پیام حمایت و پشتیبانی
حمایت از کاندید نهضت فراگیر و کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
سکرتريت مسوول شورای کشوری نهضت فراگیر بلغاریا

پلاتفورم (برنامه کاری) محترم حبیب منگل کاندید مقام ریاست جمهوری در افغانستان عزیزکه به تاریخ 31 جوزادر یک همایش وسیع در کابل اعلان گردید مورداستقبال و پشتیبانی گرم مردم نجیب ما قرار گرفت.

 پلاتفورم (برنامه کاری) شان بازتاب رسآ یست از منافع ملی و حاکمیت ملی،رسیدن به جامعه مدنی و دموکراسی واقعی، تجددپسندی عدالت و رفآاجتماعی، صلح خواهی و تآمین ثبات سیاسی و مبارزه علیه هرگونه غارت وزورگوِیی و فساداداری، میدان دادن یکسان وهمگون درپروسه تصمیم گیری وسهمگیری برای همه مردم به ویژه زنان، فقرزدایی وشگوفای وطن ویران شده ما، توجه ویژه به نسل جوان و اطفال که تحرک دهنده آینده جامعه اند، وراه بیرون رفت از وضعیت مصیبت بار کنونیست مورد تآیید و پشتیبانی ما قرار دارد.

 درین راه دشوارولی پرافتخارتجددپسندی و ترقی خواهی برایشان پیروزی آرزو مندیم. 

 شورای کشوری نهضت فراگیردموکراسی و ترقی افغانستان

در کشورجمهوری بلغاریا

دیدگاه خود را بیان کنید

 • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
 • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
 • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
 • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
حمایت از کاندید نهضت فراگیر و کمک مادی به کمپاين انتخابات رياست جمهوری
ساجده کاوش
ما بخود میبالیم  که علی رغم مشکلات عدیده وفراوان، سه تن از پیشکسوتان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان داکتر حبیب منگل،داوود راوش ونفس جهید پرچم مبارزات داد خواهانهء مردم رنجدیده وبلا کشیده ما را سر بلند نگهداشته از طریق مشارکت در انتخابات ریاست جهموری با راهکارعلمی وعملی، با تحلیل دقیق واکادمیک از وضع موجود کشور و منطبق به شرایط نوین ملی  و بین المللی خواسته های برحق ونیاز مندی های مبرم مردم ما را در یک برنامه واقعبینانه اقتصادی،سیاسی واجتماعی مطرح وپیشکش هموطنان عزیز نموده وبرای تحقق آن با همه دوستان و یاران با شور و هیجان بی پایان بسوی کمپاین انتخاباتی شتافتند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
طنین گام ها
وزیر- اوستا

هنوزرفیق نیمه راهت

درصداقت قدم های تونا باوراست

نگاه زیرچشم وتماشا ازدور....ازغرب

اورا چون بت ساکت وبی اثرداشته است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی از کاندیداتوری داکترحبیب منگل
شورای ایالتی اوبر اوستررایش نهضت فراگیر
کاندید  نهضت فراگیر  برهمین  پیوند  نزدیک با مردم  و باور به  به سر فرازی و بهروزی  انسان وطن  به حق  نشان : «  ما نامزدان افغانستان ترقی ، دموکراسی  و عدالت هستیم ! » را برایشان برگزید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
 اين چه زيباست درميان مردمان
وزير-اوستا

 سر فرازاز خدمت خلق وطن

 شادمان ازشادي هر انجمن

 درتلاش وكارهمت بسته اند

 ازخودواز خويشتن وارسته اند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و همبسته گی
هیأت ريیسه شورای کشوری نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در اتریش

پلاتفورم انتخاباتی داکترحبیب منگل اینک به اساسی ترین سند ر اهکار و رهبرد سیاسی با دورنمای مشخص در این دور ا نتخابات ریاست جمهوری کشور تبدیل گردیده است.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی
انجنير جمشيدی
از برنامه انتخاباتی و فراخوان محترم داکترحبیب منگل کاندید نهضت فراگير درکرسی ریاست جمهوری افغانستان که یک برنامه همه جانبه برای تمام نیروهای ملی ودموکراتیک افغانستان می باشد پشتیبانی همه جانبه خویش رااعلام وبرای محترم داکترحبیب منگل موفقیت هاِی مزید آرزومی نمایم. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی
شورای هانورآلمان نهضت فراگیر د ت ا

