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [6]
کمک به کمپاين انتخاباتي
سکرتريت ستاد انتخاباتي داکترحبيب منگل در اروپا
ستاد انتخاباتي داکترحبيب منگل در اروپا در حالي که از اين کمک بي نهايت صميمانه و ستودني آقای ايشان سپاس و امتنان ژرف خويش را ابراز مي دارد،آرزومند آنست که ساير دوستان همانند او در اين مرحله حساس انتخاباتي،از هيچ نوع مساعدت دريغ نورزند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکترحبیب منگل در نشست با اهمیت با استادان دانشگاه های کابل
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر
استادان هرکدام  پیرامون مسایل اقتصادی ،سیاست های اقتصاد بازار ،وحدت ملی ،تقویت نیروهای دفاعی کشور ،روابط با همسایه گان وایجاد فضای مطمین همزیستی وحسن همجواری ، حفط عنعنات وارزشهای فرهنگی واسلامی ، تامین امنیت ،تقویت زراعت وانکشاف صنعت ،استفادۀ معقول از اب وخاک در جهت خود کفایی کشور از لحاظ مواد غذایی و انرژی ،مبارزه با فساد ،استفاده از کادرهای ملی، نظریات شانرا بیان داشته واین ابتکار داکتر منگل راکه بمثابۀ یگانه کاندید  به نخبه گان کشور ارج گذاشته وپای مشورۀ انان نشسته است، یک گام مثبت ومهم ارزیابی نمودند و وعده سپردند که در تمام مراکز علمی کشور زمینه ملاقات های داکتر منگل را فراهم سازند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
گزارش خبری از چگونه گی نشست نوبتی ستاد انتخاباتی داکتر منگل در اروپا
گزارشگر سايت داکتر منگل

همرزمان عزيز از کابل زيبا ، قلب وطن محبوب ما سلام تقديم است، پيشکسوتان راه آزادی، اعتلا وترقی افغانستان با غرور وسربلند، نخست بمناسبت چارمين سالگرد تأسيس نهضت فراگير که به 4 جون 2009 مصادف است، بهترين شادباشهای خود را به تک تک تان تقديم ميدارم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
همایش فعالین شهر وولایت کابل نهضت فراگیر وفراخوان داکتر حبیب منگل
دفتر مطبوعاتی کمیسیون انتخاباتی نهضت فراگیر

کاندید ما با هیچ کس چالش نیست بلکه ما در یک رقابت سالم وقانونی قرار داریم اما رقابت نابرابر، زیرا در برابر ما کاندیدان با امکانات وسیع مالی وقدرت حکومتی قرار دارند وما جز نیروی حزب ،هواخوان ومردم رنجدیده ، ان امکانات را نداریم .ولی ما سازمان ابدیده واز کوره بدر امده داریم که در وطندوستی ومردم دوستی ،صداقت وپاکی سرامد روزگار خود است واین نیرو قوت قلب ماست وحامی کاندید ما

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
ملاقات با نماینده گان اقوام مختلف ولایات بغلان؛ پروان ، سمنگان، کندزوفاریاب
دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری داکتر حبیب
تنی چند درمورد امکانات وشرایط موجود بهتردر محلات شان غرض راه اندازی کمپاین انتخاباتی وآماده گی های لازم د ر زمان انتخابات به محترم داکترمنگل اطمینان خاطر دادند وگفتند ازحوزه های انتخاباتی  ولایت مربوط درموقع  رای دهی نظارت مینمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمايت از کانديداتوری داکترمنگل درولايت بلخ
دفتر مطبوعاتی داکترحبیب منگل کاندید ریاست جمهو ری
بيشتر از140.000تن از هموطنان ما که واجد شرايط رای دهی ميباشند، متيقن شده اند  تا از کانديداتوری داکترمنگل کانديد نهضت فراگير برای کرسی رياست جمهوری آماده گی شانرا تبارز دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ملاقات با نماينده گان ولايات سمت شمال
دفتر مطبوعاتی داکترحبیب منگل کاندید ریاست جمهو ری

