در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
فخرزاد
انس الفت آدمی را زیور جان و تن است آنکه را نی انس نی الفت بود حیوان خوست                                                       زرپرستی رشته و پیوند الفت را گسست                                                       زر پرستان هرکجا در بندو رسم رنگ بوسترنگ بو جستن نبود حمید نشانی مردمی مردمی بودن نشان مردمان مردخوست( کریم حمید )جلسه عمومی موسسان نهضت ترقی , دموکراسی فراگیر افغانستان بتاریخ 24/12/1387 محترم دکتور حبیب منگل یک تن از پیشتازان این نهضت را غرض کاندید شدن ریاست جمهوری که در سال 1388 در نظر است تصویب و به تاریخ 27/12/1387 معرفی نمود بعد از نشر اعلامیه نهضت درین رابطه اکثریت شنونده گان و شهروندان تصامیم فوق را فال نیک غرض رسیدن به تامین صلح ثبات پنداشته و یک گام جسورانه حرکت به موقع بسوی ترقی , دموکراسی خوانده اند .باید گفت این تصامیم زمانی اتخاذ میگردد که مردم و کشور ما به نسبت مداخله صریح نیروهای خارحی طی سه دهه اخیر بخصوص طی هفت سال گذشته به نسبت نصب افراد غیرماهر , آلوده در نقاط کلیدی و کنار زدن , افراد مسلکی , متجرب , دلسوز به وطن , به دشواریهای خونین مواجه شده اند .به نسبت عدم توجه بیک قوای مسلح مدرن که بتواند از تمامیت ارضی , استقلال و حاکمیت ملی مستقلانه دفاع نماید سیل خون در کشور جاری و روزانه دها تن از اثر عملیات های خود سرانه قوای ائتلاف , ماین گذاری ها روی جاده , اختتاف ها , حملات انتحاری , سرقت های مسلحانه , شهید , معلول ,معیوب میشوند .تلاشی منازل , و گرفتاری افراد جریان داشته پلان مشترک بین قوت های داخلی , و خارجی ائتلاف و ناتو وجود ندارد .ازهمین لحاظ است که هفته های اخیر شاهد اعتراضات گسترده مردم در ولایت های لوگر , ننگرهار  , غزنی , و غیره درین رابطه بوده ایم بخش های مهم شهر کابل وزارت خانه ها و ادارات به سنگرهای نظامی مبدل شده است مسئولین امور در بلند داژ ها خود را مصون احساس نمیکنند ازهمین لحاظ است به نسبت فشارهای روانی بسیاری اوقات نتوانسته اند حقایق را برای مردم ما اظهار نمایند آنهائیکه ب امر بیگانگان خود را مدافعین اسلام و آزادی افغانستان میخوانند در روز اول سال جاری چندین تن بی گناهان را در ولایات خوست و ننگرهار به شهادت رسانیدند .انگلیس ها میگویند بالای مردم فقیر بی سواد به خوبی میتوان حکومت کرد . با درنظر داشت گفته های فوق عده از زرپرستان , سودجویان , زورمندان , مافیای اقتصادی مواد مخدره , زمین , زیر نام بازار آزاد به نسبت توریدات اجناس بی کیفیت , تجملی , و یا اجناس که تولیدات داخلی نیازمندی های مردم مارا مرفوع کرده میتواند ده ها هزار موسسات خورد و بزرگ را ورشکست و ملیونها تن دوباره به کشورهای همجوار غرض کاریابی مهاجر شده اند نهادهای دولتی ,مختلط , کوپراتیفی زیر بهانه خصوصی سازی لیلام در اختیار مافیای اقتصادی قرار داده میشود .اقتصاد جنگی در تمام عرصه ها به گردش بوده رو به افزایش است هنوزهم ملیونها متر قالین , و صدها تن میوه خشک و تازه , سنگهای قیمیتی , عسل و غیره را غیر قانونی به مارک پاکستان به مارکیت های جهانی صادر میشود که از آن صرف تجاران پاکستانی نفع میبرند در قسمت سکتور زراعت  توجه دلسوزانه صورت نگرفته دهقانان و باغداران را میخواهند با وعده های دروغین چند روز دیگر خاموش نگهدارند .بیش از 60 فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند ملیونها تن را خطر قحطی تهدید میکند بیش از 80 فیصد مردم نسبت مشکلات اقتصادی به امراض های روانی و جسمی مبتلا شده اند 50 فیصد کشت و قاچاق مواد مخدره در نقاط صورت میگیرد که نیروهای خارجی مانند بریتانیا , کانادا و غیره در آنجا مستقر هستند بیش از یکنیم ملیون تن از جمله زنان , کودکان , جوانان به نسبت مشکلات اقتصادی و عدم امید به آینده به مواد مخدره معتاد شده اند قاجاق سنگهای قیمتی , آثار باستانی , قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر ادامه دارد یکی از جنایات بزرگ مافیا و حامیان خارجی آنها مبدل نمودن محلات تاریخی به مخروبه غرض ازبین بردن هویت ملی کشورما میباشد.