طوریکه آگاهی حاصل نمودیم  محترم داکتر حبیب منگل  کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اخیراطی یک محفل باشکوهی پلاتفورم (برنامه) انتخاباتی شان را ارایه وپیشکش نمودند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی !
شورای ایالت بریمن آلمان نهضت ف د ت ا

شورای ایالت بریمن نهضت فراگیر د ت ا این دستاورد بزرگ داکتر حبیب منگل رادرکارزار انتخاباتی شادباش گفته نه تنها پشتیبانی آنرا وظیفه خود دانسته بلکه دراجرای آن بسهم خویش مجدانه کوشش وتلاش خسته گی ناپذیر مینماید وبرای محترم داکتر حبیب منگل موفقیت های بزرگی آرزو میکند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی
سکرتريت مسوول شورای کشوری نهضت فراگیر بلغاریا
پلاتفورم (برنامه کاری) محترم حبیب منگل کاندید مقام ریاست جمهوری در افغانستان عزیزکه به تاریخ 31 جوزادر یک همایش وسیع در کابل اعلان گردید مورداستقبال و پشتیبانی گرم مردم نجیب ما قرار گرفت. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیا م حمایت وپشتییبا نی
شورای ایالت بادن ورتیم بیرګ ( اشتوتګارت)آلمان نهضت فراگير

برنامه طرف تایید وحمایت اشتراک کننده ګان قرارګرفت وانرا دست اورد بزرګ اتحاد وهمبسته ګی نیروهای ملی،مترقی ودموکرات دانسته وانرا یک پروګرام وسیع درعرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وراه یابی به سوی روشنائی صلح، ترقی وبخصوص پرابلم های موجود درکشورخوانده علاوتا ْمظهر رفا ْ، سعاد ت وخوشبختی مرد م کشور دانستند

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی !
شورای ایالت هسن آلمان ن ف د ت ا
  شورای ایالتی ایالت هسن المان نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان از برنامه انتخاباتی و فراخوان محترم داکترحبیب منگل کاندید نهضت درریاست جمهوری افغانستان که یک برنامه همه جانبه برای تمام نیروهای ملی ودموکراتیک افغانستان می باشد پشتیبانی همه جانبه خویش رااعلام  وبرای محترم داکترحبیب منگل موفقیت هاِی مزید ارزومی نمایند .             ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی !
شورای برلین نهضت ف د ت ا
شورای ایالتی برلین نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این دستاورد بزرگ اتخاباتی را قویا تایید وپشتیبانی کرده وبرای آن موفقیتهای بزرگی آرزو  میکند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
آگاهی
سکرتریت ستاد انتخاباتی داکتر منگل کاندید ن،ف،د،ت،ا
دوستان وهواخواهان داکتر منگل ! اگر ميخواهيد کانديد مان در روند نظر سنجی ها ومناظره ها برازنده باشد، پس همه باید در ارسال پيامکهای حمايتی وسهم گيری در نظر سنجی ها اکتيف تر عمل نمائیم! شمارۀ تلفون آريانا افغانستان است؛ 0093700150112 وکود مربوط به داکتر صاحب منگل است؛ 1-2266 اميد دوستان با انسياتيف خودشان داخل اقدامات شده وسايرين را تشويق ورهنمايی نمایند.

لطفا از طریق  موبایل بشماره 2266  صرف 1بنویسید رای شما  به رفیق منگل حساب میشود 

با حرمت

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی
شورای ایالت کسل آلمان ن ف د ت ا
در راه تحقق پیروزمندانه آن تلاش خسته گی ناپذیر خواهند نمود ودر کار زار انتخاباتی موفقیت های مزیدی برای تان آرزو میکند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی!
شورای شلزویک الشتین آلمان نهضت فراگیر

شورای ایالت شلزویک الشتین  آلمان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این جمع امد بزرگ ومردمی را که بیانگر حمایت وپشتیبانی از فراخوان داکتر حبیب منگل کاندید نهضت بوده منحیث یک دستاورد بزرگ به سوی اتحاد وهمبسته گی دانسته از آن استقبال و پشتیبانی مینماید