 در جریان ملاقات داکتر حبیب منگل پیرامون وضع جاری وناکارآئی دولت باوجود فساد گسترده اداری ، بیعدالتی وبیکاری درکشورصحبت کردند . جوانان   را نیروی محرکه ویگانه   قد رت بشری روشنفکری درتغیير مسیر مثبت جامعه با استفاده ا زمجرای قانون اساسی کشور خاطرنشان نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
کمک و پشتیبانی از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
سکرتریت شورای مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
بانو نفیسه انگار عضو هیات اجراییۀ شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان مبلغ 500 دالر امریکایی را کمک مادی نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری فدراتيف روسيه نهضت فراگير
اعضای نهضت فراگيرشورای در فدراتيف روسيه متعهد گرديده اند که به کمک های مادی و جمع آوری اعانه بيشتر به کمپاين انتخاباتي محترم منگل توجه داشته و دراين راستا همه مساعي شانرا بخرج مي دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمیته دفاع و حمایت از داکتر حبیب منگل در ایالات متحدۀ امریکا
داکتر محمد سلیم مجاز

من به کمک شما درین عرصه ضرورت دارم. اگر شماخود تان در امریکا زندگی می کنید ویا دوستانی در امریکا دارید که از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل حمایت و طرفداری می کنند این نامه را به ایشان بفرستید و تلفونی نیز با آنها حرف بزنید و از آنها مطالبه کنید بامن تماس بگیرند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير

شورای سراسری آلمان نهضت فراگير از کمک صميمانه و ابراز آماده گي آقای احمدزی سپاس و امتنان مي دارد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
گزارش خبری
دفتر مطبوعاتی کاندید ریاست جمهوری افغانستان داکتر حبیب منگل
امروز گردهمائی در حدود سه هزار تن از باشنده گان مناطق مختلف ولایت بادغیس  در شهر قلعه نو مرکز انولا برگزار شد. در این گردهمایی رؤسای قوم ، محاسن سفیدان ، ملا امامان ، اهل خبره ، متنفذین و نمایندگان اهالی محلات مختلف ولایت بادغیس اشتراک نموده بودند ، نخست سخنرانان یکی پی دیگر صحبت نموده و خواهان تغیر مثبت  و آوردن اصلاحات ، حاکیمت ملی و مردمی در جامعه گردیدند و از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل حمایت شانرا اعلان نمودند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
محترم حميدکيانور عضو شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان و عضو ستاد انتخاباتي داکتر منگل دراروپا به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ دوصد يورو کمک نموده است. 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک به کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان از این اقدام رفیقانه آنها سپاس و امتنان عمیق خویش را ابراز می دارد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
دکتور اصغرخیل منگل
محترم دکتور اصغرخیل منگل یکی از شخصیت های سرشناس سیاسی  و اجتماعی بمنظور کمک  برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر حبیب منگل مبلغ( ۱۰۰۰۰ ) ده هزار دالر امریکايی کمک نموده است. او ارزومند سهم گیری فعال همه نیروهای مترقی، دموکراتیک و وطن پرست به حمایه و پشتبانی از محترم داکتر حبیب در کارزار انتخاباتی میباشد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
بانو نجيبه هوتکي يکي از فعالان سابقه دار سياسي به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ دو صد دالر  کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل نامزد نهضت فراگیر برای کرسی ریاست جمهوری در کميسیون مستقل انتخابات بحیث کاندید رسمأ ثبت نام کرد
دفترمرکزی نهضت فراگير
امروز در تاریخ جنبش چپ دموکراتیک کشور وبخصوص در تاریخ جوان نهضت فراگیر یک حادثه مهم سیاسی ویک نقطه عطف بحساب میاید. زیرا پس از یک دورهء رکود، بار دیگر زمینهء حضور فعال عناصر وطندوست ، ترقیخواه ،تجدد گراء وعدالت پسند در صحنهء سیاسی کشور مهیا میگردد واین پیروزی ثمرهء کار خستگی ناپذیر همه اعضای نهضت در داخل وخارج کشور، هواداران نهضت و دوستان داکتر منگل میباشد. آغاز نو برای همه مبارک باد !. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [13]
تازه خبر
تازه خبر
خبر چې همدا اوس راغی ، ښاغلی داکترحبیب منګل د خپلو ۲ مرستیالانو سره هر یو آغلي  نفس جهيد او ښاغلی داوود راوش ، ځان رسمآ په انتخاباتي کمیسیون کې د را روانو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره ثبت کړ.  

