بارک اوبا ما وضرورت استراتیژی جدید وموثر برای افغانستان
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
داکترحبیب منگل
تاریخ نشر دسامبر2008         بارک اوبا مراسم تحلیف را ادا کرد وچهل وجهارمین ریس جمهورایالات متحده امریکا شد.  انتخاب  بارک حسین  اوبا ما نخستین امریکایی سیاهپوست و افریقایی تبار به حیث ریس جمهورایالات متحده امریکا اگرانقلاب سیاسی  نباشد ولی شگفت انگیز ترین رویداد درتاریخ سیاسی ایالات متحده به شمار می اید . شگفت انگیزترین به خاطری که  در گذشته ء  نه چندان دور  سیاهپوستان امرکایی از حقوق مدنی محروم بودند وبه تبعیض روبرو بودند  اما اینک برای اولین بار یک سیاهپوست امریکایی از طبقه متوسط  به کرسی ریاست جمهوری  بزرگترین قدرت اقتصادی ونظامی جهان تکیه میزند .     بارک اوباما درشرایط واوضاع به قدرت میرسد که ایالات متحده دردوره حکومت محفظه کاران نو درحیات خارجی وداخلی به چالش های جدی  روبرومی باشد . چنانکه او در مراسم سوگند می گو ید  "ملت ما علیه شبکه گسترده ای از خشونت و نفرت در جنگ به سر می برد، اقتصاد ما به شدت ضعیف شده است ، بازار مسکن و کار در شرایط بدی است و کسب و کارها متوقف شده است ، سیستم بهداشتی ما پر هزینه است و ناکامی های مدارس ما متعدد است و هر روز شواهد بیشتری به دست می آید که نشان می دهد نحوه استفاده ما از انرژی، زمین را تهدید و دشمنان را ما مستحکم تر می کند ، چالش هایی که آمریکا و آمریکایی ها با آن روبرو هستند، واقعی است و شمار آنها زیاد است " این است معضلات عمده  که دربرابر حکومت اوباما قراردارد .   بنابران باید  گفت که انتخاب بارک اوباما که با شعار "تغیر " درکارزار انتخاباتی شرکت ورزید وبرنده شده است  نه فقط نشان دهنده ء سطح عالی اگاهی وبلوغ سیاسی مردم ونهادینه شدن ارزش های دموکراسی وجامعه مدنی  درامریکا است ، بلکه انعکاس دهنده رای مردم این کشور برای تحولات وتغیرات نیز میباشد و دربرابرحکومت وظایف بزرگ وتاخیرناچذیری درراستای حل معضلات فوق  قرارمیدهد.      هرچند که درکشوری همچون ایالات متحده امریکا با نظام وسیستم سیاسی جاه افتاده ، دکتورین سیاست خارجی و رویکرد وعمل کرد حکومت ها ونخبه گان حاکم را منافع دایمی ومقتضیات  سیستم ونظام حاکم تعین می نماید وسمت وسو میدهد که با تغیر حکومت ها به گونه فاهش دگرگون نمی گردد ، با این وجود، ازسخنان بارک اوباما درمراسم سوگند  بر می اید که او درمقابله با چالش ها دیدگا های روشن دارد . چنانچه درمراسم سوگند میگوید که  "ما امروز در اینجا جمع شده ایم، چون ما امید را به جای ترس انتخاب کردیم، وحدت را به جای بحران و اختلاف و زمان آن رسیده است تا دوباره بر این ارزش ها و باورهایی که نسل به نسل به ما رسیده،تائید کنیم ،همه برابر و آزاد هستند ودر خطاب به جهان اسلام میگوید "ما به دنبال راهی برای به جلو رفتن هستیم که بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل است" ومی افزاید " امریکا نشان خواهند داد که دوست هر ملت وفردی است که به دنبال صلح ومنزلت است "       اینده نشان خواهد داد که اقای اوبا ما تا چه حد درعملی ساختن اینابراز نظر جدی است؛  امااین سخنان  ظاهرا میرساند که  حکومت جدید ایالات متحده  به انانی که ترس ؛ تروریزم و بحران می افرینند به شدت مقابله خواهند کرد و به رعایت حق حاکمیت وتساوی حاکمیت ها، آزادی وبرابری دولت و روابط متقابلا مفید دوستانه به کشور ها ( که دردوران حکومت محافظه کاران نو وسیعا نقض وپامال شده بود ) روی خواهد اورد و برای احیا وبهبود وجهه بین المللی امریکا  تلاش خواهد کرد  .         