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و پشتیبانی !
شورای سراسری آلمان نهضت فراگیر
شورای کشوری آلمان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این جمع امد بزرگ ومردمی راکه بیانگر حمایت وپشتیبانی از فراخوان داکتر حبیب منگل کاندید نماینده نهضت بوده منحیث یک دستاورد بزرگ بسوی اتحاد وهمبستگی دانسته از آن استقبال مینماید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام در حمايت و پشتيباني از پلاتفورم محترم حبيب منگل
سکرتريت مسوول شوراي سراسري هالند نهضت فراگير

يقينا" اين پلاتفورم علما" تنظيم شده ترقي خو اهانه ، مورد

حمايت ، تاييد وپشتيباني اقشار و لايحه هاي مختلف اجتماعي

 سياسي و همه مردم افغانستان قرار گرفته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیروزی شما آرزوی ماست
عزیزه رفعت
ما مطمین هستیم که شما همین اکنون درفش ترقی خواهان و زحمتکشان افغانستان را با ارایه ی برنامه های عالی و رجوع به خرد جمعی هموطنان عزیز ما از طریق فراخوان و پیشکش نمودن پلاتفورم نامزدی خویش به کرسی ریاست جمهوری در اهتزاز در آورده اید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
Aufruf Von Dr. Habib Mangal
Dr. Habib Mangal

Ich wünsche mir, dass meine Stimme die von allen fortschrittlichen, gerechtigkeitsliebenden und patriotischen Parteien, Organisationen und Kreise unseres gemeinsamen Afghanistans ist. Ich glaube an den gemeinsamen Verstand aller Patrioten, Demokraten und gerechtigkeitsliebenden Kräfte.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
پيام پشتيباني و همبسته گي
عزيزالله رويش

فرزند صدیق وپرافتخار وطن سلام تقدیم میدارم

 قبل از همه ورد تانرا بعد از یک عمر خاموشی به مثابه پرافتخارترین، نیک نامترین،شایسته ترین کاندید ریاست جمهوری افغانستان مبارک میگویم وعجالتا به تمام فرزندان خلف وسرسپرده این خطه باستان هم تبریک میگویم. امروز به ویب سایت انتخاباتی شما سری زدم وقتی بیوگرافی تانرا مطالعه نمودم اشک شوق درچشمانم حلقه زد .بخود افتخارمیدانم که درروز انتخابات رای خودرا وکسانیکه با من دریک راه روان هستند به شما تقدیم کنیم. تا باشد شما مرهمی را برای زخم های سی ساله ما بگذارید.با تقدیم احترام

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
ما زنان از حبیب منگل و معاونین وی حمایت میکنیم
به نماینده گی انجمن زنان افغانستان در اتریش
ما تصمیم گرفتیم تا در این انتخابات تماشاگر نبوده و با حمایت از طرح ها و تیم  آقای حبیب منگل  بخصوص خانم نفس جهید حمایت خود را ابراز داشته  و  از زنان و مردان ترقی خواه وطن دعوت می نمایم تا با جانبداری از شخصیت های مبارز و وطن دوست دوکتور حبیب منگل و نفس جهید از حق زن و رفع خشونت بی مانند در برابر آنها به دفاع خیزند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
غورځنګ شپېلۍ
عبدالولي منګل
(د سنګر ملګرواو ګران ورورحبیب منګل  ته دا څلوریزه ډالۍ شوه) ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حمایت و همبسته گی
جلیل رشید
در حالی که حمایت همه جانبه مادی و معنوی خویش را از کانداتوری آقای منگل ابراز می دارم،از همه تاجران محترم ملی ، سرمایه گزاران و متشبسین خصوصی صمیمانه تقاضا می نمایم تا برای شگوفایی کار و تجارت شان از محترم حبیب منگل پشتیبانی نموده و با این کار نقش وطنپرستانه شانرا برای رهایی از مشکلات زیادی که هم اکنون فرا روی آنها قرار دارد تلاش نمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
یک اقدام دلیرانه ویک شگرد هوشیارانه رفیق داکتر حبیب منگل کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی ، در پست ریاست جمهوری افغانستان
نسرین مفید
حال به سازمانهای چپ ودموکراتیک جدا شده از پیکر حزب وطن  لازم می افتد ، تا تمام سلیقه ها( بینش ها ) وعلاقمندی ها ( یعنی گرایش های ) خود را کنار بگذارند وبا یکصدا ویک آواز از کاندیداتوری نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان پشتبانی شانرا ابراز بدارند . همچنان زنان چپ اندیش وزنانیکه به رهایی زنان افغانستان از ستم قرون وسطایی باورمند هستند ، نیز راهی دیگر بجز پیشتبانی از کاندیداتوری نهضت ندارند . در غیر آن یکبار دیگر ، آب در آسیاب خشکمغز گرایان و واپسگرایان خواهد ریخت آنگاه مسولیت شرم تاریخ را تا چند سال دیگر بدوش خواهند کشید .     ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
 به مناسبت اول می روز جهانی کارگر
پیام تبریکیه
فرخنده باد جشن همبسته گی کارگران جهان ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام حمايت و همبسته گي
شورای ايالتي برلين- براندنبورگ آلمان نهضت فراگير
در صورتي که انتخابات عادلانه مطابق نورم های بين المللي مدنظر گرفته شود،پيروزی کانديد برحق مردم شريف افغانستان داکتر حبيب منگل را حتمي مي باشد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پـیام حمـایت و همبسته گی بـخاطـر نامزدی رفیق حبیب منگل به کرسی ریاســت جــمهوری افغانســــتـان
شورای نهضت فراگیر درآیـرلـــنـد
”نهضت فراگیر“ بحیث وارث و ادامه دهنده يی، پیکارها و مبارزات عدالت خواهانه يی چندین نسل، در گستره و ژرفای شرایط نوین دوران ما، تصمیم شجاعانه گرفته و با معرفی نامزد به کرسی ریاست جمهوری افغانستان ، کارنامه يی جدیدی را ثبت تاریخ و جنبش ترقی خواهانه يی میهن ما نمود. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اهدا به دوست عزيزم داکتر حبیب منگل
قادر یامان