په دې اړوند نور معالومات به وروسته پر لیکه شي....

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [4]
کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
محترم اسد کاوش يکي از فعالان سابقه دار سياسي به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ سه صد يورو  کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
داکتر حبیب منگل درفعالیتهای انتخاباتی
دفتر مرکزی نهضت
داکتر منگل مساله مالی را در پروسه کمپاین بسیار مهم خواند واز اعضای نهضت خواست تا با سازماندهی جمع اوری اعانه باین امر کمک نمایند.او تأکيد کرد که ما کدام منبع دیگر نداریم وفقط به اتکای حزب مان اقدام کردیم و با کدام کشور خارجی یا گروهها وسازمان های تمویل کننده انجويی هم ارتباط نداریم . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داګتر حبیب منګل په ویاړد ملاتړ غونډه جوړه شوه
رشتيا
په دغه غونډه کې چې پکې روښانفکرانو، د ټولیز غورځنګ غړو، د افغانستان د خلق دیموکراتیک(وطن ګوند) غړو، دیني عالمانو، د خوست د ولایت بیلابیلو قومونو قومي مشرانو ګډون کړی و، د ښاغلي داکتر حبیب منګل نه چې د ټولیز غورځنګ لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید شوی دی، په کلکه ملاتړ وکړ او هغه یې دغه ستر مقام ته یوازنی مناسب نوماندی وباله. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نشست نوبتی کميته انسجام ورهبری ستاد انتخاباتی داکتر منگل در اروپا
گزارشگر سايت

استقبال شايان و پر حرارات هيأت رهبری واعضای نهضت فراگير، بويژه شهروندان گرانقدر کابل شامل زنان، مردان وکودکان که از اقشار مختلف اجتماعی در ميدان هوايی کابل و هوتل گلزاذ بخاطر پذيرايی از داکتر منگل وهيأت معيتی شان گردهم آمده بودند، مايه مباهات وسپاس عظيم بوده ونيروبخش کار وفعاليت انتخاباتی ما بوده ويکبار ديگر نشان داد که تصميم نهضت فراگير در رابطه به کانديداتوری داکترمنگل اقدام مناسب وبجا ميباشد

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
کمک به کمپاين انتخاباتي کانديد نهضت فراگير برای کرسي رياست جمهوری
میاگل

محترم میاگل يکي از ترقي خواهان و  يکتن از تاجران ملي مبلغ سه هزار دالر امریکائی را به حساب بانکی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در کابل برای کمک به کارزار انتخاباتی محترم حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری ، واریز نموده است. آقای میاگل وعده  داده است که برنامه وسیع تری را برای کمک به کارزار انتخاباتی کاندید نهضت فراگیر، در داخل کشور،بعد از اعلام رسمی کاندیداتوری نماینده نهضت، عملی خواهد کرد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کميسیون انتخاباتی نهضت فراگیر تشکیل جلسه داد
دفترمرکزی نهضت فراگير
کميسیون فیصله نمود تا کمتیه ها جدی تر بکارشان ادامه داده بخصوص پروسه فهرست سازی لست حمایت کننده گان مطابق فورم کميسیون مستقل انتخابات بزودی ممکنه درج کمپیوتر گردد .کميسیون مرکزی به کمیته ها و ستاد های انتخاباتی   شوراهای ولایتی وشوراهای برون مرزی وظیفه سپرد تا در جمع اوری کمک مالی اعضای نهضت وهواخواهان به منظور کمپاین انتخاباتی نامزد نهضت در پست ریاست جمهوری کار بیشتر انجام داده وعواید را به حسابات مربوط انتقال دهند .