افغانستان :اولویت اوباما              به تاریخ دهم اکتوبر 2001 ریس جمهور سابق ایالات متحده امریکا جورج واکربوش با اغاز حملات نظامی به افغانستان  وسرنگونی رژیم طالبان ، به دولت جدید تحت اقای حامد کری ومردم افغانستان وعده داده بود که اردوگاه های اموزشی تروریستی را نابود میسازد  اسامه بن لادن وسایر رهبران القاعده را گرفتار وبه محاکمه میکشانند وبه افغانستان   در عرصه امنیت داخلی وخارجی ، استقراردموکراسی ، تامین حقوق بشر ، بازسازی ،توسعه وپیشرفت  به افغانستان کمک می نماید ، مشترکا شبکه های بین المللی تروریزم را نابود و بر علیه ترور، افراط گرایی  وازبین بردن  نظام جنگ سالاری ، کشت کوکنار ، تولید وقاچاق مواد مخدر مساعدت میرساند ، به  سازماندهی , اموزش , تجهیز , وتمویل نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکند تا این کشور بتواند مستقلانه به امنیتش بپردازد ؛ از مردم افغانستان در راستای استقرار دموکراسی ونظام سیاسی معتدل و دموکراتیک و ازاداره سالم دموکراتیک درحکومت داری وتوسعه جامعه مدنی ، مبتنی بر حاکمیت قانون وحقوق بشر وفراهم اوری زمینه های مشارکت سیاسی با پایه های وسیع حمایت می نماید ویاری میرساند ، درراستای  بازسازی افغانستان وسرمایه گذاری ها جهت رشد قوای بشری افغانستان وتشویق کشور های دیگر دراین راستا کمک همه جانبه مبذول میدارد وایالات متحده انتظار دارد  که افغانستان حقوق بشر را رعایت وجامعه عادلانه مبتنی بر اصل برابری را گسترش دهد ، انتخابات منظم ، ازاد ، عادلانه ودموکراتیک ، مطبوعات ازاد ورعایت فعالانه قانون اساسی افغانستان معیار های اند از تعهد این کشور به الزامات ناشی از این اصول . از افغانستان در دفع مداخلات در امور داخلی این کشور و از ابتکار امنیت در سرحدات و احیای نقش تاریخی این کشور به عنوان پلی میان اسیاسی مرکزی وجنوبی وارتقای مناسبات منطقه یی از رقابت به همکاری اقتصادی وسیاسی پشتیبانی میکند  واین همکاری باید مناسبات صلح امیز وثمربخش افغانستان وهمسایه هایش را تقویت کند و برضد هیچ کشوری سومی نیست .    اما بارک اوبا ما درشرایطی به قدرت میرسد  که ایلات متحده درعرصه عملی ساختن تعهدات درافغانستان  دست اورد های ملموس ندارد  ودر یک بن بست به سر می برد. به گونه ء که ترور وجنگ افغانستان را به زخم خون چکان مبدل کرده است  وبرای ساکنان به شدت نا امن  ساخته است . اردوگاه های اموزشی تروریستی هم چنان فعال اند ، طبق گذارشات استخبارات ایالات متحده اسامه بن لادن و ملاعمر درپاکستان مخفی گردیده اند و هنوز گرفتار نگردیده اند،  استر اتیژی ملی مبارزه به تولید وقاچاق مواد مخدر ، هنوزدست اوردهای  ملموس ومحسوس نداردوگذارش میشوکه .برخی نهادهای مستقل، شماری از مقامات ارشد دولتی در کاوربار مواد مخدر دست دارند،  افغانستان هنوز صاحب قوای مسلح ملی  و اداره  نظامی و امنیتی کار امد نه شده است . تلاشهای جامعه جهانی در این راستا، ناکافی می باشد .. اگاهان امور به این باور رسیده اند که  پروسه ایجاد قوای مسلح ملی عمدا  به تعویق انداخته میشود ، تا حضور دراز مدت  نیروهای خارجی درکشور توجیه شود . سازمان ملل متحد، بارها کشتار غیرنظامیان در جریان برخوردهای نظامی طالبان محکوم کرده است و از مقامات آمریکایی و افغان خواسته اند تا در عملیات نظامی خود، امنیت غیرنظامیان را مدنظر داشته باشند.     