در این جهان ظلمانی

 در این روزگار سرشار از فجایع

 در این دنیای پر از کینه

 نزد کسانی که نیازمند منند

 کسانی که نیازمند ایشانم 

کسانی که ستایش انگیزند ،

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و همبسته گی
شورای شهری کسل آلمان نهضت فراگیر
تقاضای صميمانه ما از همه روشنفکران ترقي خواه،همه آناني که قلب شان برای يک افغانستان آرام،مرفه و شگوفان مي تپد اينست که با يک کانديد واحد و ايجاد جبهه نيروهای ترقي خواه مشترکاً به انتخابات رفته و زمينه را برای پيروزی خدمتگذار واقعي مردم در انتخابات رياست جمهوری مساعد سازند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام حمايت و همبسته گي از کانديداتوری رياست جمهوری
شورای ایالتی شلسویگ هولشتاین آلمان نهضت فراگیر

ما با پيشکش نمودن کانديد خويش در اين کارزار بزرگ و دشوار وطني يکبار ديگر صدای رسا و حق طلبانه زحمتکشان کشورما را بيشتر از پيش به دور دست های کشور رسانيده،و در بسيج آنها به دور نهضت فراگير کمک شاياني خواهد رسانيد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام همبسته گي و حمايت قاطع
شورای شهری کيف نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان
بدون سهم گيری و شرکت فعال نيروهای ملي دموکراتيک در حل پروبلم های امروز و فردای کشور که سعادت و خوشبختي مردم بدون شک وابسته به آن است به صورت قطع ممکن و عملي نيست.

بايد همه با هم يکجا در اين امر بزرگ ميهني فعالانه شرکت ورزيده و مسووليت خويش را در برابر ميهن و مردم شرافتمند آن ادأ نماييم،زيرا خواست زمان و منطق زنده گي چنين حکم مي کند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام همبسته گي و تأييد همه جانبه از محترم حبيب منگل از سوی شورای ایالتی هامبورگ
نذيرانگار

 

همه اعضأ و فعالين شورای ايالتي هامبورگ آلمان نهضت فراگير از اين تصميم جسورانه،بجا و لازمي مجلس موسسان و از کانديداتوری شخص محترم داکتر حبيب منگل، دفاع و حمايت همه جانبه مي نمايد.ما در حالي که از يک سو در کارزار مبارزات انتخاباتي آماده پيکار و سهم گيری فعال مي باشيم، از سوی ديگر آمادۀ هرنوع همکاری مادی و معنوی عملي در اين پروسۀ بزرگ سياسي مي باشيم.