درمورد احیا و بازسازی بت های بامیان باوجود تعهد کشور جاپان تاهنوز اقدام نشده است .غرض جلوگیری از تدویر انتخابات سال آینده عده از سران کشورها, و سازمانهای داخلی و خارجی سال 1388 را سال خونین پیشبینی نموده اند و از تشدید شدن جنگ ها در اکثریت نقاط کشور حرف میزنند عده دیگر بی شرمانه مسلط بودن فرهنگ قبلیه ئی را بهانه قرار داده مردم ترقی پسند کشورمارا فاقد فرهنگ دموکراسی میخوانند .آنها میخواهند با براه انداختن این نیرنگ ها حاکمیت قانون عدالت اجتماعی ویک سلسله آزادی های نیم بند را فدای تامین امنیت نمایند مردم وآگاهان امور میگویند رشد دموکراسی مربوط به گسترش اقتصادی , اجتماعی که منافع اکثریت جامعه را تامین نماید میباشد باتاسف که خارجی ها به نسبت نصب افراد ضد دموکراسی و ترقی در نقاط کلیدی درین رابطه جفای عظیم را بر ملت ما روا داشته اند ازهمین لحاظ است که موثریت نتایج دموکراسی برای شهروندان ما قابل لمس نمیباشد .درین روزها عده از کسانیکه در زمان حاکمیت مرحوم محمد داود خان بر علیه آن می رزمیدند امروز بالای استخوانهای آن دست به تجارت سیاسی زده اند .زن ستیزی و خشونت های خانواده گی رو به افزایش است در سال 1387 2900 واقعه در رابطه به طلاق ها ازدواج های اجباری , تجاوز جنسی , بد دادن ها در اداره حقوق بشر ثبت گردیده است .اما مسولین امور دستاورد های هفت سال گذشته را در رابطه به زنان عالی خوانده اند . هنوزهم درکشور 11 ملیون بی سواد وجود دارد 5 ملیون اولاد کشور از رفتن به مکتب محروم می باشند .یک تعداد تلویزیون ها خصوصی خصومت های قومی , مذهبی , سمتی , لسانی را دامن زده میخواهند آتش نفاق و شقاق را یکبار دیگر در جامعه شعله ور سازند و عده دیگر با نشر کتاب ها , مضامین , در دیار بیگانگان درین رابطه بزرگترین جنایت را انجام داده و میدهند باید گفت مردم آگاه و مسلمان افغانستان بر آنان که در داخل و خارج کشور دست به تشدید شدن خصومت ها که سبب نفاق ملی میشود میزنند نفرین می فرستند .آگاهان امور از ناحیه کمرنگ شدن هنر اصیل بخصوص موسیقی افغانی سخت مایوس شده اند یک تن از صاحب نظران موسیقی میگوید که هنرمند زیر سایه زورمند ,ثروتمند , قدرتمند ناپدید شده است .بعضی از یارانی دیروز و امروز زیر نام حسن نیت با نشریات نظریات محدود خویش میخواهند فیصله های اخیر نهضت فراگیر را در رابطه به معرفی کاندید ریاست جمهوری به واقعیت های موجود جامعه ما کمرنگ معرفی نمایند اعضای اصیل نهضت ترقی دموکراسی فراگیر افغانستان این نسخه پردازی ها را شهرت طلبی خوانده و اضافه مینمایند کسانیکه واقعا˝ خواهان دادن مشوره نیک میباشند میتوانند نظریات سازنده خویش را رسما˝ به آدرس رهبری نهضت ارسال نمایند .درین اواخر عده از گماشتگان اجانب دوباره وارد کشور شده با تدویر محافل ریاکارانه سنگ خدمت به مردم و وطن را به سینه میکوبند مردم حق شناس ما میگویند آزموده را آزمودن خطا است شورای علما و روحانیون افغانستان خواهان تدویر لویه جرگه عنعنوی بهمکاری پادشاه عربستان سعودی در کشور شده اند حامد کرزی خواست های آنها را نیز تائید کرده است مردم ما در صورتی به این خواست ها احترام میگذارند که فیصله های آن به اراده اکثریت جامعه و قوانین جاری کشور و جامعه جهانی مخالف نباشد .باید گفت با در نظر داشت چالش های فوق اکثریت مردم و اگاهان امور کشور ما تصمیم جسورانه فوق الذکر را یک حرکت عالمانه به موقع بسوی نجات اکثریت باشنده گان کشور ازین بحران عظیم می پندارند و با سرور شادی این گفته های نیاکان خودرا زمزمه می نمایند ( در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت ) .