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دومين نشست کميته انسجام ورهبری ستاد انتخاباتی داکتر منگل در اروپا
گزارشگر سايت

در اين نشست که با اجندای تبادل نظر پيرامون استقامتها وپلان کاری ستاد واستمـــــاع پيشنهادها ونظريه های هموندان تدوير يافته بود،نخست طاهرشاه پيکارگر پيرامون چگونه گی انکشاف اوضاع انتخاباتی داکترمنگل، ملاقات های ايشان با برخی رهبران ومسوؤلان احزاب وسازمانهای سياسی درکابل، مصاحبه ها وبرآمد ها ونفوذ روزافزون داکتر منگل درميان قلبهای اقشار وطبقات مختلف اجتماعی وملی معلومات داده وشاخصهــــــــای پلان کاری ستاد را مشخص نمود

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکترحبیب منگل سرگرم ملاقات ها درکابل
دفترمرکزی نهضت فراگير
گفتنی است که داکتر حبیب منگل با تعداد از نماینده گان اقشار مختلف اجتماعی وشخصیت های قومی از ولابات پروان ،بغلان ؛پکتیا ،پکتیکا ،خوست ،وکلای گذر از شهر کابل نیز ملاقات داشته که درین ملاقات ها از کاندیدی داکتر منگل حمایت وپشتیبانی بعمل امده است . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نخستين نشست کميته انسجام ورهبری ستاد کمپاين انتخاباتی داکتر منگل در اروپا گشايش يافت
سکرتريت کميته انسجام

سپس با طرح اجندا که تبادل نظر پيرامون ترتيب پلان کاری ستاد واستماع نکات نظر پيشنهادی شاملان بود بحث ادامه يافت، در اين نشست که در فضای کاملاً دوستانه ودموکراتيک برگذار شد

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل وارد کابل گردید
دفتر مرکزی نهضت فراگير

وقتی داکتر منگل وهیأت همراه به صف مستقبلین نزدیک شد گروه از اطفال بالباس زیبای ملی دسته های گل را به داکتر منگل وهیأت همراه اهدا نمودند وبا صدای لطیف ودلنشین طفلانه داکتر منگل را خوش امدید گفتند  . داکتر منگل درحالی که باکف زدنهای پیهم استقبال کننده گان پذیرايی میشد با هریک از انان مصافحه واحوال پرسی نمود .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری عازم کشور شد
فوادپاميری
نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان وظیفه خود میداند که درین مقطع از تاریخ رسالت و مسوؤلیت خود را هر چه بیشتر درک نموده و سهم خویش را درین کارزار به وجه احسن ایفا نماید.

البته نایل شدن به این امر تنها و تنها مسوؤلیت ن،ف،د،ت،ا نبوده بلکه سهم شایسته سایر نیرو ها ،گروه ها ، حلقات و شخصیت های مستقل ، وطنپرست و تجددخواه را ضروری میپندارد .درین رابطه یکبار دیگر لازم به تذکر میدانم که ما از سیاست واضح و روشن یا به معنا دیگر از سیاست چراغ سبز در امر مشارکت سایر نیرو ها بدون خود محوری پشتیبانی نموده و از تمام نیرو های ترقی پسند ، وطنپرست و دموکرات خواهان همگام شدن درین پروسه استیم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بازگشت به مادر وطن برای خدمت به مردم زحمتکش
گزارشگر سايت
پيروزی در شرايطي که زر و زور در جامعه ما حاکم است،يک امر دشوار تلقي مي گردد.اما نبايد فراموش کرد که قدرت وسيله است برای تحقق برنامه.ما به کارزار انتخابات مي رويم تا قلب های انسان های زحمتکش کشور خود را تسخير کنيم،نه چوکي و مقام را. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کانديداتوری دکتور منگل به کرسی رياست جمهوری وبازتاب آن در ميديای هالند
کانديداتوری دکتور منگل به کرسی رياست جمهوری وبازتاب آن در ميديای هالند

کانديداتوری دکتور منگل به کرسی رياست جمهوری وبازتاب آن در ميديای هالند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
خبرتیا
دوستان او مینــــه وال
سبا د جمعې ورځ د اپریل لسمه، را روانو جمهوری ریاست ټاکنــو ته د افغانستان د دیموکراسۍ او پرمختیا ټولیز غورځنګ کاندید محتـــــرم حبیب منګل په ویاړ د مخه ښی محفل جوړیږي. دوستان او مینــــه وال کولای شي چې په دغه مجلس کې برخه واخلي