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتيباني از فيصله مجلس موسسان در رابطه با کانديداتوری مقام رياست جمهوری
شورای کشوری نهضت فراگير در بلغارستان

 

کانديداتوری محترم داکتر حبيب منگل از سوی نهضت فراگير مبين اقدام نيک در راستای اجرای بخشي از وظايف سياسي است،و در راستای وظايف سپرده شده از سوی مجلس موسسان و هيأت اجراييه شورای اروپايي نهضت فراگيردموکراسي و ترقي افغانستان با گام های عملي اين اقدام را حمايت و پشتيباني مي کنيم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی
مالک لکڼوال

  

له شک پرته  تاسو چې د خلق دیموکراتیک ګوند یوه وتلي ستوري ریاست ،بریالیتوب به مو خامخا په برخه وي.تاسو چې په ګوند او ټولنه کې د یوه غښتلي سیاست مدار،وتلي او نامتو فرهنګي،د قوي قوت منل شوی دیپلومات پیژندل شوی یاست،موږ په ټول قووت ستاسو او د ټولیز غورځنګ ددغه زړه ور او پر ځای اقدام  نه ملاتړ کوو

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
با اتحاد نيروهای ترقي خواه برد از وطنپرستان است!
عبدالرشید از کشور هالند

 

 

من از جا نب خود از تما ماُ وطن پرستا ن،وروشن فکران چپ راست  بطوراخص از چپی ها ی متا سفا نۀ پراگندۀ تقاضا بعمل می آ ورم تا درین لحظات تاریخی متحدا نه عمل نما یند.

 

 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پيام حمايت و همبسته گی شورای سراسری ازبکستان نهضت فراگير
شورای سراسری ازبکستان نهضت فراگير
ما عقیده داریم که  کاندید نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان این فرزند فرزانه  و با شهامت حزب ما در کارزار انتخاباتی شان این سکوت سنگین را خواهند شکست ونه تنها آرزومندی های حزب ما ونیرو های چپ ومترقی وملی را به گوش توده های ملیونی کشور خواهند رسانید؛ بل فریاد اعتراض ملیون ها انسان زحمتکش کشور را به خاطرفقر روزافزون، بیکاری ، بی امنبتی ،  فساد وتباهیی که درژرفا وپهنای زنده گی شان ریشه دوانیده ودامنگیرشان شده است،  بلند وهرچه بلند تر خواهند ساخت و برسطح آگاهی سیاسی مردم ما دربارهء واقعیت های تلخ ودردناکی که در کشور ما می گذرد به طور چشمگیری خواهند افزود. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ابراز همبسته گی شورای کشوری اتریش‏ نهضت فراگير
شورای سراسری اتریش نهضت فراگير

داکتـــرحبیب منگل یکی از شخصیت شناخته شده مطرح مبارز سياسی، متفکر وميهن دوست شايسته نه تنها کانديد نهضت فراگير است، بلکه ايشان چراغ سبز برای نیروهای مترقی دموکرات تجدخواه کانديد مناسب روشنفکران متعهد افغانستان درداخل وخارج از کشور ميباشند شورای اتریش نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان از این تصمیم و اقدام به موقع حمایت و پشتیبانی مینماید.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ابراز همبسته گی شورای کشوری بلجیم
محمد ياسين صادقي

اجازه بدهید تا حمایت، پشتیبانی و همنوایی شورای کشور بلجیم از تصمیم مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را مبنی بر کاندیداتوری رفیق داکتر حبیب منگل برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان اعلام بدارم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
به استقبال از فیصله های مجلس موسسان نهضت فرا گیر تر قی و دمو کرا سی افغا نستان
اعضا و هواداران نهضت فراگیر در ایا لات متحده امر یکا
اعضا و هوا داران نهضت تر قی و دمو کراسی در ایا لات متحده امر یکا ؛ در کار زار انتخابات ریا ست جمهوری از اقدام موجع و به مو قع هیات اجرا ئیه استقبال و حمایت نموده و آماده گی خود را برای کمک به این پرو سه ابراز میدارند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی و حمایت
سلیم سلیمی
کاندیداتوری شما رفیق محترم منگل در کارزار انتخاباتی بمثابه نماینده نیروهای وطنپرست و متعهد می تواند روزنه امیدی باشد برای مردمان رنجدیده افغانستان ویران شده. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتیبانی از تصامیم و فیصله های مجلس موسسان ن ف د ت ا!
شورای ناروی ن ف د ت ا