با این وجود که پس ازفروپاشی  نظام طالبان گام های معینی درراستای توسعه سیاسی  برداشته شده است  ودست اورد های معین نیز وجود دارد . مثلا برای کشور قانون اساسی با تسجیل ارزش های دموکراتیک وتجدد گرایانه تدوین گردید  ، ازادی های سیاسی ومدنی ، ازادی بیان ومطبوعات دگرگونی های مثبت وجود دارد . اما  فرایند توسعه ء سیاسی  و تامین حقوق بشر بنابر ساختار غیر دموکراتیک قدرت و مقاومت مریی ونامریی دربرابر اصلاحات دموکراتیک وتجدد گرایانه ، ثبات شکنند موجود سیاسی  و دموکراسی نو پاه افغانستان را به چالش مواجه ساخته است  وحتی خطر باز گشت کشور به انارشی  و استبداد را به وجود اورده  است  .  زنان افغان شديدآ از موقعيت پايين اجتماعی، اقتصادی و سياسی وخشونت  رنج می برند و هنوز فیصدی  دخترانی فرصت رفتن به مکتب  راندارند. خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شديدآ آسيب رسانده است .  از کودکان در منازعات مسلحانه استفاده میشود ، تجاوزهای جنسی به کودکان، ادامه حمله به مکاتب و کشته شدن کودکان در حملات هوایی نیروهای خارجی ادامه دارد .  نیروهای آمریکایی از اعاده ابتدایی ترین حقوق انسانی بازداشتیان تحت نظر در زندان بگرام خودداری می کنند و سوء رفتار فاهش با زندانیان مشاهده شده است، اطلاعات ناکافی در مورد زندانیان و عدم تماس میان آنها و خانواده هایشان، همچنان نگران کننده است. وضعیت زندانیانی که توسط آیساف به زندانهای افغانستان سپرده شده اند، به دلیل عدم دسترسی مناسب به آنان، ابراز نگرانی می کنند. عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان  آنها را در موقعیتی فراقانونی قرار داده و پلیس افغانستان و نیروهای امنیت ملی (اداره اطلاعات) این کشور، به بازداشت غیرقانونی و شکنجه افراد متهم شده  وعمل کرد این نیروها در جبران خسارت آسیب دیدگان خشونتها، نقش قانون را کمرنگ کرده است و زندانهای خصوصی، مشکلی است که به نظر تهیه کنندگان گزارش عفو بین الملل، همچنان در افغانستان دیده می شود. عدم حاکمیت وفساد ادرای شرم اور بیداد میکند .  اکثر ادارات دولت افغانستان  آغشته به فسادند . اداره انکشافی سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست ده کشور آلوده به فساد در جهان قرار داده است.  بیشترین بخش کمکهای جامعه جهانی به افغانستان در چند سال گذشته حیف و میل شده است و برای حقوق بلند مشاوران خارجی، دفاتر تجملی، برنامه های غیرضروری  به مصرف رسیده وحیف ومیل شده است          هرچند از سال ۲۰۰۱  میلیارد  ها دلار به افغانستان کمک شده اما هنوز بیشتر ساکنان این کشور در چنان فقری زندگی می کنند که نظیر آن به جز در کشورهای شاخ افریقا در دیگر مناطق جهان به ندرت دیده شده است..  به عرصه کشاورزی که زندگی هشتاد درصد خانواده های افغان به آن وابسته است، توجه چندانی نشده است .