وخت: له ۱۴ بجو نه تر مازدیګر ۱۷ بجو پورې

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
جلسه فوق العاده هیات اجراییه شورای اسلام آباد راولپندی نهضت فراگیر
شورای اسلام آباد راولپندی نهضت فراگیر

جای خوشی است که با کاندیداتوری رفیق دوکتور حبیب منگل  زمینه  حضور مستقیم سیاسی در سطح کشور و منطقه و جهان  بوجود آمد  که این حضور ومشارکت در یک مبارزه مسالمت آمیز  مدنی میتوان باعث توانمندی ما در کار زار مبارزه وباعث وحدت کامل  صفوف  رفقا گردد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
بانو نسرين مفيد عضو هيأت اجراييه و محترم دکترحميدمفيد عضو شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر  را برای ولايت کنرها کمک نموده اند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
فاروق منگل
محترم فاروق منگل يکي از ترقي خواهان و فعالان سياسي از شهرهامبورگ آلمان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ هزار دالر  را برای ولايت پکتيا کمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سليم صابری
محترم سليم صابری يکي از فعالان سرشناس سياسي در آلمان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر  را برای ولايت لوگرکمک نموده است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اطلاعیه
دفتر مرکزی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
به منظور انسجام بهتر امور مالی کمپاین انتخاباتی داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر به کرسی ریاست جمهوری حسابات بانکی در کابل بانک افتتاح گردید . شوراهای ولایتی وشوراهای برون مرزی  کمک نقدی اعضای نهضت و هواداران را به حساب های ذیل تحویل نمایند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتریت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر

بانو نيلاب سلام عضو هيأت اجراييه شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر  را برای ولايت بلخ کمک نموده است.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
محمدابراهيم سهار
محترم محمدابراهيم سهار  عضو شورای ولايتي هالند شمالي شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان  بمنظور کمک برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری  محترم داکتر حبیب منگل  که از سوی نهضت  فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان نامزد گردیده است ،مبلغ ۵۰۰ دالر برای ولایت هلمند کمک نموده است  . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
انجنیر صلاح الدین چهارد هی وال
محترم انجنیر صلاح الدین چهارد هی وال  عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان فرزند مرحوم کمال الدین  چهاردهی وال موسس و بنیان گزار اولین لیسه مسلکی تخنیکی (میخانیک) ولایت خوست در سال ۱۳۳۵  هجری شمسی  بمنظور کمک برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری  محترم داکتر حبیب منگل  که از سوی نهضت  فراگیر دیموکراسی و ترقی افغانستان نامزد گردیده است ،مبلغ ۵۰۰ دالر برای ولایت خوست کمک نموده است  . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

 

محترم هاشم زحمت عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر امريکايي را برای ولايت فارياب کمک نموده است. 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

 

محترم جان محمد بيان عضو هيأت اجراييه شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان به منظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم داکتر حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر امريکايي را برای ولايت هرات کمک نموده است. 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری هالند نهضت فراگير

محترم حميدرحماني مسوول شورای ولايت هالند جنوبي شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان بمنظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم دکتور حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ پنجصد دالر امريکايي را برای ولايت کندهار کمک نموده است.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای سراسری آلمان نهضت فراگير
محترم حنيف ضرابي مسوول شورای ايالتي بادن ورتمبرگ آلمان نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان بمنظور کمک برای کمپاين انتخابات رياست جمهوری محترم دکتور حبيب منگل که از سوی نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان نامزد گرديده است،مبلغ هزار دالر امريکايي را برای ولايات زابل و سرپل کمک نموده است.

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ستاد کمپاين انتخاباتی دُکتور حبيب منگل کانديد رياست جمهوری افغانستان در اروپا تشکيل يافت
گزارشگر مشعل
شاملان نشست به نماينده گی کميته ها ونهاد های نهضت فراگير از سرتاسر اروپا وهمچنان به نماينده گی نهاد های اجتماعی، فرهنگی و شخصيتهای مستقل سياسی سخنرانی، پيشنهاد ها ونکات نظر شانرا در رابطه به اجندای مطروحه بيان داشتند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
کمک مالي برای کمپاين انتخاباتي رياست جمهوری
سکرتریت شورای المان نهضت فرا گیر دموکراسی و ترقی افغانستان
قا بل تذکر است که جمله مبلغ 6500 دالر بمنظور مصرف در کمپاین انتخاباتی در ولایات 

متذکره ومرکز تهیه شده است .  

