پيام تبريکي
سفر برای اشتراک در کمپاين انتخاباتي
محمدعزيزحساس،محمدسليم سليمي و سيدحسن رشاد

دوستان و همرزمان گرامي!با خرسندی تمام آگاهي يافتيم که محترم داکتر حبيب منگل امروز رسماً نامزد رياست جمهوری افغانستان گرديد.نخست از همه اين پيروزی بزرگ را به همه اعضای نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان و ساير ترقي خواهان کشورما تبريک و تهنيت گفته و آرزوی پيروزی محترم منگل را در اين کارزار سترگ خواهانيم.با آنکه پيروزی همين اکنون نصيب کانديد ما گرديده است.زيرا مردم زحمتکش و ترقي پسند کشورما حمايه و پشتيباني شانرا از کانديدای محترم منگل ابراز داشته اند.با مطالعه خبر راجستر شدن محترم منگل و معاونين وی که افراد برجسته و قابل احترام در محيط علمي و اجتماعي کشورمان مي باشند،اميد فراوان وجود دارد که به پشتيباني بيدريغ مردم ما بتوانيم به نتايج پرباری در کمپاين انتخاباتي رياست جمهوری نايل آييم.پيام صميمانه ما به همه هموطنان عزيز و هم مسلکان محترم ما اينست که با تمام قوت همه نيروی شانرا در دفاع از کانديدای محترم منگل بمثابه يگانه نماينده روشنفکران ترقي خواه بخرج داده و نقش وطنپرستانه شانرا در زمينه ادأ نمايند.به اميد پيروزی داکترحبيب منگل چون کانديد نيروهای تجددگرا و زحمتکشان افغانستان

با احترام

محمدعزيزحساس،محمدسليم سليمي و سيدحسن رشاد

مودب
منطقي و معقول بودن تصمیم مجلس موسسان در مورد کانديداتوري رفيق منګل براي پست رياست جمهوري افغانستان روز تا روز براي رفقا و هموطنان روشن و روشنتر ميګردد.
حقيقت جو
الگوی مثبت ونقش اکتيف رفقا ودوستان گرانقدر ما( محمد عزيز حساس، محمد سليم سليمی وسيد حسن رشاد) مبنی بر انتشار پيام روشن ايشان به هموطنان وهمسلکان شان نمونه بارز سهم گيری ارزشمنددر پروسه انتخاباتی داکتر منگل است، برهمه ياران وهمرزمان ما که در کشورهای اروپايی، امريکايی وساير نقاط جهان حضور دارند پيشنهاد ميشود تا از اين تجربه استفاده مزيد فرموده دوستان،عزيزان همسلکان واعضای خانواده ونزديکان شانرا که اکنون در داخل کشور قرار دارند، در همکاری وهمسيويی با داکترمنگل يگانه کانديد نيروهای ملی، دموکراتيک وترقی خواه تشويق وترغيب نموده وبدينوسيله دين سترگ شان را دراين راستا انجام دهند. اين آنچيزی است که دوستان وهواخواهان داکتر ميتوانند در خارج از کشور انجام دهند، همچنان رسانيدن کمک مادی وتشويق دوستان وآشنايان برای سهمگيری در پروسه تقويه بنيه مالی ستاد انتخاباتی کاری است باارزش که ميتواند در بالا بردن سطح کارايی کمپاين مؤثر واقع شود. به اميد آنکه عزيزان ما به پيشنهاد خالصانه من توجه مزيد فرمايند. اگر همچو پيشنهاد ها مورد توجه قرار گيرد ودوستان بدان الطافات فرمايند، باور کامل داشته باشيدکه: پيروزی از آن ماست

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
سفر برای اشتراک در کمپاين انتخاباتي
ستاد انتخاباتی اروپایی داکتر حبیب منگل
در نظر است  که گروپ متذکره در  بخش های مختلف کمپاین انتخاباتی فعالیت نموده و زمینه های استفاده از ظرفیت های مجموعی را در مرکز و ولایات کشور به منظور کمک با ستاد مرکزی انتخابات فراهم نمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی و پشتیبانی  در رابـطه بـه  فـرا خـوان  داکـتر حبـیـب منگل
مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند

ما در حالیکه وظیفه گرفتیم ، تا از فامیل های خویش در افغانستان خواهش نمایيم ، که به برادر محترم آقای حبیب منگل رای اعتماد بدهند، یک بار دیگر ابراز همبسته گی و برادری نموده و این کاندید مردمی را به دیده ای قدر نگریسته و با خوشبینی تمام برای منگل صاحب موفقیت از خداوند بزرگ آرزو مینما ییم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ګران او محترم ملګری حبیب منګل سلامونه، نیکی هیلۍ او ښی چاری،
هسک شمشا د
دولس مشری په ټول ټاکونو کی ستاسو ګډون ستاسو د غورڅنګ یو پر څای او زړور ګام بولم او دا هیله لرم چی بریالیتوب ستاسو په برخه وی. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
پيام تبريکي
محمدعزيزحساس،محمدسليم سليمي و سيدحسن رشاد
پيام صميمانه ما به همه هموطنان عزيز و هم مسلکان محترم ما اينست که با تمام قوت همه نيروی شانرا در دفاع از کانديدای محترم منگل بمثابه يگانه نماينده روشنفکران ترقي خواه بخرج داده و نقش وطنپرستانه شانرا در زمينه ادأ نمايند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
هیأت اجرايیه مجلس موسسان نهضت فراگیر روند کار کمیسیون مرکزی انتخاباتی را ارزیابی نمود
دفترمرکزی نهضت فراگير
کمیسیون انتخاباتی نهضت در سال 1386 ایجاد گردیده بعد ازاینکه دیدگاه نهضت دررابطه به پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را  تدوین نمود در تمام ولایات کمیسیون های ولایتی ایجاد گردیده ومطابق رهنمود تدوین شده بکار شان آغاز نمودند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
Biographie von Dr. Habib Mangal
Nagib Yosufi

 

. Als Kandidat dieser politischen Bewegung, die sich für nationale Interessen, Demokratie, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit einsetzt, schätzt Mangal Werte des Humanismus, Frieden, Freiheit, Gleichheit und Patriotismus besonders.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Biographie von Dr. Habib Mangal
Biographie von Dr. Habib Mangal
Dr. Habib Mangal ist in Afghanistan als Politiker, Diplomat, Analytiker, Schriftsteller und angesehener Wissenschaftler bekannt. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Dr Habib Mangal
Dr Habib Mangal

During the years of 1980 – 1986 he was appointed Ambassador and special envoy of the Democratic Republic of Afghanistan in Moscow at the same time he was a non-resident Ambassador of Finland, Romania and Cyprus. 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [3]
زندګی نامه نامزد نهضت فراګیر دموکراسی وترقی افغانستان بر ای کرسی ریاست جمهوری
داکتر حبیب منګل
داکترحبیب منگل فرزند مرحوم ببرک خان منگل در سال ۱۳۲۷هجری- شمسی در قریه ء ستر کوټ ولسوالی کلندر منگل ولایت خوست دریک خانواده ء ترقی خواه و با نفوذ قومی به دنیا امده است . قبله گاه او از سران با اعتبار اقوام ولایات خوست ، پکتیا وپکتیکا بود ودر جلب مردم به ترقیات فرهنگی واجتماعی نقش بارز داشت وبه پاس خدمت دراین راه به نشان های دولتی مفتخر گردیده است . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [10]