حدود 20 میلیون نفر دراین کشورزیر خط فقر زندگی می کنند. نیمی از کل جمعیت افغانستان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارندو هشتاد و پنج درصد مردم در سراسر کشور به خدمات صحی دست رسی ندارند . روزانه بین 50 تا 70 زن و نیز بیشتر از 700 کودک زیر 5 سال به علت بیماریهای مختلف در افغانستان جان می دهند. وميزان تلفات مادران هنگام وضع حمل در افغانستان به حدی بالا است که نظير آن در هيچ کشوری به ثبت نرسيده است."      این است عمده ترین مشخصات اوضاع امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کنونی  افغانستان در زمان هفت سال وجند ماه حضور ایالات متحده امریکا درافغانستان  و این است چالش های اساسی که فراراه  حکومت اوباما درافغانستان  قراردارد . چنانکه  درمراسم سوگند می گوید  "که عراق را به مردم این کشور تحویل خواهد داد و در افغانستان صلح به وجود خواهد آورد." برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم را از "اولویتهای" عمده دولت خود اعلام کرده است ، " افغانستان و پاکستان را جبهه مرکزی در مبارزه علیه تروریسم  خوانده وتاکید ورزیده  که صلح پایدار در افغانستان برقرار نمی شود، مگر این که کشورش برای مردم افغانستان و پاکستان فرصت های جدیدی بوجود بیاورد". و  ازتغییر رویکرد در قبال افغانستان و حضور پرقدرت آمریکا در این کشورتاکید نموده است و متعهد شده است که بر دستگیری اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، تمرکز کند. حالا مردم افغانستان،امیدوارند که این رویکرد واستراتیژی جدید بتواند نقش مهمی برای برون رفت از بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازی کند.      ایالات متحده درنظر دارند که نیروهای خویش را به اعزام 30 هزار نیروی تازه نفس افزایش بخشند . هر چند هنوز مشخص نیست این نیروها در کجا مستقر خواهند شد اما فرماندهان آمریکایی قبلا اعلام کرده اند که استقرار این نیروها به نیروهای بریتانیایی که در ولایت هلمند مستقر هستند کمک خواهد کرد تا شورشها در این منطقه را مهار کنند  اما . دولت افغانستان تاکید دارد که نیروهای جدید آمریکا و همچنین ناتو باید در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مستقر شوند و به مناطقی اعزام شوند که از نظر امنیتی به آن نیاز است  و جنگ را به جای ببرد که لانه های تروریسم و پرورشگاه های ترور است.". این درحالیست که مردم وجامعه سیاسی ومدنی کشور ، افزایش نیروهای را راهکاردرست حل مشکلات نا امنی نمی داند و  کاهش تلفات غیرنظامیان در افغانستان در صدر درخواست های افغانستان از رهبری جدید آمریکا قرار دارد.       وزیر دفاع آمریکا هم از استراتژی جدیدی برای مبارزه با تندروی اسلامی در افغانستان صحبت می نماید وتاکید میورزد که  این کشور نیاز به اهداف مشخص و روشنی دارد که تحقق آنها در سه یا پنج سال آینده امکان پذیر باشد." این اهداف را شامل تأسیس مراکز کنترل درمناطق معین، مبارزه با القاعده و فراهم کردن امنیت و خدمات برای افغانهاست. پیدا کردن و از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر، بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر و سرمایه گذاران دراین زمینه نیز جزء اهداف استراتژی جدید آمریکا در افغانستان خواهد بود. اقای گیتس  از "افغانیزه" کردن جنگ سخن می گوید وتصریح می نماید که "بسیار مهم است که هرچه در توان داریم انجام دهیم تا افغانها درک کنند که این جنگ آنهاست و آنها باید در خط مقدم باشند." وزیر دفاع امریکا اضافه میکند که دولت آمریکا روز به روز بیشتر متوجه می شود که میلیاردها دلاری که در این منطقه هزینه کرده، بازدهی کمی داشته است.