و یکی از راهای رسیدن به این آرمان بزرگ اتحاد همبستگی تمام مردمان آزادی دوست و ترقی خواه کشور وجلب همکاری صادقانه جامعه جهانی کشور های ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را در محدود ساختن صلاحیت های زورمندان دانسته و می دانند .March 25th, 2009

غلام نبی "رنجبر"
پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها قریه ها وقصبات است امروز همه میدانند که گاو سیاه وشیر آن سفید است درمملکت ما چی می گذرد کارکردهای رژیم مزدور نمایانگر بربادی وازهم پاشیدن ملت ماتم زده افغانستان عزیز ما است آقای کرزی یکی از تطبیق کننده گان خواسته های دوره شاهی ظاهر شاه که 40 سال مردم افغانستان را در خواب غفلت فروبرد و به دلخواه خود ازتمام پیشرفت وطن ما جلوگیری نمودند اما اولین قهرمانی کرزی این بود که لقب بابا ی ملت را به ظاهرشاه که هیچ چیز به این مملکت نکرده یک امتیاز خلا ف خواسته های مردم بلاکشیده مامیباشد ومردم اففغانستان شاهد است که صرف درفاتحه خوانی بابا ی ملت یک مشت پول هنگفتی را بیجا به میل خود به مصرف رسانید درحالیکه قشر معلولین مجاهدین وحکومت دوکتور نجیب الله تا به کنون حقوق شان تثبیت نگردیده وصرف یک امتیاز ناچیز دریافت میدارند که ماهوار 600 افغانی میشود ایا همین اشخاص دارای معلولیت این کشور نبود که درستر سرحدات و سنگرها ی مبارزه برای تامین صلح بهترین اعضای بدن شان را ازدست دادند ولی سال که گذشت بتاریخ سوم دسمبر روزجهانی اشخاص دارای معلولیت درسراسر افغانستا ن وجهان تجلیل گردید وصدای لرزان وگرسنه ای معلولان را همه مسئولین دولت شنیدند واجراات شان بکلی صفر است درردیف معلولان جنرال ، معلم ، مدیر ،سرباز وافسر ان که رتبه های بلند دارد هرکدام شان 30 سال و40سال وکم وبیش خدمت نموده ولی حقوق شان بدون درنظر داشت معیارهای ملی وبین المللی پامال گردیده است برای این قشر آسیب پذیر نه کدام قانون ونه کدام کاری وجود دارد ولی برای فاتحه خوانی وعذاداری ظاهر شاه به میلیون های افغانی پول سرازیر شد و آقای کرزی که از خویشاوندان ظاهرشاه است پول بیت المال را بیرحمانه حق معلول شهید وبیوه زنی طفلی که ازگرسنگی جان میدهد به مصرف رسانید آیا ملت ما نمیداند که کرزی چی کرد امروز ما به یک رهبر دانا ،هوشیار و کار آگاه وتحصیل کرده ومتعهد به خواست مردم ضرورت داریم انتخاب محترم حبیب منگل یک انتخاب کاملآ بجا بوده وبرای شرایط دشوار کشورما مساعد ترین شخص به شمار میرود امروز ما ازهرچیز به درجه اول به یک رهبر دلسوز و کار کشته وآگاه با دسپلین ضرورت داریم وهمین طور به قشر آگاه وبیدار مبارز که بتواند حرف های رهبر خودرا به کرسی بنشاند نیز ضرورت داریم رهبر آگاه بدون افراد آگآهی جامعه نمی تواند پلانهای خودرا درعمل پیاده نماید ما درگذشته تبعیض را ریشه کن نموده بودیم طور مثال سیسیتم کوپون مشکلات عمده مردم را رفع نموده بود ولی متاسفانه که تمام گوش ها کر واز کرزی کرتر درین مورد بو ده امروز همه میدانند که کارمندان دولت از لحاظ معاش ناچیز نهایت رنج می برند ولی بازهم به سیستم گذشته سیسیتم کهنه وروسی خطاب نموده ومردم را ازگرسنگی کشتند نظر من اینست که اگر فابریکه ها بازسازی گردد وکارگران به تولیدات خود ادامه بدهند ما ازین حالت بد می برایم ورنه روزگارمردم ازبد بد تر می شود تا برای مردم کار داده نشود مردم ازدولت وسیستم دولت داری حمایت نمی کند .مردم هر حرفی را که میزند بجا است وبه خواسته های آنان باید لبیک گفت ورنه راه بیرون رفت کاردشواری خواهد بود دراخیر از نوشته ها ی کمرنگ خود ازهمه دوستان معذرت میخواهم شما زنده وسلامت باشید به گفته ای آقای کرزی میخواستم ختم نمایم نوشته خودرا ولی یک متل عامیانه به یادم آمد که در پشتو میگویم که "کورمی درجار د گودرو دپاسه " آقای کرزی وعده ها دروغین خودرا داده که خانه ام فدایت ازچت خانه به بالا با زهم زنده وسلامت باشید بااحترام غلام نبی "رنجبر" یکتن ازاشخاص دارای معلولیت ولایت پکتیاه و همرزم همرزمان نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان .

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
بشير دژم
در حکومت آينده راديو وتلويزيون ملی بايد با چنين پاليسی ها وداع کند وبراين نوع برخورد شخصی، گروهی ومنطقوی خط بطلان کشيده شود وچنين موازنه ها در آن رعايت وحفظ گردد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بخاطر پیروزی حبیب منگل بکوشیم
نوشته :دکتر غلام محمد ( اسد ) محسن زاده
نهضت فراگیر بهترین برنامه وشایسته ترین نامزد را به مردم ارایه داشته است .

پیشکش کردن بهترین فرد و بهترین برنامه شامل مطالبه های محوری مردم  از سوی هواخواهان ترقی وپیشرفت وطن ،  نشان میدهد که نیروی ترقی و تجدد با دست خالی به این نبرد نرفته و برنامه مردمی ، نامزد سرشناس و نیک نامی  امید و باور به پیروزی را قوی ترساخته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
دجمهوری ریاست په ټاکنو کې دملي ـ دموکرات  ځواکونو دګډون  اړتیا
غورځنګ

دافغانستان په اوسنۍ سیاسی او ضاع او شرایطو کې نباید دپوره آزادو ، دموکراتیکو او منصفانه ټاکنو  انتظار ولرو . او دا هم سمه ده  چه په روانو ټاکنو کې دزور اوزرو د خاوندانو  په برابر کې د دموکرات او مترقی ځواکونو بریالیتوب مشکل او حتا ناشونۍ ښکارې  . خو له یاده باید ونه ایستل شی چه  سیاسی او اجتماعی پروسې دهیچاه په کنترول کې ندي ، او یوازې دی ته اړتیا ده چه وطنپال اومترقی ځواکونه یو موټۍ او متحدانه مخامخ مسالمت امیزی مبارزې او سترو سیاستونو میدان ته راووزی ، او افغان ځوریدلي ملت ویش او په حرکت راولی  تر څو خبله رایه او اراده سمه وکاروی او خپل برخه لیک په خپله وټاکي  .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است
عبدالو کیل کوچی

پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها ، قرا وقصبات ،کوچه ها وپس کوچه ها وروزنه ایست  که درکلبه های فقیرانه  وسربلند مردم ما در ردره های زیبای دورافتاده پامیر  ،کنرها ولغمان ،بامیان وجوزجان ،هرات وپکتیا ،غزنی ننگرهار ،قندهار وزابل لوگر هزاره جات وقله نشینان غیور هندوکش وشمشاد وبابا  وآسمایی وهری ارغنداب وفیروز کوه این قله های سربقلک کشیده ومیراث آریانای کبیر درسراسر کشورعزیز ما افغانستان است که اکثریت عظیم توده های میلیونی کشور رادر آغوش خود پرور ش داده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
از وحدت عمل به سوی کنگره واحد
ديپلوم انجنير سليم صابری
عدم حضور فعال و نيرومند ما در وضعيت سياسی کشور باعث استحکام بيشتر مواضع ارتجاع می شود. حرف مشهور است در جائيکه ما حضور نداريم، ديگران کار شانرا ولو در مسير خلاف منافع مردم باشد انجام می دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده
نصيراحمدصديقي

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان  اشتراک در مبارزات انتخاباتی را یکی ازمسایل اصولی و پرنسیپی مطرح نموده است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ما پیروز هستیم
میرمحمده شاه "رفیعی"

ما همه همراه با حبیب منگل شجاعانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان طبق شرایط موجود در پرتو احکام قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان به پیش خواهیم رفت ما در این راه به حمایت مردم افغانستان و تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و تحول طلب ازین اقدام شجاعانه و پر اهمیت نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و شخص حبیب منگل به مثابه  فرزند صدیق و وفادار مردم و سپاهی دلیر نهضت اطمینان و اعتماد راسخ داریم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت
فخرزاد

جلسه عمومی موسسان نهضت ترقی , دموکراسی فراگیر افغانستان بتاریخ 24/12/1387 محترم دکتور حبیب منگل یک تن از پیشتازان این نهضت را غرض کاندید شدن ریاست جمهوری که در سال 1388 در نظر است تصویب و به تاریخ 27/12/1387 معرفی نمود بعد از نشر اعلامیه نهضت درین رابطه اکثریت شنونده گان و شهروندان تصامیم فوق را فال نیک غرض رسیدن به تامین صلح ثبات پنداشته و یک گام جسورانه حرکت به موقع بسوی ترقی , دموکراسی خوانده اند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]