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
پشتیبانی از کاندیداتوری رفیق دکتور حبیب منگل
شورای اسلام آباد راولپندی نهضت فراگیر

آنها از گزارش اساسی وکار مجلس حمایت نموده  وعده سپردند که از تلاش در راه  کمپاین  ریاست جمهوری  رفیق دانشمند  دوکتور حبیب منگل  دریغ نمی نمایم .    

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
مطبوعاتی کنفرانس
رښتیا وبسایت
د راتلونکو جمهوري ریاست کورسۍ ته د افغانستان د دموکراسۍ او پرمختګ د ټولیز غورځنګ کاندید  ملګري ډاکتر حبیب منګل نن د هالیند د یو زیات شمیر خبري رسنیو سره مطبوعاتي کنفرانس درلود.په دغه کنفرانس کې سربېره د هالند د (NOVA) تلویزیون او (TROUW)معتبرې ورځپاڼې د جنوب د هالند اونیزو او محلي جریدو ژورنالیستانو او مدیرانو هم ونډه اخیسته وه.په سر کې ښاغلي حبیب منګل ژورنالیستانو ته د افغانستان د روانو حالاتو  او پېښو په اړوند هر اړخیز معلومات ورکړل او وروسته یې ژونالیستانو ته لازم ځوابونه وویل.د رښتیا وېبپاڼې په حواله په دغه خبري کنفرانس کې په هالند کې د افغانستان د دموکراسۍ او پرمختګ د ټولیز غورځنګ فعالینو، هر یو محترم  برید جنرال زړګی، روزبه ،صلاح الدین صلاح ،او همدا رنګه په دغه ښارکې د مهاجرینو د اتحادیې کارکوونکو هم ګډون درلود.

د رښتیا وبسایت به په نږدې راتلونکي کې ددغه مطبوعاتي کنفرانس بشپړ معلمات  پر  لیکه کړي.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
جلسه هیات اجرائیه شورای اروپائی نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان بتاریخ25 مارچ دایر گردید
شعبه رسانش و فرهنگ شورای اروپایی نهضت فراگير
رفیق احمد شاه سرخابی رئیس شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان ضمن صحبت مفصل پیرامون اهمیت موضوع حمایت وپشتیبانی خود،هیات اجرائیه وشورای اروپائی نهضت را از نامزادی رفیق حبیب منگل به کرسی ریاست جمهوری افغانستان اظهار نموده وبرای رفیق منگل ونهضتی  ها در همه عرصه های مبارزه پیروزی های بزرگ آرزو نمود. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان داکتر حبیب منگل را برای کرسی ریاست جمهوری درانتخابات سال اینده نامزد نمود
دفترمرکزی نهضت فراگير

کاندید ما تمام سجایا ومشخصات را دارد واز تجارب غنی خدمت به مردم برخوردار بوده وی از مردم اموخته است وبه مردم زحمتکش خویش وبه یاری خداوند منان اتکا داریم سیاست وطرح ما به هدف ایجاد دولت دموکراتیک وپاسخگو وخدمت گزار مردم و برای تمام مردم کشوراست ما به قوم وگروه و ملیت خاص تعلق نداریم حزب ما فراگیر است بنا چانس کاندید ما حتمی است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
فشرده گزارش اجلاس عمومی در باره وظایف تاخیر ناپذیر نهضت در اوضاع سیاسی کنونی کشور
مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان

مجلس موسسان دراخیر  مصوبه يی رادر زمینه شرکت فعالانه در دومین انتخابات  ریاست جمهوری  به تصویب رساند  که بر اساس ان داکتر حبیب منگل شخصیت سیاسی  و اجتماعی  ،دیپلومات  شناخته شده وازجمله فعالین نهضت فراگیر به کرسی ریاست جمهوری  بحیث کاندید نهضت معرفی گردید .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]