افغانستان نیز باید به لحاظ نظامی و همچنین مدنی تقویت شود؛  او یک حامی قوی سرعت بخشیدن به روند آموزش و تجهیز نیروهای مسلح افغانستان است. واز اولویت اساسی باراک اوباما  خواهد بود.   در عین حال  نکته ای دیگر که شاید در چارچوب این سیاست جدید قابل تامل باشد، این است که  احتمال وجود دارد  آقای هولبروک  نماینده جدید اقای اوباما برای افغانستان وپاکستان ،تماسهایی را با طالبان ایجاد کند؛ چیزی که در چند ماه گذشته درخصوص آن سخنانی از سوی مقامات آمریکایی و البته مقامات افغانستان ایراد شده است . احتمال ایجاد مسیر تازه ای برای رساندن تدارکات نیروهای ائتلاف به افغانستان که اخیرا از سوی ژنرال دیوید پترئوس، فرمانده ارشد آمریکا در منطقه اعلام شد، می تواند بخش دیگری از این سیاست باشد . بنا  به نظر میرسد که حکومت جدید امریکا برفکتور های منطقوی  هم توجه خودرا متمرکز خواهد کرد وچنانچه خانم کلنتون وزیرخارجه جدید امریکا اظهار میدارد که تروریسم  به یک خطر جدی تبدیل شده و ما خواهان همکاری های منطقه ای در مبارزه با ان هستیم ." با این وجود باید منتظر بود و دید تا جزئیات  استراتژی جدید امریکا روشن شود و درعمل به چه صورت پیاده می شود.     دراین میان  خواست ها وانتظارات مردم  وجامعه ء سیاسی  افغانستان از اقای اویا ما وحکومت وی قرارذیل است   :1- تعهدات جهانی درعرصه انهدام لانه های تروریستی وسرکوب القاعده وگرفتاری اسامه بن لادن وسایررهبران این سازمان تروریستی عملی گردد وپاکستان وادار شود که مسولیت های خویش را دراین زمینه به درستی وشفافیت انجام دهند.2- قوای مسلح  افغانستان  تقویت وتجهیز گردد  ووضعیت حقوقی نیروهای خارجی درافغانستان تثبیت گردد . به  بازسازی ،فقر زدایی وتوسعه ء اقتصادی واجتماعی توجه عملی مبذول گردد وبه سواستفاده از کمک های بین المللی خاتمه داده شود .3- اجماع ومساعدت کشورهای منطقه از جمله  روسیه ، ازبکستان ، تاجکستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان ، هند ، چین ، ایران وپاکستان در عرصه های امنیت وبازسازی افغانستان ، مبارزه برضد تروریزم وافراط گرایی و تولید وقاچاق مواد مخدر تامین وتحکیم گردد .  4-به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود ودرانتخابات ریاستی وپارلمانی از نیروی دموکراتیک ، مترقی وتحول طلب قاطعانه حمایت به عمل اید تا یک حکومت ملی ،دموکراتیک واداره، کارامد ، پاسخگو وخدمت گذار مردم پاه به عرصه وجود گذارد .  5-به نقش سازمان ملل متحد در حل مسایل کشور ارتقا داده شود وبه چند گانگی واختلافات  ذات البینی جامعه ء بین المللی درزمینه حل مسایل افغانستان  پایان داده شود.

  در فرجام بایدخاطر نشان کرد که عملی ساختن کار ها وراهکار های فوق منوط ومشروط به این امراست  که حکومت اوبا ما سیاست ورویکرد ایالات متحده رادرمسله افغانستان بازنگری کند  و تعهدات این کشور را دربرابر افغانستان  به گونه ء درست وشفاف عملی سازد . 

akhtar mohd. shirzai
it is very nice for me . i myself want to be a president of afghanistn but it is defficult to be elected . but i wish for you the best. the articals are very best.