تصمیم مجلس موسسان مبنی بر شرکت فعا ل در اتخابات و پیشکش نمودن کاندید برای ریاست جمهوری و کاندیدان به شورا های ولایتی و شاروالی ها و تفاهم واتحاد با سایر نیرو های همسو درین راستا نشاندهنده تحقق برنامه عمل ن ف د ت ا در عمل میباشد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام حمایت و همبسته گی
شورای هالند نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان
شورای هالند نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان از این تصمیم و اقدام به موقع و انتخاب بجای رفیق دکتور حبیب منگل یکی از شایسته ترین پیشگامان نهضت فراگیر اعلام حمایت و پشتیبانی نموده و در راه بسر رسانیدن موفقیت آمیز کمپاین انتخاباتی از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتبانی از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل در شهر وانکوور کانادا
شورای موقت نهضت فراگیری در شهر وانکوورکانادا
دوستداران نهصت فراگیر در شهر وانکوور کانادا با تایید وپشتبانی ازاین کاندیداتوری شایسته ومناسب شخصیت ملی ، مبارزو وطنپرست کشور هر گونه اماده گی خود را در راه در عمل پیاده نمودن اندیشه های ترقیخواهانه به یاری مردم شریف افغانستان ابراز میدارند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام
شورای آلمان نهضت ف د ت ا

هیات اجراییه شورای آلمان نهضت ف د ت ا ازمصوبات مجلس موسسان وهیات اجراییه شورای اروپایی نهضت درزمینه شرکت فعال اعضای نهضت دردومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وکاندیدای محترم داکترحبیب منگل درپست ریاست جمهوری کشور  تایید وپشتیبانی  خود را اعلام میدارد.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام شاد باش وهمبسته گی بخاطر کاندید شدن محترم دوکتور حبیب منگل
هیات مدیره کانون فرهنگی پیوند

ازتمام مردم رنج کشیده افغانستان وخصوصاء روشنفکران،احزاب سیاسی وانسان های مترقی تقاضا داریم تا دربین تاریکی وروشنی خط فاصل کشند وحمایت کامل از ایشان نمایند.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
      پشتیبانی از فیصله هییت اجرايیه مجلس موسسان در رابطه کاندیداتوری برای ریاست
عبدالرزاق طلوع

تصمیم مجلس موسسان را یک تصمیم معقول، مناسب،ضروری و بموقع دانسته و به نفع نهضت، کشور و مردم شریف وعزیز وطن میدانم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پشتيباني از فيصله مجلس موسسان نهضت فراگير
زبیر شیرزاد
از تمام رفقا ،حلقات ، گروه ها و عناصر ملی و دموکرات تقاضا مینمایم تا درین امر شریفانه و این حرکت جسورانه که جز خیر و فلاح و خدمت به مردم زحمتکش افغانستان ، چیزی دیگر متصور نیست ، پشتیبانی خویش را دریغ ننمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ابراز همبسته گی
یزدان "ظفری"
با مسرت از مصوبه ی مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراتیکی و ترقی افغانستان در زمینه ی شرکت فعالانه در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و معرفی شخصیت سرازنده و دیپلومات بر جسته کشور محترم دکتور منگل آگاهی یافتم. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیامهای حمایت از کاندید نهضت
دفتر مرکزی نهضت

شوراهای ولایتی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در ولایات فراه ،غور ،وهرات از کاندیداتوری داکتر حبیب منگل در پست ریاست جمهوری سال اینده که از طرف نهضت فراگیر معرفی   گردیده استقبال نمود.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
استقبال از کانديداتوری دُکتور حبيب منگل شخصيت سياسی واجتماعی کشور به کرسی رياست جمهوری افغانستان
شماری از افغانهای مقيم کشور هالند
داکتر منگل منحيث شخصيت برازندهء سياسی، متفکر وميهن دوست شايسته نه تنها کانديد نهضت فراگير است، بلکه ايشان کانديد همـــــــه ترقيخواهـــــــان، دموکراتهــــــا وروشنفکران متعهد افغانستان درداخل وخارج از کشور ميباشند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]