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
داکترحبيب منگل
مبارزه برای توسعۀ دموکراسی  و ارتقای مشارکت مردم در حیات سیاسی یکی از اهداف اساسی  ماست. مسلما دموکراسی زمانی نهادینه میشود که مردم خود را از برکت آن در امنیت و محافظت بیابند و در سایۀ دموکراسی، خود را آزاد احساس کنند و به رفاه اجتماعی دست یابند. ما کاندیدای تحولات اجتماعی هستیم و آنچه ما را از دیگران متمایز میسازد، صداقت و پیگیری ما در  مبارزه برای عدالت اجتماعی است. بیش از هر وقت دیگر در وطن ما، مبارزه بخاطر عدالت و رفاه اجتماعی، مبارزه برای دموکراسی است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بارک اوبا ما وضرورت استراتیژی جدید وموثر برای افغانستان
داکترحبیب منگل

به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود ودرانتخابات ریاستی وپارلمانی از نیروی دموکراتیک ، مترقی وتحول طلب قاطعانه حمایت به عمل اید تا یک حکومت ملی ،دموکراتیک واداره، کارامد ، پاسخگو وخدمت گذار مردم پاه به عرصه وجود گذارد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
دافغانستان ددموکراسی اوپرمختیا د فراګیرغورځنګ ددریمی کلیزی په ویاړ
دوکتورحبیب منګل
دیوی هیوادنۍ پراخې دموکراتیکی جبهې ایجاد ، ځکه په یوه غوره او دورځې په دستور کی قرار لری چه دهیواد  خلک چه  د  ناامنی , فساد , غارت ، چور ، بی وزلۍ . بیکارۍ ، مرض ، خوارۍ ، بې قانونۍ ، ظلم ، ستم او بی عدالتی څخه ناری سوری وهی ، خپل نجات دملې  ، مترقی ، دموکرات او عدالت پلوه سیاسی خواکونو په یوالی او ددوی له لارې دیوه ځواکمن ، ملې ،دموکراتیک ، عدالت پلوه او خلکو ته خدمت ګار دولت   په جوړولو کې وینی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اوضاع سیاسی افغانستان وضرورت ایجاد یک جبهه ءوسیع دموکراتیک
دکتور حبیب منگل

کلید حل مسایل افغانستان دردستان نیرومند خود مردم این سرزمین وهمبستگی نیروهای ازادی خواه , ترقی خواه , دموکراتیک وعدالت پسنداین کشور قرار دارد . پیروزی ما دروحدت ماست .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
آزادي ، خپلواکي اوافغانستان
ډاکتر حبيب منګل
په دي ډول ليدل کيږي چه افغانستان اوافغان ولس په اوس کې هم دخپلې آزادۍ او خپلواکۍ دساتلو اودهغه داساسي موخو يعني  ديوه پياوړي ، پايښت لرونکي  او په ملي واکمنۍ متکي او ټوليزې پرمختيا ته متعهد  ، حقوقي ، مدني او پرمختللي دولت درامنځته کيدو ، جوړيدو او استقرار په  ډګر ګې دسترو چلجونو او ستونځو سره مخ دی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
د امن جرګه د امن لپاره څه بايد وګړي ؟
داکترحبيب منگل
دپاکستان دموکرات او مترقي کړۍ دنده لري چه  دتروريزم داور څخه د خپل هيواد دژغورلولپاره په جرګه کې داخبره را پورته کړي او د خپل حکومت  څخه وغواړي چه دهيواد امنيتي او نظامي اداره  دبنسټ پالو څخه چه دتروريستي کړيو تر شاه ولاړ دي  پاکه کړي . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
چشم دید از گرد هم ایی اعضای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
دوکتور حبیب منگل

دولت  دموکراتیک  وکارآمد ,نظم ،امنیت وآرامش رادرکشور به درستی تامین میکند  ؛ به کرامت انسان احترام می گذارد وحقوق اساسی وازادی های فردی واجتماعی مردم  را بدرستی تامین وحراست مینماید ؛به توسعه سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور می پردازد, نیازها ومطالبات مردم رابرآورده میسازد وسطح زندگی ورفا  شهروندان را پیوسته ارتقا می بخشد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
تاملي بر مسله وحدت ترقي خواهان افغانستان
داکترحبيب منگل

 گسترده گی از نظر پایه اجتماعی با  خصلت فرا قومی و دفاع از منافع وخواستهای اکثریت جامعه اعم  از زحمتکشان شهر وده , روشن فکران ,فرهنگیان , مدیران وماموران دولت , اهل کسبه , تجار وسرمایه داران ملی .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
درباره ضرورت تدوین استراتیژی امنیت ملی افغانستان
دوکتورحبیب منگل

ا فغانستان درناامني گسترده وكثيرالجوانب به سر می برد . تداوم وتشدید ترور, خطرافراط گرایی وخشونت سیاسی , مشکل گروه های مسلح غیر قانونی وسلاح غیر قانونی ‘ قاچاق مواد مخدر , نبود مصوونیتوامنيت فردی , اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی وتداوم دخالت خارجی حلقات معلوم الحال خارجی , که درصلح , ثبات , انکشاف دموکراتیک کشورما, منافع خودرا در خطر می بیند , عمده تری

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]